História predpisu 590/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2010 - 31.12.2012