26/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2010 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 22. januára 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý znie:
㤠4b
Úseky ciest I. triedy uvedené v prílohe č. 2 s identifikátorom od 002-001 do 079-019 nie sú vymedzenými úsekmi ciest.1)“.
2.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 529/2009 Z. z.
ZOZNAM ÚSEKOV DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST A CIEST I. TRIEDY, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ S ÚHRADOU MÝTA
Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Celková dĺžka úseku v km Spoplatnená dĺžka úseku v km
Zoznam úsekov na ceste I/02
002-001 Holíč 2   Kopčany III/426006, I/2 4,646 1,388
002-002a Kopčany  III/426006, I/2   MK-a, I/2 0,327 0,020
002-002b   MK-a, I/2 Cunín   0,932 0,932
002-002c Cunín     MK-c, I/2 0,657 0,657
002-002d   MK-c, I/2 Gbely I/2, III/500004 5,536 5,536
002-003 Gbely I/2, III/500004 Brodské-sever I/2, III/426007 3,515 3,515
002-004 Brodské-sever I/2, III/426007 Brodské-juh   2,146 2,146
002-005 Brodské-juh   Kúty I/2, II/500 2,700 1,931
002-006 Kúty I/2, II/500   D/2, I/2 2,322 1,198
002-007a   D/2, I/2   D2, I/2 0,476 0,476
002-007b   D/2/I/2 Sekule III/002026, I/2 3,775 3,524
002-008 Sekule III/002026, I/2   I/2, III/002038 1,670 1,607
002-009   I/2, III/002038 Moravský Ján III/002027, I/2 0,683 0,600
002-010a Moravský Ján III/002027, I/2   MK-a, I/2 0,721 0,363
002-010b   MK-a, I/2   MK-b, I/2 0,884 0,884
002-010c   MK-b, I/2 Závod I/2, III/002050 3,420 3,420
002-011 Závod I/2, III/002050 Veľké Leváre III/002032, I/2, III/002034 4,646 3,773
002-012 Veľké Leváre III/002032, I/2, III/002034 Malacky I/2, II/503 7,203 5,912
002-013a Malacky I/2, II/503   MK-a, I/2 4,117 1,544
002-013b   MK-a, I/2 Plavecký Štvrtok I/2, III/002035 3,137 3,137
002-014 Plavecký Štvrtok I/2, III/002035   PD/1, I/2 1,354 1,354
002-015   PD/1, I/2 Zohor III/002037, I/2 3,669 3,669
002-016 Zohor III/002037, I/2   D/2, I/2 0,829 0,829
002-017   D/2, I/2 Lozorno I/2, II/501 0,180 0,180
002-018a Lozorno I/2, II/501   MK-a, I/2 1,644 1,644
002-018b   MK-a, I/2 Stupava 1 I/2, III/002039 3,789 2,831
002-019 Stupava 2 I/2, II/505 Záhorská Bystrica I/2, III/002043 2,507 1,454
002-021   I/2, MK Jarovce III/002046, I/2 2,315 1,517
002-022a Jarovce III/002046, I/2 Rusovce   2,959 2,959
002-022b Rusovce   Čunovo 1   3,285 0,415
002-022c Čunovo 1   Čunovo 2   0,801 0,801
002-022d Čunovo 2   Hranica SR/MR   1,263 1,263
Zoznam úsekov na ceste I/11
011-001 Hranica ČR/SR I/11 Svrčinovec I/12, I/11 3,221 1,489
011-002 Svrčinovec I/12, I/11 Čadečka I/11, III/011058 2,790 1,537
011-003 Oščadnica I/11, I/11A Krásno nad Kysucou 1 I/11, II/520, III/011087 1,372 1,372
011-004a Krásno nad Kysucou 1  I/11, II/520, III/011087   MK-a, I/11 2,429 2,429
011-004b   MK-a, I/11 Za vodou   2,250 2,250
011-004c Za vodou   Krásno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 1,957 1,957
011-005 Krasno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 1,111 1,111
011-006 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062 0,329 0,329
011-007 Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062 Povina I/11, III/011078 3,132 3,016
011-008 Povina I/11, III/011064 Kysucké Nové Mesto III/011065, I/11, III/011063 1,945 1,415
011-009 Kysucké Nové Mesto III/011065, I/11, III/011063 Snežnica 1 III/011066, I/11 2,496 2,381
011-010 Snežnica 1 III/011066, I/11 Snežnica 2   1,396 1,396
011-011 Snežnica 2   Brodno 1   1,002 1,002
011-012 Brodno 1   Brodno 2 I/11, MK 1,433 1,433
011-013 Brodno 2 I/11, MK Žilina   1,185 1,185
011-014 Oščadnica I/11, I/11B   III/011087, I/11 0,987 0,987
Zoznam úsekov na ceste I/12
012-001 Svrčinovec I/12, I/11 Čierne 1 I/12, III/011056 2,748 2,748
012-002 Čierne 1 I/12, III/011056 Čierne 2 I/12, III/011056 2,805 2,421
012-003 Čierne 2 I/12, III/011056 Skalité III/011057, I/12 3,773 2,847
012-004 Skalité III/011057, I/12 Hranica SR/PL   6,170 5,388
Zoznam úsekov na ceste I/13
013-001 Veľký Meder 1 I/13, I/63 Veľký Meder 2 I/13, III/063062 1,277 0,732
013-002 Veľký Meder 2 I/13, III/063062 Ižop I/13, III/063062 1,348 1,348
013-003 Ižop I/13, III/063062 Čiližská Radvaň I/13, III/063028 3,363 3,173
013-004 Čiližská Radvaň I/13, III/063028 Hranica SR/MR I/13 5,451 5,171
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-001 Prešov - Nižná Šebastová I/18, III/018202 Kapušany 1 I/18, II/545 3,986 3,568
018-002 Kapušany 2 III/018203, I/18, III/018203 Lada 1 III/018204, I/18 1,198 0,684
018-003 Lada 2 I/18, III/018205 Nemcovce I/18, III/018206 1,348 1,051
018-004 Nemcovce I/18, III/018206 Lipníky I/18, I/73 2,537 1,378
018-005a Hranica SR/ČR I/18 št. hranica SR/ČR Riečky   5,622 5,622
018-005b Riečky   Makov I/18, III/018088 1,389 1,069
018-006   I/18, II/487 Čadca / Bytča I/18 3,603 3,073
018-007a Čadca / Bytča I/18 Podjavorník   0,887 0,887
018-007b Podjavorník   Čiakov   3,940 3,940
018-007c Čiakov   Škoruby   1,489 1,489
018-007d Škoruby   Kolárovice   3,089 3,089
018-007e Kolárovice   Petrovice III/018082, I/18 2,847 2,847
018-008 Petrovice III/018082, I/18 Bytča 1 III/507052, I/18 2,685 2,685
018-009 Bytča 1 III/507052, I/18 Bytča 2 I/18, II/507 1,263 0,373
018-010 Bytča 2 I/18, II/507 Bytča 3 I/18, I/61 1,244 0,329
018-011 Bytča - Hrabové I/18, I/61 Hlboké 1 III/018084, I/18 0,950 0,950
018-012 Hlboké 1 III/018084, I/18 Hlboké 2   0,928 0,928
018-013 Hlboké 2   Hričovské Podhradie III/018085, I/18 1,932 1,932
018-014 Dolný Hričov 1 I/18, III/018261 Dolný Hričov 2 III/518001, I/18 1,716 0,850
018-015 Dolný Hričov 2 III/518001, I/18 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 2,370 2,370
018-016 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 Horný Hričov 2 III/018087, I/18 0,398 0,398
018-017 Horný Hričov 2 III/018087, I/18   I/18, III/018087 0,046 0,046
018-018   I/18, III/018087 Žilina 1 D/3, I/18 2,621 2,621
018-019 Žilina 1 D/3, I/18 Žilina - Strážov   2,287 2,085
018-020 Žilina 2 I/18, III/018089, MK Žilina 3 I/18, III/018249 1,307 0,468
018-021 Žilina 3 I/18, III/018249 Žilina 4 I/18, III/018249 0,034 0,034
018-022 Žilina 4 I/18, III/018249 Stráňavy 1 I/18, III/018249 4,213 4,213
018-023 Stráňavy 1 I/18, III/018249 Stráňavy 2 I/18, III/018248 0,616 0,616
018-024 Stráňavy 2 I/18, III/018248 Strečno 1 I/18, III/018160 1,305 1,305
018-025 Strečno 1 I/18, III/018160 Strečno 2 I/18, III/018160 1,131 1,131
018-026a Strečno 2 I/18, III/018160   MK-a, I/18 6,926 6,926
018-026b   MK-a, I/18 Lipovec III/018092, I/18 3,663 3,663
018-027 Lipovec III/018092, I/18 Martin 1 I/18, III/018254 2,136 0,148
018-028   I/65, I/18 Martin 2 I/18, III/018254 1,646 0,861
018-029a Martin 2 I/18, III/018254   MK-a, I/18 0,257 0,257
018-029b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,867 0,867
018-029c   MK-b, I/18   MK-c, I/18 0,263 0,263
018-029d   MK-c, I/18   MK-d, I/18 0,271 0,271
018-029e   MK-d, I/18 Sučany III/018094, I/18 1,155 0,211
018-030 Sučany III/018094, I/18 Turany III/018255, I/18 2,895 1,427
018-031 Turany III/018255, I/18 Turany I/18, III/018255 1,714 1,714
018-032 Turany I/18, III/018255 Krpeľany III/018093, I/18 3,189 3,189
018-033 Krpeľany III/018093, I/18 Ratkovo I/18, III/018145 0,824 0,824
018-034 Ratkovo I/18, III/018145 Šútovo I/18, III/018096 0,901 0,901
018-035 Šútovo I/18, III/018096 Šútovo I/18, III/018096 0,691 0,691
018-036 Šútovo I/18, III/018096 Kraľovany 1 III/018125, I/18 3,389 3,389
018-037 Kraľovany 1 III/018125, I/18 Kraľovany 2 I/18, III/018125 1,177 1,177
018-038 Kraľovany 2 I/18, III/018125 Kraľovany 3 I/18, I/70 0,069 0,069
018-039 Kraľovany 3 I/18, I/70 Kraľovany 4 I/18, I/70 0,042 0,042
018-040 Kraľovany 4 I/18, I/70 Ľubochňa I/18, III/018101 4,916 2,543
018-041a Ľubochňa I/18, III/018101   MK-a, I/18 5,103 2,980
018-041b   MK-a, I/18   MK-b, I/18 0,992 0,992
018-041c   MK-b, I/18 Hrboltová   2,041 2,041
018-041d Hrboltová   Černová   0,185 0,185
