História predpisu 202/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.2010 - 30.06.2015