História predpisu 67/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.02.2009 - 31.12.2010