História predpisu 13/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2010 - 14.04.2012