História predpisu 88/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.03.2009 - 25.11.2011