c66-r1/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby v oznámení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2009 Z. z. o vydaní výnosu z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
V oznámení č. 98/2009 Z. z. má byť za slovami „vzor triediacej karty.“ uvedený nasledujúci text:
„Výnosom sa zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 365/2006 Z. z.“.