História predpisu 10/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.01.2010 - 31.12.2013