História predpisu 159/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2010 - 31.12.2012