018-041e Černová   Ružomberok I/18, III/018098 2,738 1,313
018-043 Štiavnička I/18, I/59 Lisková 1 III/018111, I/18 1,505 0,850
018-044 Lisková 1 III/018111, I/18 Lisková 2 III/018105, I/18 1,474 1,474
018-045 Lisková 2 III/018105, I/18 Liptovské Sliače I/18, III/018117 1,097 1,097
018-046 Liptovské Sliače I/18, III/018117 Ivachnová D/1, I/18 2,700 2,700
018-047 Važec I/18, PD/8 Ružomberok / Poprad   3,191 3,191
018-048 Ružomberok / Poprad   Štrba II/538, I/18, III/018144 3,188 2,746
018-049 Štrba II/538, I/18, III/018144 Mengusovce I/18, II/539 5,500 5,500
018-050 Mengusovce I/18, II/539 Lučivná 1 D/1, I/18 0,579 0,579
018-051 Lučivná 1 D/1, I/18 Lučivná 2 I/18, III/018142 1,297 1,297
018-052 Lučivná 2 I/18, III/018142 Svit 1 I/18, III/018150 2,247 0,787
018-053 Svit 1 I/18, III/018150 Svit 2 D/1, I/18 4,348 2,508
018-054 Svit 2 D/1, I/18 Spišská Teplica I/18, III/018152 1,218 0,590
018-056 Poprad I/18, I/67, MK Gánovce III/018154, I/18 2,914 2,308
018-057 Gánovce III/018154, I/18 Hozelec III/018256, I/18 1,334 1,208
018-058 Hozelec III/018256, I/18 Švábovce I/18, III/018155 1,175 0,576
018-059 Švábovce I/18, III/018155 Hôrka I/18, III/018156 1,502 0,716
018-060 Hôrka I/18, III/018156 Jánovce I/18, II/536 5,021 2,317
018-061 Jánovce I/18, II/536   D/1, I/18 0,894 0,894
018-062   D/1, I/18 Spišský Štvrtok 1 I/18, II/536, III/536014 1,114 1,114
018-063 Spišský Štvrtok 1 I/18, II/536, III/536014 Spišský Štvrtok 2 I/18, II/536, III/536014 0,230 0,230
018-064 Spišský Štvrtok 2 I/18, II/536, III/536014 Dravce 1 I/18, III/018164 1,612 1,612
018-065 Dravce 1 I/18, III/018164 Dravce 2 I/18, III/018164, III/018164 0,078 0,078
018-066 Dravce 2 I/18, III/018164 Dravce 3 I/18, III/018164 0,032 0,032
018-067 Dravce 3 I/18, III/018164 Dlhé Stráže 1 I/18, III/018164 3,300 3,300
018-068 Dlhé Stráže 1 I/18, III/018164 Dlhé Stráže 2 I/18, III/018164 0,040 0,040
018-069 Dlhé Stráže 2 I/18, III/018164   I/18, III/018165 2,120 2,120
018-070   I/18, III/018165 Levoča I/18, II/533 2,915 2,035
018-071 Levoča I/18, III/533003   I/18, III/018168 2,470 2,470
018-072   I/18, III/018168 Spišský Hrhov 1 III/018170, I/18 2,075 2,075
018-073 Spišský Hrhov 1 III/018170, I/18 Spišský Hrhov 2 I/18, III/018170 2,245 1,600
018-074 Spišský Hrhov 2 I/18, III/018170 Klčov III/018172, I/18 0,847 0,760
018-075 Klčov III/018172, I/18 Nemešany I/18, III/018173 1,155 0,614
018-076 Nemešany I/18, III/018173 Spišské Podhradie I/18, III/018252 3,002 2,832
018-077 Spišské Podhradie I/18, III/018252 Studenec I/18, II/547 3,088 3,088
018-078 Studenec I/18, II/547, II/547 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181 0,740 0,740
018-079 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181   I/18, III/018258 1,427 1,427
018-080   I/18, III/018258 Beharovce D/1, I/18 1,015 1,015
018-081 Fričovce D/1, I/18 Štefanovce III/018189, I/18 0,577 0,425
018-082 Štefanovce III/018189, I/18 Bertotovce I/18, III/543009 2,100 1,487
018-083 Bertotovce I/18, III/543009 Chmiňany III/018190, I/18, III/018193 4,539 4,539
018-084 Chmiňany I/18, III/018190, III/018193 Svinia I/18, III/018194, III/018195 3,691 2,756
018-085 Svinia I/18, III/018194, III/018195 Župčany I/18, III/018196 3,012 3,012
018-086 Župčany I/18, III/018196 Malý Šariš I/18, III/018197 1,025 0,773
018-087 Malý Šariš I/18, III/018197 Prešov I/18, II/546 1,642 1,532
018-088 Ivachnová D/1, I/18 Liptovská Teplá III/018097, I/18 0,383 0,383
018-089 Liptovská Teplá III/018097, I/18 Ivachnová 1 D/1, I/18 1,021 0,766
018-090 Ivachnová 1 D/1, I/18 Ivachnová 2 D/1, I/18 0,232 0,232
018-091 Ivachnová 2 D/1, I/18 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 3,410 3,410
018-092 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 2,034 2,034
018-093 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 Ľubela III/018120, I/18, III/018120 1,814 1,814
018-094 Ľubela III/018120, I/18, III/018119 Gôtovany III/018122, I/18 2,311 2,311
018-095 Gôtovany III/018122, I/18 Svätý Kríž I/18, III/018123 2,880 2,880
018-096 Svätý Kríž I/18, III/018123 Galovany I/18, III/018244 0,974 0,974
018-097 Galovany I/18, III/018244   I/18, III/018124 2,607 2,607
018-098   I/18, III/018124 Liptovský Mikuláš I/18, II/584 3,449 1,790
018-099 Liptovský Mikuláš - Okoličné I/18, III/018132 Beňadiková III/018135, I/18 1,304 0,741
018-100 Beňadiková III/018135, I/18 Uhorská Ves III/018137, I/18 1,167 1,167
018-101a Uhorská Ves  III/018137, I/18 Podtureň   1,238 0,897
018-101b Podtureň   Liptovský Hrádok 1 I/18, III/018140 3,466 1,648
018-102a Liptovský Hrádok 2 I/18, II/537   MK-a, I/18 1,348 1,302
018-102b   MK-a, I/18   I/18, I/72 2,830 2,830
018-103a   I/18, I/72   MK-a, I/18 3,570 2,688
018-103b   MK-a, I/18 Hybe D/1, I/18 1,794 0,847
018-104 Hybe D/1, I/18 Hybe - Východná D/1, I/18 0,465 0,465
018-105 Hybe - Východná D/1, I/18   I/18, III/018141 3,315 1,702
018-106 Východná I/18, III/018141   PD/6, I/18 1,513 1,513
018-107   PD/6, I/18 Važec III/018142, I/18 4,255 4,255
018-108 Važec III/018142, I/18   I/18, PD/8 1,959 1,959
018-109   D/1, I/18 Beharovce 1 I/18, III/547021 0,823 0,823
018-110 Beharovce 1 I/18, III/547021 Beharovce 2 I/18, III/018183 0,103 0,103
018-111 Beharovce 2 I/18, III/018183 Korytné I/18, III/018184 0,928 0,928
018-112 Korytné I/18, III/018184   III/018185, I/18 1,611 1,611
018-113a   III/018185, I/18 Branisko   6,571 6,157
018-113b Branisko     MK-b, I/18 0,337 0,246
018-113c   MK-b, I/18   D1, I/18 0,671 0,671
018-113d   D1, I/18   MK-d, I/18 0,082 0,082
018-113e   MK-d, I/18 Široké 1 I/18, III/018186 2,083 1,071
018-114 Široké 1 I/18, III/018186   I/18, PD/7 1,095 0,101
018-115   I/18, PD/7 Fričovce I/18, III/018188 3,120 0,965
018-116


Fričovce I/18, III/018188   D/1, I/18 0,870 0,870
Zoznam úsekov na ceste I/49
049-001a Hranica ČR/SR   Lysá pod Makytou   3,537 1,056
049-001b Lysá pod Makytou   Dolná Dubková   3,551 1,416
049-001c Dolná Dubková   Vydrná III/049014, I/49 1,884 0,183
049-002 Vydrná III/049014, I/49   III/049015, I/49 3,760 1,762
049-003   III/049015, I/49 Dohňany III/049016, I/49 1,000 1,000
049-004 Dohňany III/049016, I/49 Púchov - Vieska III/049017, I/49, III/049017 2,715 1,131
049-005 Púchov - Vieska III/049017, I/49, III/049017 Púchov I/49, I/49A, II/507 2,201 0,836
049-006 Púchov I/49, I/49A, II/507 Dolné Kočkovce I/49A, MK 2,455 1,414
049-007 Dolné Kočkovce I/49A, MK   I/49, I/49A 2,050 2,050

Zoznam úsekov na ceste I/50
050-001 Košice 1 I/50, III/050196 Košice 2 I/50 4,048 2,745
050-002 Košice-okolie I/50 Hrašovík I/50, III/050200 0,159 0,159
050-003 Hrašovík I/50, III/050200 Košické Oľšany I/50, III/050201 1,439 1,439
050-004a Košické Oľšany I/50, III/050201   MK-a, I/50 1,463 1,134
050-004b   MK-a, I/50 Ďurďošík III/050205, I/50 4,488 4,350
050-005 Ďurďošík III/050205, I/50 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 0,905 0,845
050-006 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 Bidovce 2 I/50, II/576 1,130 1,130
050-007a Bidovce 2 I/50, II/576 Svinica 1   0,822 0,822
050-007b Svinica 1   Svinica 2   0,454 0,385
050-007c Svinica 2   Košický Klečeňov   4,133 2,318
050-007d Košický Klečeňov   Borda - Kúpele   2,022 1,622
050-007e Borda - Kúpele   Košice / Trebišov I/50 2,786 2,786
050-008 Košice / Trebišov I/50 Dargov III/050208, I/50, III/050208 2,928 1,900
050-009 Dargov III/050208, I/50   I/50, III/050209 3,722 3,618
050-010   I/50, III/050209 Sečovce I/50, III/050211 1,856 0,811
050-011 Sečovce I/50, III/050211 Hriadky I/50, I/79 3,893 1,101
050-012 Hriadky I/50, I/79 Trebišov / Michalovce I/50 2,485 2,147
050-013 Trebišov / Michalovce I/50   I/50, III/050214 0,253 0,253
050-014   I/50, III/050214 Horovce I/50, III/050215 1,402 1,402
050-015 Horovce I/50, III/050215 Trhovište I/50, II/554 3,239 1,720
050-016 Trhovište I/50, II/554 Pozdišovce I/50, III/050216 4,356 4,038
050-017 Pozdišovce I/50, III/050216 Krásnovce I/50, III/050218 2,666 0,412
