História predpisu 226/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2010 - 30.11.2014