História predpisu 201/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.2010 - 31.12.2010