050-018a Michalovce II/555, I/50, II/555 Zalužice   3,200 2,859
050-018b Zalužice    Hazín III/050234, I/50 2,674 0,908
050-019 Zalužice III/050234, I/50, III/050234 Závadka I/50, III/050224 4,403 2,077
050-020 Závadka I/50, III/050224 Veľké Revištia I/50, III/050225 3,723 3,723
050-021 Veľké Revištia I/50, III/050225 Nižná Rybnica I/50, III/050236 2,054 1,946
050-022 Nižná Rybnica I/50, III/050237 Sobrance I/50, II/582 2,213 1,496
050-023 Sobrance I/50, III/552032 Tibava II/566, I/50, II/566 2,189 1,278
050-024a Tibava I/50, III/050241 Orechová   3,829 2,867
050-024b Orechová   Krčava I/50, III/050243 2,327 1,377
050-025 Sejkov I/50, III/050243 Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50 2,569 1,167
050-026 Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50 Vyšné Nemecké 2 I/50, III/050099 2,031 2,031
050-027 Vyšné Nemecké 2 I/50, III/050099 Vyšné Nemecké 3   0,074 0,074
050-028 Chocholná D/1, I/50 Veľké Bierovce III/050267, I/50 2,120 2,120
050-029 Veľké Bierovce III/050267, I/50 Trenčianske Stankovce 1 I/50, III/507019 0,388 0,388
050-030 Trenčianske Stankovce 1 I/50, III/507019 Trenčianske Stankovce 2 I/50, III/507019 0,029 0,029
050-031 Trenčianske Stankovce 2 I/50, III/507019 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 0,957 0,957
050-032 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507, III/507075 0,245 0,245
050-033 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná 3 I/50, II/507, III/507075 0,087 0,087
050-034 Trenčianska Turná 3 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná 4 I/50, II/507 1,600 1,600
050-035 Trenčianska Turná 4 I/50, II/507 Trenčianska Turná - Hámre I/50, II/507 0,040 0,040
050-036 Trenčianska Turná - Hámre I/50, II/507 Mníchova Lehota I/50, III/507062 4,104 4,104
050-037 Mníchova Lehota I/50, III/507062   I/50, III/050025 2,953 2,953
050-038   I/50, III/050025 Neporadza I/50, III/050030 1,319 1,319
050-039 Neporadza I/50, III/050030 Svinná 1 III/050032, I/50, III/050028 4,018 3,662
050-040 Svinná 1 III/050032, I/50, III/050028 Svinná 2 I/50, III/050025 1,833 1,365
050-041 Svinná 2 I/50, III/050025 Ruskovce I/50, III/050026 3,417 3,417
050-042 Ruskovce I/50, III/050026   I/50, II/516 2,222 2,222
050-043   I/50, II/516 Bánovce nad Bebravou 1 I/50, III/050034, III/050037 0,838 0,636
050-044 Bánovce nad Bebravou 2 I/50, III/050039 Bánovce nad Bebravou 3 I/50, III/050038 1,537 0,162
050-045   I/50, II/592, III/050041   I/50, III/050052 2,981 2,879
050-046   I/50, III/050052 Brezolupy 1 III/050040, I/50 0,980 0,980
050-047 Brezolupy 1 III/050040, I/50 Brezolupy 2 I/50, III/050040 0,808 0,808
050-048 Brezolupy 2 I/50, III/050040   I/50, III/050042 3,418 2,950
050-049   I/50, III/050042 Bánovce nad Bebravou / Partizánske I/50 0,043 0,043
050-050 Bánovce nad Bebravou / Partizánske I/50 Hradište I/50, II/579 2,012 1,705
050-051 Hradište I/50, II/579   I/50, III/050041 1,084 0,721
050-052   I/50, III/050041 Nitrica 1 I/50, III/050057 4,623 2,749
050-053 Nitrica 1 I/50, III/050057 Nitrica 2 III/050057, I/50 0,456 0,456
050-054 Nitrica 2 III/050057, I/50 Nitrianske Sučany III/050058, I/50 2,383 2,383
050-055 Nitrianske Sučany III/050058, I/50 Diviacka Nová Ves 1 I/50, II/574 1,453 1,453
050-056 Diviacka Nová Ves 1 I/50, II/574 Diviacka Nová Ves 2 I/50, II/574 0,132 0,132
050-057 Diviacka Nová Ves 2 I/50, II/574 Nováky 1 I/50, I/64 3,960 2,569
050-058 Nováky 1 I/50, I/64 Nováky 2 III/064076, I/50 1,526 1,526
050-059 Nováky 2 III/064076, I/50 Nováky 3 I/50, III/064076 0,195 0,195
050-060 Nováky 3 I/50, III/064076 Sebedražie I/50, III/050061 3,364 3,364
050-061 Sebedražie I/50, III/050061 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 2,506 2,506
050-062 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 0,615 0,615
050-063 Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 Prievidza 3 III/050067, I/50 1,483 1,418
050-064 Prievidza 3 III/050067, I/50 Prievidza 4 I/50, III/050067 0,521 0,521
050-065 Prievidza 4 I/50, III/050067 Prievidza 5 I/50, III/050266 2,280 2,280
050-066 Prievidza 5 I/50, III/050266 Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 1,739 1,739
050-067 Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 1,240 1,240
050-068 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 Chrenovec - Brusno I/50, III/050266 1,442 1,442
050-069 Chrenovec - Brusno I/50, III/050266 Ráztočno I/50, III/050071 1,795 0,486
050-070 Ráztočno I/50, III/050071   I/50, III/065033 1,483 0,804
050-071   I/50, III/065033 Handlová   3,891 1,029
050-072a Handlová   Nová Lehota   4,576 0,774
050-072b Nová Lehota     MK-b, I/50 0,686 0,064
050-072c   MK-b, I/50 Žiar nad Hronom / Prievidza I/50 2,635 2,558
050-073 Žiar nad Hronom / Prievidza I/50 Janova Lehota I/50, III/050074 1,609 1,609
050-074a Janova Lehota I/50, III/050074 Lovčica – Trubín 1a   3,350 3,350
050-074b Lovčica – Trubín 1a   Lovčica – Trubín 1 I/50, III/050072 1,111 1,111
050-075 Lovčica – Trubín 1 I/50, III/050072 Lovčica – Trubín 2 I/50, III/050073 0,490 0,490
050-076 Lovčica – Trubín 2 I/50, III/050073 Lutila I/50, III/050074 2,794 2,794
050-077 Lutila I/50, III/050074 Žiar nad Hronom   1,232 0,889
050-078 Žiar nad Hronom   Ladomerská Vieska 1 I/50, III/050077 0,796 0,698
050-079 Ladomerská Vieska 1 I/50, III/050077 Ladomerská Vieska 2 I/50, I/65 0,334 0,282
050-080 Ladomerská Vieska 2 I/50, I/65   I/50, III/065028 1,438 1,438
050-081   I/50, III/065028 Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 0,529 0,529
050-082 Zvolen 1 I/50, III/050088 Zvolen 2 I/50, III/066022 3,852 2,716
050-083 Zvolen 2 I/50, III/066022 Zvolen 3 III/050089, I/50 1,780 1,780
050-084 Zvolen 3 III/050089, I/50 Zvolenská Slatina 1 I/50, II/591 3,136 2,756
050-085 Zvolenská Slatina 2 III/050090, I/50 Vígľaš 1 III/050091, I/50 1,551 1,020
050-086 Vígľaš 1 III/050091, I/50 Vígľaš 2 I/50, II/591 1,884 1,002
050-087 Vígľaš 2 I/50, II/591   III/050097, I/50 2,605 2,224
050-088   III/050097, I/50 Stožok I/50, III/050096 1,300 1,300
050-089 Stožok I/50, III/050096 Detva I/50, III/066028 4,082 2,885
050-090 Detva I/50, III/050098 Kriváň I/50, II/526 3,763 2,219
050-091 Kriváň I/50, II/526 Podkriváň 1 I/50, II/526 1,496 1,123
050-092 Podkriváň 1 I/50, II/526 Podkriváň 2 I/50, III/050100 1,211 1,211
050-093 Podkriváň 2 I/50, III/050100 Detva / Lučenec I/50 1,396 1,396
050-094 Detva / Lučenec I/50   III/050101, I/50 0,069 0,069
050-095   III/050101, I/50 Píla III/050102, I/50 2,986 2,986
050-096 Píla III/050102, I/50 Mýtna III/050103, I/50 3,072 2,579
050-097 Mýtna III/050103, I/50 Dobroč III/050108, I/50 1,386 1,021
050-098 Dobroč III/050108, I/50 Lovinobaňa 1 I/50, III/050109 2,108 1,806
050-099 Lovinobaňa 2 III/050268, I/50 Lovinobaňa 3 I/50, III/050268 1,798 1,637
050-100 Lovinobaňa 3 I/50, III/050268 Uderiná 1 III/050110, I/50 0,792 0,792
050-101 Uderiná 1 III/050110, I/50 Uderiná 2 I/50, III/050110 1,049 1,049
050-102 Uderiná 2 I/50, III/050110 Podrečany I/50, III/050111 1,846 1,846
050-103 Podrečany I/50, III/050111 Točnica I/50, III/050112 0,750 0,750
050-104 Točnica I/50, III/050112 Tomášovce III/050206, I/50, II/595 2,179 2,179
050-105 Tomášovce III/050206, I/50, II/595 Lučenec 1 I/50, III/508055 1,586 1,586
050-106 Lučenec 1 I/50, III/508055   I/50, III/508055 0,188 0,188
050-107   I/50, III/508055 Lučenec 2 I/50, I/75 3,542 3,542
050-108 Lučenec 2 I/50, I/75 Lučenec 3 I/50, I/71 0,183 0,183
050-109 Lučenec 3 I/50, I/71 Lučenec 4 I/50, I/71 0,108 0,108
050-110 Lučenec 4 I/50, I/71 Kalinovo III/050114, I/50 1,820 1,820
050-111a Kalinovo III/050114, I/50 Boľkovce   3,292 3,292
050-111b Boľkovce   Pinciná   0,623 0,512
050-111c Pinciná   Nové Hony I/50, III/571003 5,640 5,006
050-112 Nové Hony I/50, III/571003 Ožďany I/50, I/50A 3,766 3,766
050-113 Ožďany I/50, I/50A Rimavská Sobota 1 I/50, I/72, II/531 4,512 4,096
050-114 Rimavská Sobota 2 III/050121, I/50 Rimavská Sobota 3 I/50, III/531017 0,555 0,555
