História predpisu 583/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.2009 - 09.09.2012