c25-r1/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1.
V prílohe č. 1 II. diele čl. 16 ods. 20 a 21 má byť namiesto slova „pre“ správne uvedené slovo „na“.
2.
V prílohe č. 1 II. diele majú byť články 24, 25 a 26 správne označené ako články 23, 24 a 25.