050-115 Rimavská Sobota 3 I/50, III/531017 Zacharovce I/50, III/050128 2,059 2,059
050-116 Zacharovce I/50, III/050128   I/50, III/050129 3,141 2,673
050-117   I/50, III/050129 Bátka 1 I/50, III/050130 5,866 4,725
050-118 Bátka 2 I/50, III/571032 Rakytník III/050137, I/50 0,512 0,459
050-119 Rakytník III/050137, I/50 Barca 1 I/50, III/050138 2,911 2,911
050-120 Barca 1 I/50, III/050138 Barca 2 I/50, III/050138 0,133 0,133
050-121 Barca 2 I/50, III/050138   R2, I/50B, I/50 1,543 1,543
050-122   R2, I/50B, I/50 Figa I/50, III/050139 1,454 1,350
050-123 Figa I/50, III/050139   I/50, I/50B, III/571039 1,461 0,750
050-124 Gemerská Panica III/050143, I/50, III/050143   R2, I/50, I/50B 0,639 0,639
050-125a   R2, I/50, I/50B Gemerská Panica   2,262 2,262
050-125b Gemerská Panica   Bretka   1,400 1,400
050-125c Bretka   Čoltovo 1   0,827 0,827
050-125d Čoltovo 1   Čoltovo 2   0,653 0,332
050-125e Čoltovo 2   Bohúňovo 1 III/050144, I/50 2,098 1,726
050-126 Bohúňovo 1 III/050144, I/50 Bohúňovo 2 III/050146, I/50 0,688 0,061
050-127 Bohúňovo 2 III/050146, I/50 Plešivec 1 I/50, II/587 3,584 3,452
050-128 Plešivec 1 I/50, II/587 Plešivec 2 I/50, III/050250 0,724 0,469
050-129 Plešivec 2 I/50, III/050250   I/50, III/050253 3,683 3,492
050-130   I/50, III/050253   I/50, III/050154 1,330 1,330
050-131   I/50, III/050154   III/050204, I/50 1,302 1,302
050-132   III/050204, I/50 Brzotín 1 III/050060, I/50 4,566 4,566
050-133 Brzotín 1 III/050060, I/50 Brzotín 2 I/50, III/050060 2,197 2,197
050-134 Brzotín 2 I/50, III/050060 Rožňava 1 I/50, III/050156 0,525 0,525
050-135 Rožňava 2 I/50, II/526 Rožňava 3 I/50, I/67 0,643 0,643
050-136 Rožňava 3 I/50, I/67 Rožňava 4 I/50, I/67 0,082 0,082
050-137 Rožňava 4 I/50, I/67 Rožňava 5 I/50, I/67 0,118 0,118
050-138 Rožňava 5 I/50, I/67 Krásnohorské Podhradie 1 III/050159, I/50 4,836 4,836
050-139 Krásnohorské Podhradie 1 III/050159, I/50 Krásnohorské Podhradie 2 I/50, II/549 0,505 0,505
050-140 Krásnohorské Podhradie 2 I/50, II/549 Lipovník I/50, III/050157, III/050160 2,292 2,292
050-141a Lipovník I/50, III/050157, III/050160   MK-a, I/50 3,461 3,461
050-141b   MK-a, I/50 Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163 5,2 5,2
050-142a Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163   MK-a, I/50 3,461 3,461
050-142b   MK-a, I/50 Hrhov I/50, III/050251 5,200 5,200
050-143 Mokrance I/50, III/550002 Čečejovce I/50, III/050180 1,575 1,178
050-144 Čečejovce I/50, III/050182 Cestice I/50, III/050183 2,852 2,728
050-145 Cestice I/50, III/050183 Košice-Šaca 1 III/050184, I/50, III/050256 5,573 4,822
050-147   R2, I/50, I/50A Ožďany III/050115, I/50 1,572 1,362
050-148 Ožďany III/050115, I/50   R2, I/50, I/50A 4,144 3,337
050-149 Figa I/50, I/50B, III/571039 Otročok II/532, I/50 4,473 1,484
050-150 Otročok II/532, I/50 Gemer III/050142, I/50 1,137 0,247
050-151 Gemer III/050142, I/50 Tornaľa I/50, I/67 0,814 0,814
050-152 Tornaľa I/50, I/67 Gemerská Panica III/050143, I/50 3,532 1,226
050-153 Hranica ČR/SR I/50   III/050265, I/50 1,296 1,296
050-154   III/050265, I/50   I/50, III/050259 2,725 2,725
050-155   I/50, III/050259 Drietoma I/50, III/050264 1,490 1,490
050-156 Drietoma I/50, III/050264   III/050221, I/50 4,301 3,315
050-157   III/050221, I/50   I/50, III/050221 0,283 0,283
050-158   I/50, III/050221   I/50, I/61 2,345 2,345
050-159   I/50, I/61   D/1, I/50 0,215 0,215
050-160   D/1, I/50   D/1, I/50 0,418 0,418
050-161   I/50, III/050156 Jovice I/50, III/050157 0,453 0,453
050-162 Jovice I/50, III/050157   I/50, II/526 0,110 0,110
050-163 Hrhov I/50, III/050251 Hrhov I/50, III/050165 0,795 0,795
050-164 Hrhov I/50, III/050165 Včeláre I/50, III/050166 3,234 3,234
050-165 Včeláre I/50, III/050166 Dvorníky I/50, III/050167, III/050238 2,109 2,109
050-166 Dvorníky I/50, III/050167, III/050238 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175 4,129 4,129
050-167 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175   I/50, III/050238 0,654 0,654
050-168a   I/50, III/050238 Drienovec 1   3,504 3,504
050-168b Drienovec 1   Drienovec 2   1,174 0,870
050-168c Drienovec 2   Moldava II/550, I/50 2,581 2,046
050-169 Moldava II/550, I/50 Mokrance I/50, III/550002 4,550 4,550
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-001 Trnovec I/51, III/051009 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 1,495 1,495
051-002 Prietržka I/51, III/051008, III/051009   I/51, III/051009 0,064 0,064
051-003   I/51, III/051009 Popudinské Močidľany I/51, III/051009 2,088 2,088
051-004 Popudinské Močidľany I/51, III/051009   I/51, III/051009 3,258 3,258
051-005   I/51, III/051009   I/51, III/051015 0,693 0,693
051-006   I/51, III/051015 Radošovce I/51, III/051010 0,942 0,043
051-007 Radošovce I/51, III/051010 Oreské I/51, III/051035 4,149 4,149
051-008 Oreské I/51, III/051035 Častkov I/51, III/500013 1,189 1,189
051-009 Častkov I/51, III/500013 Rohov I/51, II/581, III/051011 1,911 1,911
051-010 Rohov I/51, II/581, III/051011 Rovensko I/51, III/500012 1,040 1,040
051-011 Rovensko I/51, III/500012   I/51, III/051010 3,835 3,763
051-012 Senica III/051016, I/51, II/500 Senica-juh I/51, III/051019 1,225 0,379
051-013 Senica-juh I/51, III/051019 Hlboké III/051020, I/51, III/051019 3,591 3,591
051-014a Hlboké III/051020, I/51, III/051019   MK-a, I/51 1,389 1,389
051-014b   MK-a, I/51 Nový dvor   1,794 1,794
051-014c Nový dvor   Jablonica I/51, II/501 1,887 1,077
051-015b Jablonica I/51, II/501   MK-b, I/51 5,778 5,648
051-015c   MK-b, I/51   MK-c, I/51 2,797 2,797
051-015d   MK-c, I/51 Trstín I/51, II/502 1,206 0,300
051-016a Trstín I/51, II/502 Bínovce   2,466 1,378
051-016b Bínovce   Boleráz 1 III/051027, I/51 3,122 2,376
051-017a Boleráz 1 III/051027, I/51 Boleráz 2   1,453 0,192
051-017b Boleráz 2   Šelpice I/51, III/051029 5,387 2,028
051-018a Šelpice I/51, III/051029   MK-a, I/51 1,792 1,792
051-018b   MK-a, I/51 Trnava 1 I/51, II/504 3,540 2,261
051-019 Trnava 1 I/51, I/51C, I/61   I/51, III/051031 1,626 1,626
051-020   I/51, III/051031 Trnava 2 I/51, MK 0,878 0,878
051-021 Trnava 2 I/51, MK Trnava 3 I/51, I/61 1,143 1,143
051-022 Hranica ČR/SR    Holíč 1   3,811 2,707
051-023 Holíč 1   Trnovec   1,847 0,938
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-003a BB - Uľanka I/14, I/59 Polkanová   2,986 2,626
059-003b Polkanová   Staré Hory III/059050, I/59 3,469 2,143
059-004a Staré Hory III/059050, I/59 Dolný Jelenec 1   2,919 2,385
059-004b Dolný Jelenec 1   Dolný Jelenec 2   0,725 0,725
059-004c Dolný Jelenec 2   Horný Jelenec   0,204 0,204
059-004d Horný Jelenec   Motyčky I/59, III/059007 1,023 1,023
059-005a Motyčky I/59, III/059007   MK-a, I/59 0,647 0,647
059-005b   MK-a, I/59 Štubne   0,323 0,323
059-005c Štubne   Donovaly   5,166 4,180
059-005d Donovaly   Korytnica I/59, III/059005 5,059 3,718
059-006a Korytnica I/59, III/059005   MK-a, I/59 3,248 3,248
059-006b   MK-a, I/59 Liptovská Osada I/59, III/059007 3,945 2,914
059-007a Liptovská Osada I/59, III/059008   MK-a, I/59 3,659 3,463
059-007b   MK-a, I/59 Podsuchá   1,167 1,167
059-007c Podsuchá     MK-c, I/59 1,265 1,265
059-007d   MK-c, I/59 Vlkolínec   2,297 2,297
059-007e Vlkolínec   Ružomberok I/59, III/059012 6,018 0,261
059-008a Likavka I/59, III/059016   MK-a, I/59 1,674 0,509
059-008b   MK-a, I/59 Valaská Dubová 1   3,245 3,245
059-008c Valaská Dubová 1   Valaská Dubová 2 I/59, III/059011 1,095 1,095
059-009 Valaská Dubová I/59, III/059011 Komjatná I/59, III/070001 0,430 0,430
059-010 Komjatná I/59, III/070001 Jasenová III/059027, I/59 4,146 4,146
059-011 Jasenová III/059027, I/59   I/59, III/059027 0,174 0,174
059-012   I/59, III/059027 Vyšný Kubín I/59, III/059017 0,933 0,590
059-013 Vyšný Kubín I/59, III/059017 Dolný Kubín 1 I/59, III/059018 2,012 0,582
059-014 Dolný Kubín 2 I/59, I/70 Dolný Kubín 3 I/59, III/059006 2,987 2,676
059-015 Dolný Kubín 3 I/59, III/059006 Dolný Kubín 4 I/59, III/059006 0,048 0,048
059-016 Dolný Kubín 4 I/59, III/059006   R3, I/59, I/59A 3,693 3,693
059-017   R3, I/59, I/59A Oravský Podzámok I/59, III/059022 2,102 1,525
059-018a Oravský Podzámok I/59, I/78 Dolná Lehota nad Oravou   1,994 1,102
059-018b Dolná Lehota nad Oravou   Horná Lehota nad Oravou   1,913 0,662
059-018c Horná Lehota nad Oravou     R3, I/59, I/59A 1,507 1,157
059-019   R3, I/59, I/59A Dlhá nad Oravou III/059024, I/59 3,168 1,696
059-020a Dlhá nad Oravou III/059024, I/59 Krivá   3,866 2,691
059-020b Krivá   Podbiel I/59, III/059026 3,487 2,930
059-021 Podbiel I/59, II/584 Tvrdošín 1 I/59, III/059038 4,955 2,622
059-022 Tvrdošín 2 III/059040, I/59 Trstená 1 I/59, III/059041 2,717 2,164
059-023 Trstená 1 I/59, III/059041 Trstená 2 III/059042, I/59 2,311 0,602
059-024 Trstená 3 I/59, III/059044 colný priestor I/59 5,384 4,653
059-025 colný priestor I/59 Hranica SR/PL I/59 0,171 0,171
Zoznam úsekov na ceste I/61
061-001   D/1, I/61 Považská Bystrica 1 I/61, III/061056 2,127 1,603
061-003 Považská Bystrica 2 I/61, II/517 Považská Bystrica 3 III/061057, I/61 4,023 2,264
061-004 Považská Bystrica 3 III/061057, I/61 Považská Bystrica 4 I/61, III/061059 0,342 0,342
061-005 Považská Bystrica 4 I/61, III/061059 Vrtižer D/1, I/61 1,827 1,827
061-006 Vrtižer D/1, I/61 Plevník I/61, III/061073 0,864 0,864
061-007 Plevník I/61, III/061073 Plevník - Drienove I/61, III/061073 2,314 2,314
061-008 Plevník - Drienove I/61, III/061073 Maršová – Rašov 1 I/61 0,182 0,182
061-009 Maršová – Rašov 1 I/61 Maršová – Rašov 2 III/061065, I/61 0,160 0,160
061-010 Maršová – Rašov 2 III/061065, I/61 Maršová – Rašov 3 I/61, III/061065 0,067 0,067
061-011 Maršová – Rašov 3 I/61, III/061065 Predmier 1 I/61, III/061065 3,060 3,060
061-012 Predmier 1 I/61, III/061065 Predmier 2 III/061060, I/61 0,572 0,572
061-013 Predmier 2 III/061060, I/61 Predmier 3 I/61, III/061060 0,085 0,085
061-014 Predmier 3 I/61, III/061060 Bytča - Hrabové I/18, I/61 2,403 1,262
061-015   D/1, I/61 Ivanka pri Dunaji III/061004, I/61 1,018 0,730
061-016 Ivanka pri Dunaji III/061004, I/61 Bernolákovo 1 I/61, III/502002 4,432 4,432
061-017a Bernolákovo 1 I/61, III/502002 Bernolákovo 2   1,202 1,202
061-017b Bernolákovo 2   Veľký Biel  I/61, III/503007 3,942 3,143
061-018 Veľký Biel I/61, III/503007 Senec 1 I/61, I/62, II/503 1,658 1,059
061-019 Senec 2 I/61, III/061002   D/1, I/61 2,925 2,051
061-020   D/1, I/61 Blatné 1 I/61, III/061009 2,056 1,484
061-021 Blatné 2 I/61, III/061011 Kaplna 1 I/61, III/062004, III/504002 4,057 3,724
061-022 Kaplna 1 I/61, III/062004, III/504002  Kaplna 2 I/61, III/061012 1,139 0,964
061-023a Kaplna 2 I/61, III/061012 Cífer 1    2,721 2,721
061-023b Cífer 1    Cífer 2  I/61, III/061013 0,616 0,616
061-024 Cífer 2 I/61, III/061013 Cífer 3 I/61, III/061016 0,051 0,051
061-025 Cífer 3 I/61, III/061016   I/61, III/061070 4,581 4,581
061-026   I/61, III/061070   III/061017, I/61 1,282 1,282
061-027a Hrnčiarovce nad Parnou III/061017, I/61   MK-a, I/61 0,410 0,410
061-027b   MK-a, I/61 Trnava 4 I/61 1,569 0,428
061-028a Trnava 5 I/51, I/51C, I/61   MK-a, I/61 1,875 1,875
061-028b   MK-a, I/61   MK-b, I/61 0,667 0,667
061-028c   MK-b, I/61 Bučany 1 I/61, III/061069 4,587 4,587
061-029 Bučany 1 I/61, III/061069 Bučany 2 I/61, III/062008 0,603 0,603
061-030 Bučany 2 I/61, III/062008 Trakovice I/61, II/513, III/061019 1,212 1,212
061-031 Trakovice I/61, II/513, III/061019 Žlkovce I/61, III/504015 2,917 2,917
061-032 Žlkovce I/61, III/504015   D/1, I/61 0,626 0,626
061-033   D/1, I/61 Červeník 1 D/1, I/61 1,317 1,317
061-034a Červeník 1  D/1, I/61 Červeník 1a   0,695 0,695
061-034b Červeník 1a   Červeník 2  III/513002, I/61 1,194 1,194
061-035a Červeník 2  III/513002, I/61 Madunice 1   1,383 0,735
061-035b Madunice 1   Madunice 2 I/61, III/504019 1,487 0,438
061-036 Madunice 2 I/61, III/504019   I/61, III/061077 2,267 2,267
061-037a   I/61, III/061077 Drahovce 1   1,311 1,311
061-037b Drahovce 1   Drahovce 2 I/61, III/061077 0,696 0,522
061-038a Drahovce 2 I/61, III/061077 Jozefov   2,653 2,450
061-038b Jozefov     MK-b, I/61 2,134 2,134
061-038c   MK-b, I/61 Piešťany 1 I/61, II/499 2,934 1,088
061-039 Piešťany I/61, III/061021   D/1, I/61 5,168 4,035
061-040   D/1, I/61 Horná Streda I/61, III/061023 1,225 0,333
061-041a Horná Streda I/61, III/061023 Brunovce 1   1,420 1,354
061-041b Brunovce 1   Brunovce 2   0,256 0,256
061-041c Brunovce 2   Potvorice   1,564 0,787
061-041d Potvorice     MK-d, I/61 0,755 0,357
061-041e   MK-d, I/61 Považany 1   1,820 0,337
061-041f Považany 1   Považany 2   0,657 0,111
061-041g Považany 2   Nové Mesto n./V. I/54, I/54, I/61, II/515 5,613 2,605
061-042 Nové Mesto n./V. I/54, I/54, I/61, II/515   I/61, III/061024 4,469 4,228
061-043   I/61, III/061024   I/61, III/061028 1,680 1,680
061-044a Štvrtok  I/61, III/061028 Ivanovce 1   2,247 2,247
061-044b Ivanovce 1   Ivanovce 2   0,441 0,441
061-044c Ivanovce 2   Melčice   1,568 1,568
061-044d Melčice   Adamovské Kochanovce   1,649 1,649
061-044e Adamovské Kochanovce   Velčice I/50, I/61 2,213 2,213
061-045 Velčice I/50, I/61 Záriečie I/61, III/061028 1,908 1,908
061-046 Záriečie I/61, III/061028 Trenčín - Záblatie III/061031, I/61 2,393 2,251
061-047 Trenčín - Záblatie III/061031, I/61 Trenčín - Zlatovce I/61, MK, PD/5 0,769 0,537
061-048 Trenčín 1 D/1, PD/5 Trenčín 2 I/61, MK, PD/5 1,300 0,905
061-049 Trenčín 3 III/061035, I/61 Trenčianska Teplá II/516, I/61 4,947 1,233
061-050 Trenčianska Teplá II/516, I/61 Nová Dubnica I/61, III/061064 1,422 1,422
061-051 Nová Dubnica I/61, III/061064   I/61, III/061037, III/507027 0,798 0,798
061-052   I/61, III/061037, III/507027   I/57, I/61 0,870 0,870
061-053   I/57, I/61 Dubnica I/61, III/061039 4,848 4,848
061-054 Dubnica I/61, III/061039 Ilava I/61, II/574 3,275 0,967
061-055 Ilava I/61, II/574 Košeca I/61, III/061040 2,184 0,846
061-056 Košeca I/61, III/061040 Ladce I/61, III/061047 4,259 1,595
061-057 Ladce D/1, I/61   I/61, I/61A, III/061047 1,438 1,438
061-058   I/61, I/61A, III/061047 Beluša 1 I/61A, III/061049 1,502 1,334
061-059 Beluša 2 I/49, I/49A, I/61   III/061050, I/61 3,433 2,373
061-060   III/061050, I/61   I/61, III/061051 0,307 0,307
061-061a   I/61, III/061051 Sverepec   1,961 1,279
061-061b Sverepec     D/1, I/61 1,585 0,817
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-001 Senec 1 I/61, I/62, II/503 Senec 2 III/061005, I/62 0,790 0,790
062-002 Senec 2 III/061005, I/62 Senec 3 I/62, II/503, III/503022 1,417 1,417
062-003 Senec 3 I/62, II/503, III/503022 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 1,130 1,130
062-004 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 Veľký Grob I/62, III/062012 3,669 3,669
062-005 Veľký Grob I/62, III/062012   I/62, III/062005 4,498 4,498
062-006   I/62, III/062005 Veľké Úľany I/62, II/510, III/062002 4,859 4,859
062-007 Veľké Úľany I/62, II/510, III/062002 Sládkovičovo 1 I/62, III/062004 2,747 2,747
062-008 Sládkovičovo 1 I/62, III/062004 Sládkovičovo 2 I/62, III/062008 0,735 0,735
062-009 Sládkovičovo 2 I/62, III/062008 Malá Mača 1 I/62, I/75 0,772 0,772
062-010 Malá Mača 1 I/62, I/75 Malá Mača 2 I/62, I/75 0,104 0,104
062-011 Malá Mača 2 I/62, I/75   I/62, III/062002 0,990 0,990
062-012    I/62, III/062002    I/62, III/062011 2,237 2,237
062-013   I/62, III/062011   I/62, III/507005 1,644 1,644
062-014   I/62, III/507005 Veľká Mača I/62, III/062011 0,851 0,851
062-015 Veľká Mača I/62, III/062011    R1, I/51, I/62 2,453 2,453
062-016   R1, I/51, I/62    R1, I/51, I/62 0,609 0,609
062-017   R1, I/51, I/62 Sereď 1 I/62, III/051028 1,065 1,065
062-018 Sereď 2 I/62, II/507 Šintava I/51, I/62, II/573 3,875 2,595
Zoznam úsekov na ceste I/63
063-001 Podunajské Biskupice III/063059, I/63, III/063059   I/63 2,294 1,439
063-002   I/63 Dunajská Lužná 1 I/63, III/063002 3,292 0,572
063-003 Dunajská Lužná 2 I/63, III/063006, III/063060 Šamorín 1 I/63, III/063005 5,525 5,130
063-004 Šamorín 2 I/63, III/063009 Šamorín 3 I/63, III/063009, III/063011 0,678 0,418
063-005 Šamorín 3 I/63, III/063009, III/063011 Báč I/63, II/506 2,872 2,712
063-006 Trnávka 1 III/063013, I/63 Trnávka 2 III/063014, I/63 1,619 1,007
063-007 Trnávka 2 III/063014, I/63 Rohovce III/063015, I/63 0,968 0,968
063-008 Rohovce III/063015, I/63 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 1,492 1,492
063-009 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 0,743 0,743
063-010 Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 Holice III/063019, I/63, III/063023, III/063024 3,344 3,344
063-011 Holice III/063019, I/63, III/063023, III/063024   I/63, III/572011 3,243 3,243
063-012   I/63, III/572011 Kráľovičove Kračany III/063061, I/63, III/063025 2,473 2,473
063-013 Kráľovičove Kračany III/063061, I/63, III/063025 Lesné Kračany 1 I/63, III/063025, III/063061 0,263 0,263
063-014 Lesné Kračany 1 I/63, III/063025, III/063061 Lesné Kračany 2 I/63, III/063025, III/063061 0,298 0,298
063-015 Lesné Kračany 2 I/63, III/063025, III/063061 Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 1,634 1,634
063-016 Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 2,255 2,255
063-017 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 Povoda I/63, III/063028 1,865 1,865
063-018 Povoda I/63, III/063028   I/63, II/572 1,063 1,063
063-019   I/63, II/572 Povoda I/63, III/063030 0,671 0,671
063-020 Povoda I/63, III/063030 Dolný Bar I/63, III/063032 2,885 1,695
063-021 Dolný Bar I/63, III/063032 Dolný Štál 1 I/63, III/063036 3,462 2,752
063-022 Dolný Štál 2 I/63, III/063039 Dolný Štál 3 I/63, III/561009 0,490 0,155
063-023 Dolný Štál 3 I/63, III/561009 Dolný Štál 4 I/63, III/561009 0,117 0,117
063-024a Dolný Štál 4 I/63, III/561009   MK-a, I/63 5,460 5,460
063-024b   MK-a, I/63   MK-b, I/63 2,215 2,215
063-024c   MK-b, I/63 Veľký Meder 1 I/13, I/63 1,038 0,834
063-025 Veľký Meder 2 I/63, II/561 Brestovec III/063031, I/63 2,367 1,532
063-026 Brestovec III/063031, I/63 Sokolce I/63, III/063044 1,584 1,584
063-027 Sokolce I/63, III/063044 Bodza I/63, III/063045 1,661 1,138
063-028 Bodza I/63, III/063045 Holiare I/63, III/063045 0,976 0,536
063-029 Holiare I/63, III/063045 Tôň III/063046, I/63, III/063048 2,536 2,178
063-030 Tôň III/063046, I/63, III/063048 Zemianska Olča III/063047, I/63 3,073 2,491
063-031 Zemianska Olča III/063047, I/63 Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053 1,427 1,427
063-032a Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053   MK-a, I/63 2,844 2,844
063-032b   MK-a, I/63 Horná Zlatná   1,466 1,466
063-032c Horná Zlatná   Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 1,534 1,534
063-033 Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63 1,559 1,559
063-034 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63   I/63, III/063057 0,883 0,883
063-035   I/63, III/063057   III/063058, I/63 1,810 1,810
063-036a Pavel III/063058, I/63 Komárno-Nová Stráž   2,669 1,490
063-036b Komárno-Nová Stráž   Komárno  I/63, II/573 3,946 1,738
Zoznam úsekov na ceste I/64
064-001 Komárno I/63, I/64   III/064001, I/63, I/64 2,122 0,808
064-002a Teheľňa III/064001, I/63, I/64 Ďulov Dvor 1   1,716 1,716
064-002b Ďulov Dvor 1   Ďulov Dvor 2   0,411 0,411
064-002c Ďulov Dvor 2   Chotín I/64, II/589 3,038 3,038
064-003a   I/64, II/589 Briežky   1,431 1,431
064-003b Briežky   Holanovo   2,699 2,699
064-003c Holanovo   Martovce  I/64, III/064001 1,580 0,282
064-004 Martovce I/64, III/064001 Imeľ I/64, III/064019 0,505 0,505
064-005 Imeľ I/64, III/064019 Hurbanovo I/64, III/064007 1,924 0,390
064-006 Hurbanovo – Bohatá 1 I/64, III/064010 Hurbanovo – Bohatá 2 I/64, II/511 2,611 1,857
064-007 Hurbanovo – Bohatá 2 I/64, II/511 Hurbanovo – Bohatá 3 I/64, II/511 0,153 0,153
064-008 Hurbanovo – Bohatá 3 I/64, II/511 Bajč I/64, II/509 2,088 0,996
064-009a Bajč I/64, II/509 Kotelnica   1,849 1,631
064-009b Kotelnica   Nové Zámky 1 I/64, III/064019 3,795 2,337
064-010a Nové Zámky 2 I/64, I/75   MK-a, I/64 0,779 0,779
064-010b   MK-a, I/64 Nitrianska Osada 1   3,127 3,127
064-010c Nitrianska Osada 1   Nitrianska Osada 2   0,230 0,230
064-010d Nitrianska Osada 2     MK-d, I/64 1,356 1,356
064-010e   MK-d, I/64 Albertov   2,024 2,024
064-010f Albertov   Šurany I/64, II/580 0,728 0,728
064-011 Šurany I/64, II/580   I/64, III/064024 4,109 4,109
064-012   I/64, III/064024 Komjatice 1 I/64, III/064027 3,069 2,562
064-013a Komjatice 2 I/64, III/064025 Veľký Kýr   4,061 0,128
064-013b Veľký Kýr   Branč I/64, III/064028 3,012 1,743
064-014 Branč I/64, III/064028 Ivanka pri Nitre I/64, III/064030 3,824 0,933
064-015 Ivanka pri Nitre I/64, III/064030 Nitra I/64 6,239 1,523
064-016 Nitra - Drážovce II/593, I/64 Čakajovce I/64, III/513015 1,987 1,565
064-017a Čakajovce  I/64, III/513015 Jelšovce   1,906 0,913
064-017b Jelšovce   Ľudovítová   1,585 1,174
064-017c Ľudovítová   Výčapy-Opatovce   1,544 0,931
064-017d Výčapy-Opatovce   Koniarovce  III/064087, I/64, III/064052 2,551 0,416
064-018 Preseľany III/064088, I/64, III/064088 Kamanová III/064053, I/64 2,060 0,210
064-019a Ludanice I/64, III/064055, III/064056   MK-a, I/64 1,451 0,874
064-019b   MK-a, I/64 Chrabrany 1 I/64, III/064057 2,188 1,263
064-020 Chrabrany 2 I/64, III/064058   III/064042, I/64 0,832 0,832
064-021   III/064042, I/64 Solčany III/064059, I/64 3,551 3,551
064-022 Solčany III/064059, I/64 Topoľčany 1 I/64, II/499 0,851 0,482
064-023 Topoľčany 2 I/64, III/064060 Horné Chlebany I/64, III/064062 3,975 1,086
064-024 Horné Chlebany I/64, III/064062 Nadlice I/64, II/592 3,087 1,022
064-025 Nadlice I/64, II/592 Chynorany I/64, III/064069 1,252 1,252
064-026 Chynorany I/64, III/064069 Žabokreky nad Nitrou 1 I/64, III/064092 2,663 2,129
064-027 Žabokreky nad Nitrou 2 I/64, III/050047 Partizánske -
Malé Bielice
III/064070, I/64 2,828 1,743
064-028 Partizánske I/64, III/064072 Veľké Uherce III/064093, I/64, II/511 3,115 1,490
064-029 Veľké Uherce III/064093, I/64, II/511 Pažiť I/64, III/064072 0,440 0,440
064-030 Pažiť I/64, III/064072   II/512, I/64 1,746 1,746
064-031   II/512, I/64 Oslany III/064073, I/64 1,639 0,614
064-032 Oslany III/064073, I/64 Bystričany III/064074, I/64 3,419 1,096
064-033 Bystričany III/064074, I/64 Zemianske Kostoľany 1 I/64, III/064075 3,521 2,443
064-034a Zemianske Kostoľany 2 III/064095, I/64   MK-a, I/64 2,303 1,572
064-034b   MK-a, I/64 Nováky III/064096, I/64 1,883 0,294
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-001 Nitra I/51, I/64, I/65, III/051037 Pohranice I/65, III/065001 1,666 1,666
065-002 Pohranice I/65, III/065001 Pohranice I/65, III/064034 3,211 3,211
065-003 Pohranice I/65, III/064034 Kolíňany III/064035, I/65 2,904 2,904
065-004 Kolíňany III/064035, I/65 Kolíňany I/65, III/064033 1,446 1,446
065-005 Kolíňany I/65, III/064033 Neverice 1   4,284 4,284
065-006 Neverice 1   Neverice 2 III/065002, I/65 1,851 1,851
065-007 Neverice 2 III/065002, I/65 Beladice I/65, III/065003 1,701 1,701
065-008 Beladice I/65, III/065003 Choča III/065006, I/65 2,682 2,682
065-009 Choča III/065006, I/65 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 3,324 3,324
065-010 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 1,860 1,860
065-011 Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 2,217 2,217
065-012 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 0,684 0,684
065-013 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 Zlaté Moravce 4 I/65, III/511009 0,120 0,120
065-014 Zlaté Moravce 4 I/65, III/511009 Volkovce I/65, III/511012 4,977 4,637
065-015 Žarnovica 1   Žarnovica 2 I/65, II/428 0,213 0,213
065-016 Žarnovica 2 I/65, II/428 Žarnovica 3 III/065016, I/65 0,487 0,487
065-017 Žarnovica 3 III/065016, I/65 Bzenica III/065021, I/65, III/065017 2,455 2,455
065-018 Bzenica III/065021, I/65, III/065017 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 2,848 2,685
065-019 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026 1,327 0,257
065-020a Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026 Lehôtka pod Brehmi 1   0,345 0,178
065-020b Lehôtka pod Brehmi 1   Lehôtka pod Brehmi 2   0,411 0,411
065-020c Lehôtka pod Brehmi 2   Lehôtka pod Brehmi 3   0,248 0,248
065-020d Lehôtka pod Brehmi 3     MK-d, I/65 0,396 0,396
065-020e   MK-d, I/65   MK-e, I/65 0,270 0,270
065-020f   MK-e, I/65 Žiar nad Hronom I/50, I/65 6,008 4,069
065-021a Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 Stará Kremnička 1   0,694 0,694
065-021b Stará Kremnička 1   Stará Kremnička 2   1,807 1,807
065-021c Stará Kremnička 2   Bartošova Lehôtka I/65, III/050080 5,089 3,857
065-022a Bartošova Lehôtka  I/65, III/050080 Dolná Ves   1,155 0,480
065-022b Dolná Ves   Horná Ves 1   1,014 1,014
065-022c Horná Ves 1   Horná Ves 2   1,092 1,092
065-022d Horná Ves 2   Kremnica - Lúčky  I/65, III/065029 2,133 1,435
065-023 Kremnica - Lúčky I/65, III/065029 Kremnica I/65, II/578 0,460 0,041
065-024 Kremnica I/65, II/578 Kremnické Bane - Krahule I/65, III/578003 4,544 1,967
065-025   I/65, III/065031 Turček III/065032, I/65 2,563 2,251
065-026 Turček III/065032, I/65 Sklené I/65, III/065033 2,673 2,043
065-027 Sklené I/65, III/065033   I/65, III/065035 2,188 2,188
065-028a   I/65, III/065035 Horná Štubňa   3,496 2,486
065-028b Horná Štubňa   Turčianske Teplice - Šturec I/14, I/65 2,044 1,258
065-029 Turčianske Teplice - Šturec I/14, I/65,   I/65, III/065067 0,096 0,096
065-030   I/65, III/065067 Turčianske Teplice I/65, III/065036 2,730 2,730
065-031   I/65, III/018094, III/065037   I/65, III/065039 0,468 0,153
065-032   I/65, III/065045 Mošovce I/65, III/065040 3,622 3,622
065-033 Mošovce I/65, III/065040   III/065069, I/65 2,550 2,550
065-034   III/065069, I/65 Laskár III/065070, I/65 2,503 2,503
065-035 Laskár III/065070, I/65   III/065071, I/65 0,785 0,785
065-036   III/065071, I/65 Blatnica III/065047, I/65 0,456 0,456
065-037 Blatnica III/065047, I/65 Ďanová I/65, III/065048 1,812 1,812
065-038 Ďanová I/65, III/065048 Príbovce I/65, II/519 2,531 2,531
065-039 Príbovce I/65, II/519 Turčiansky Peter I/65, III/065049 III/065051 3,537 3,370
065-040 Turčiansky Peter I/65, III/065049, III/065051   I/65, I/65D 1,110 0,873
065-041   I/65, I/65D   I/65, III/065052 2,002 0,542
065-042 Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76   I/65, I/65A, I/76 0,357 0,357
065-043 Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 Orovnica III/065007, I/65 2,322 2,274
065-044 Orovnica III/065007, I/65 Tekovská Breznica III/065008, I/65 0,908 0,908
065-045 Tekovská Breznica III/065008, I/65   III/065011A, I/65, III/065009 4,776 4,095
065-046 Volkovce I/65, III/511012 Olichov I/65, III/510026 0,353 0,213
065-047 Olichov I/65, III/510026 Čaradice I/65, III/076001 1,297 1,297
065-048 Čaradice I/65, III/076001 Tekovské Nemce R1 3,854 3,854
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-001 Hranica SR/MR   Šahy 1 I/66, III/510008 1,188 0,453
066-002 Šahy 1 I/66, III/510008 Šahy 2 II/527, I/66 0,832 0,652
066-003a Šahy 3  I/66, III/066001 Hrnkovce   3,047 2,533
066-003b Hrnkovce   Tupá  I/66, III/508020 2,408 1,708
066-004 Tupá I/66, III/508020   I/66, III/508020 0,168 0,168
066-005   I/66, III/508020 Horné Semerovce I/66, I/75 1,303 1,303
066-006 Horné Semerovce I/66, I/75   I/66, I/75 2,156 1,398
066-007   I/66, I/75 Hokovce I/66, III/066069 2,469 2,055
066-008 Hokovce I/66, III/066069   I/66, III/051062 1,025 0,709
066-009   I/66, III/051062 Dudince   0,353 0,353
066-010 Dudince     I/66, III/066004 0,868 0,043
066-011   I/66, III/066004 Hontianske Tesáre 1 I/66, III/051063 3,663 2,020
066-012 Hontianske Tesáre 1 I/66, III/051063 Hontianske Tesáre 2 I/66, III/066005, III/066031 0,645 0,521
066-013 Hontianske Tesáre 2 I/66, III/066005 III/066031 Hontianske Tesáre 3 I/66, III/066031 1,131 1,003
066-014 Hontianske Tesáre 3 I/66, III/066031   I/66, III/066006 0,192 0,192
066-015   I/66, III/066006   I/66, III/066007 0,254 0,254
066-016a   I/66, III/066007 Pirovské   2,076 2,076
066-016b Pirovské   Domaníky I/66, III/066001 5,596 5,004
066-017 Domaníky I/66, III/066001 Hontianske Nemce I/51, I/66, 2,248 1,739
066-018 Hontianske Nemce I/66, III/066008 Devičie III/066010, I/66 3,809 2,928
066-019 Devičie III/066010, I/66   I/66, II/526 1,320 1,214
066-020   I/66, II/526 Bzovík I/66, II/526 0,168 0,168
066-021 Bzovík I/66, II/526 Krupina 1 I/66, III/066009 2,005 2,005
066-022 Krupina 1 I/66, III/066009 Krupina 2 III/066011, I/66 4,785 2,181
066-023a Krupina 2 III/066011, I/66   MK-a, I/66 3,769 3,769
066-023b   MK-a, I/66   I/66, MK-b 1,918 1,918
066-024   I/66, MK-b Babiná 1 III/066071, I/66 1,590 1,590
066-025 Babiná 1 III/066071, I/66 Babiná 2 I/66, III/066071 1,902 1,902
066-026 Babiná 2 I/66, III/066071   I/66, II/527 0,899 0,899
066-027a   I/66, II/527 Dobrá Niva   2,620 1,904
066-027b Dobrá Niva   Podzámčok III/066012, I/66 3,339 2,212
066-028 Podzámčok III/066012, I/66 Breziny I/66, III/066013 2,105 2,105
066-029 Breziny I/66, III/066013 Michalková I/66, III/066070 2,277 2,277
066-030 Michalková I/66, III/066070 Zvolen 1 I/50, I/66 4,255 3,128
066-031 Zvolen 1 I/50, I/66 Zvolen 2 I/66, III/066022 0,917 0,917
066-032 Zvolen 2 I/66, III/066022 Zvolen 3 I/66, III/050085, III/069002 1,203 1,203
066-033 Zvolen 3 I/66, III/050085, III/069002   I/66, I/69 1,609 1,609
066-034   III/066033, I/66 Môlča I/66, III/066035 2,333 2,333
066-035 Môlča I/66, III/066035 Slovenská Ľupča I/66, III/066042 1,209 1,209
066-036a Slovenská Ľupča 1 I/66, III/066042 Slovenská Ľupča 2   3,672 3,672
066-036b Slovenská Ľupča 2   Slovenská Ľupča 3   0,520 0,520
066-036c Slovenská Ľupča 3     I/66, III/066042 4,674 4,674
066-037   I/66, III/066042 Ľubietová I/66, III/066043 0,283 0,283
066-038 Ľubietová I/66, III/066043 Medzibrod 1 I/66, III/066044 0,614 0,614
066-039 Medzibrod 1 I/66, III/066044 Medzibrod 2 I/66, III/066044 1,858 1,858
066-040 Medzibrod 2 I/66, III/066044 Brusno 1 I/66, III/066046 0,153 0,153
066-041 Brusno 1 I/66, III/066046 Brusno 2 III/066045, I/66 0,943 0,943
066-042 Brusno 2 III/066045, I/66   I/66, III/066046 1,426 1,426
066-043   I/66, III/066046 Ráztoka III/066047, I/66,  III/066057 1,011 1,011
066-044 Ráztoka III/066047, I/66, III/066057 Predajná 1 I/66, III/066057 3,755 3,755
066-045 Predajná 1 I/66, III/066057 Predajná 2 I/66, III/066057 0,056 0,056
066-046 Predajná 2 I/66, III/066057 Predajná 3 I/66, III/066057 0,053 0,053
066-047 Predajná 3 I/66, III/066057 Dolná Lehota I/66, III/066057 3,683 3,508
Zoznam úsekov na ceste I/68
068-001 Košice-Barca 1   Košice-Barca 2 I/68, III/068021 0,751 0,309
068-002a Košice-Barca 2 I/68, III/068021 Šebastovce   1,238 0,797
068-002b Šebastovce     MK-b, I/68 3,650 2,807
068-002c   MK-b, I/68   MK-c, I/68 0,620 0,620
068-002d   MK-c, I/68 Haniska I/68, III/050187, III/068025 0,264 0,264
068-003 Haniska I/68, III/050187, III/068025 Belža I/68, III/068027 3,174 2,608
068-004 Belža I/68, III/068027 Seňa I/68, III/068028 2,985 1,624
068-005 Seňa III/068030, I/68 Milhosť I/68, III/068030 1,667 1,331
068-006 Milhosť I/68, III/068030 Hranica SR/MR   0,783 0,783
068-007a Prešov III/068010, I/68 Haniska   1,723 1,052
068-007b Haniska     MK-b, I/68 1,127 0,960
068-007c   MK-b, I/68 Kendice   2,605 1,852
068-007d Kendice   Tekeriš   1,544 0,987
068-007e Tekeriš   Drienovská Nová Ves   1,380 0,999
068-007f Drienovská Nová Ves   Ličartovce   2,653 2,041
068-007g Ličartovce   Lemešany 1 I/68, III/546001 2,527 1,846
068-008 Lemešany 1 I/68, III/546001 Lemešany 2 I/68, III/06801 0,414 0,414
068-009a Lemešany 2  I/68, III/068010 Lemešany 3    0,613 0,134
068-009b Lemešany 3    Janovník   1,950 0,314
068-009c Janovník   Bretejovce   1,175 0,290
068-009d Bretejovce     I/68, III/068009 1,484 0,884
068-010   I/68, III/068009 Budimír I/68, III/068016 1,148 1,148
068-011 Budimír I/68, III/068016   D/1, I/68, III/068019 1,799 1,799
068-012 Budimír D/1, I/68, III/068019   D/1, I/68, III/068019 0,320 0,320
Zoznam úsekov na ceste I/69
069-001 Kováčová I/69, III/069001   I/66, I/66C, I/69 1,301 1,095
069-002   I/66, I/66C, I/69   I/69, III/069002 0,577 0,577
069-003   I/69, III/069002 Sliač III/066014, I/69, III/066015 1,052 0,400
069-004a Sliač III/066014, I/69, III/066015 Hronsek   4,029 3,178
069-004b Hronsek     MK-b, I/69 0,940 0,940
069-004c   MK-b, I/69 Vlkanová I/69, III/066019, III/066024 0,733 0,733
069-005   I/69, III/066019, III/066024   I/69, III/066021 1,428 1,428
069-006   I/69, III/066021   I/66, I/69, MK 2,524 2,524
Zoznam úsekov na ceste I/72
072-001 Podbrezová I/66, I/72, Bystrá I/72, II/584 6,721 4,469
072-002 Bystrá I/72, II/584 Mýto pod Ďumbierom I/72, III/066056 3,958 1,973
072-003a Mýto pod Ďumbierom  I/72, III/066056   MK-a, I/72 0,128 0,128
072-003b   MK-a, I/72 Jarabá   4,373 4,245
072-003c Jarabá     MK-c, I/72 2,090 0,597
072-003d   MK-c, I/72   MK-d, I/72 0,244 0,244
072-003e   MK-d, I/72 Vyšná Boca 1   5,414 5,414
072-003f Vyšná Boca 1   Vyšná Boca 2   3,620 3,620
072-003g Vyšná Boca 2   Vyšná Boca 3   1,275 1,275
072-003h Vyšná Boca 3     MK-h, I/72 1,291 1,291
072-003i   MK-h, I/72 Nižná Boca   1,161 0,881
072-003j Nižná Boca   Malužiná   4,331 3,837
072-003k Malužiná     MK-k, I/72 5,087 5,087
072-003l   MK-k, I/72 Kráľova Lehota 1  III/072001, I/72 0,601 0,601
072-004 Kráľova Lehota 1 III/072001, I/72 Kráľova Lehota 2 I/72, III/072001 0,210 0,210
072-005 Kráľova Lehota 2 I/72, III/072001 Kráľova Lehota 3 I/18, I/72 0,487 0,487
072-006 Kráľova Lehota 3 I/18, I/72 Kráľova Lehota 4 I/18, I/72 0,106 0,106
072-007 Kráľova Lehota 4 I/18, I/72 Kráľova Lehota 5 I/18, I/72 0,067 0,067
Zoznam úsekov na ceste I/73
073-001 Lipníky I/18, I/73 Čelovce III/576001, I/73 1,428 0,772
073-002 Čelovce III/576001, I/73 Chmeľov 1 I/73, III/576002 2,147 0,887
073-003 Chmeľov 2 I/73, III/545002 Svidník/Prešov I/73 2,042 2,042
073-004 Svidník/Prešov I/73 Kuková I/73, III/545018 1,575 1,575
073-005 Kuková I/73, III/545018 Kračúnovce 1 I/73, III/576003 1,046 0,669
073-006 Kračúnovce 2 III/576004, I/73 Železník I/73, III/576005 0,789 0,674
073-007 Železník I/73, III/576005 Giraltovce I/73, II/556 0,720 0,234
073-008   I/73, III/556005 Fijaš I/73, II/556 4,536 3,021
073-009 Fijaš I/73, II/556 Valkovce I/73, III/556018 3,791 3,085
073-010 Valkovce I/73, III/556018 Okrúhle I/73, III/556019 2,018 1,333
073-011 Okrúhle I/73, III/556019 Radoma I/73, III/557014 1,985 1,159
073-012 Radoma I/73, III/557014 Šarišský Štiavnik I/73, III/557028 1,741 0,649
073-013 Šarišský Štiavnik I/73, III/557028 Mestisko I/73, III/073001 5,408 4,072
073-014 Mestisko I/73, III/073001 Stročín I/15, I/73 1,857 1,857
073-015 Stročín I/15, I/73   I/15, I/73 0,155 0,155
073-016   I/15, I/73 Nová Polianka I/73, III/557017 2,762 1,891
073-017 Nová Polianka I/73, III/557017 Svidník I/73, I/77, III/073001 3,865 1,926
073-018 Svidník I/73, I/77, III/073001 Kapišová I/73, III/556021 3,255 1,408
073-019 Kapišová I/73, III/556021 Ladomirová I/73, III/556025 2,131 1,874
073-020 Ladomirová I/73, III/556025 Krajné Čierno III/556026, I/73 3,146 2,293
073-021 Krajné Čierno III/556026, I/73 Hunkovce I/73, III/556027 1,283 0,761
073-022 Hunkovce I/73, III/556027 Krajná Bystrá I/73, III/556029 1,564 1,184
073-023 Krajná Bystrá I/73, III/556029 Bodružal I/73, III/556030 1,296 0,707
073-024a Krajná Poľana I/73, III/556030   MK-a, I/73 0,853 0,730
073-024b   MK-a, I/73   MK-b, I/73 0,717 0,394
073-024c   MK-b, I/73   MK-c, I/73 1,361 1,125
073-024d   MK-c, I/73   MK-d, I/73 0,701 0,701
073-024e   MK-d, I/73 Vyšný Komárnik   0,896 0,896
073-024f Vyšný Komárnik     MK-f, I/73 0,731 0,731
073-024g   MK-f, I/73 Hranica SR/PR   0,951 0,951
Zoznam úsekov na ceste I/76
076-001 Štúrovo I/76, II/564 Nána I/76, III/510009 0,770 0,509
076-002a Nána I/76, III/510009   MK-a, I/76 5,964 3,607
076-002b   MK-a, I/76 Kamenný Most I/76, III/510010 1,980 1,345
076-003 Kamenný Most I/76, III/510010 Kamenín I/76, III/510011 2,953 2,437
076-004 Kamenín I/76, III/510011 Bíňa III/510012, I/76 4,512 2,113
076-005a Bíňa  III/510012, I/76 Kolónia   0,857 0,857
076-005b Kolónia   Čata   1,892 1,142
076-005c Čata   Hronovce  I/76, III/510015 4,490 0,642
076-006 Hronovce I/76, III/510015 Želiezovce I/76, III/509012 6,201 2,861
076-007a Želiezovce I/76, III/509020 Svobodov   2,100 0,577
076-007b Svobodov   Veľké Šarovce   2,995 1,868
076-007c Veľké Šarovce   Šarovce I/75, I/76 1,480 0,231
076-008 Šarovce I/75, I/76 Jur nad Hronom I/76, III/510018 1,903 1,903
076-009 Jur nad Hronom I/76, III/510018 Turá I/76, III/510019 3,914 3,914
076-010 Turá I/76, III/510019 Tekovský Hrádok I/76, III/580004 1,923 1,923
076-011 Tekovský Hrádok I/76, III/580004 Bajka I/76, III/510020 3,764 3,764
076-012 Bajka I/76, III/510020 Kalná nad Hronom 1 I/76, II/580 0,779 0,674
076-013 Kalná nad Hronom 2 I/51, I/76   I/76, III/511010 1,376 1,376
076-014a Kalná nad Hronom 3 I/76, III/511010 Kalnica   0,314 0,314
076-014b Kalnica   Nový Tekov    3,518 1,958
076-014c Nový Tekov    Malé Kozmálovce III/511014, I/76 3,370 2,084
076-015 Nový Tekov - Marušová III/511014, I/76 Tlmače I/76, II/564, III/510041 2,495 1,929
076-016 Tlmače I/76, II/564, III/510041 Kozárovce I/76, III/510026 2,202 1,992
076-017 Kozárovce   Hronský Beňadik - Psiare I/76, III/076001 4,465 3,608
076-018 Hronský Beňadik - Psiare I/76, III/076001   I/65, I/65A, I/76, I/76 2,053 0,850
Zoznam úsekov na ceste I/79
079-001 Hranica SR/MR I/79, III/553016 Slovenské Nové Mesto 1 I/79, III/553042 0,113 0,113
079-002 Slovenské Nové Mesto 1 I/79, III/553042 Slovenské Nové Mesto 2 I/79, III/553017 1,261 0,072
079-003 Slovenské Nové Mesto 2 I/79, III/553017 Borša I/79, III/552023 3,053 0,932
079-004 Borša I/79, III/552023 Viničky III/553019, I/79 3,075 1,646
079-005 Viničky III/553019, I/79 Streda nad Bodrogom III/553020, I/79 0,457 0,445
079-006 Streda nad Bodrogom I/79, III/553021 Somotor 1 I/79, III/553023 3,890 2,805
079-007 Somotor 2 III/553028, I/79 Somotor 3 I/79, III/553028 1,212 0,477
079-008 Somotor 3 I/79, III/553028 Somotor - Nová Vieska pri Bodrogu I/79, III/553029 0,312 0,312
079-009 Somotor - Nová Vieska pri Bodrogu I/79, III/553029 Svätá Mária III/553030, I/79 2,249 1,539
079-010 Svätá Mária III/553030, I/79 Rad III/553031, I/79 1,205 0,860
079-011 Rad III/553031, I/79 Svätuše I/79, III/553033 4,434 3,334
079-012 Svätuše I/79, III/553044 Kráľovský Chlmec III/553051, I/79, III/553034 3,994 3,426
079-013 Kráľovský Chlmec III/553049, I/79 Dobrá nad Krčavou III/553035, I/79 2,812 2,542
079-014 Dobrá nad Krčavou I/79, III/553035 Bačka I/79, III/553036 2,105 1,945
079-015 Bačka I/79, III/553036 Boťany III/553039, I/79 1,827 1,547
079-016 Boťany III/553039, I/79 Čierna 1 I/79, III/553041 1,677 1,677
079-017 Čierna 1 I/79, III/553041 Čierna 2 III/553040, I/79 0,709 0,534
079-018 Čierna 2 III/553040, I/79   I/79, III/553037 1,375 0,533
079-019   I/79, III/553037 Hranica  SR/UR   0,966 0,966
Zoznam úsekov na diaľnici D1
D01-001 Bratislava-Trnávka/Vajnory D/1, I/61 Senec D/1, II/503 12,908 12,206
D01-002 Senec D/1, II/503 Senec - Blatné D/1, I/61 3,749 3,749
D01-003 Senec - Blatné D/1, I/61 Trnava - Voderady D/1, III/06117 13,195 13,195
D01-004 Trnava - Voderady D/1, III/06117 Trnava-Modranka D/1, I/51 6,141 6,141
D01-005 Trnava-Modranka D/1, I/51 Trakovice D/1, II/513 15,884 15,884
D01-006 Trakovice D/1, II/513 Žlkovce D/1, I/61 2,584 2,584
D01-007 Žlkovce D/1, I/61 Piešťany D/1, II/499 15,280 15,280
D01-008 Piešťany D/1, II/499 Horná Streda D/1, I/61 8,145 8,145
D01-009 Horná Streda D/1, I/61 Lúka D/1, PD/4 3,853 3,853
D01-010 Lúka D/1, PD/4 Beckov D/1, II/515 10,234 10,234
D01-011 Beckov D/1, II/515 Chocholná-Velčice D/1, I/50 13,064 13,064
D01-012 Chocholná-Velčice D/1, I/50 Záblatie D/1, PD/5 5,766 5,766
D01-013 Záblatie D/1, PD/5 Zlatovce D/1, MK 1,722 1,722
D01-014 Zlatovce D/1, MK Dubnica nad Váhom D/1, I/57 11,492 11,492
D01-015 Dubnica nad Váhom D/1, I/57 Ilava D/1, II/574A 7,259 7,259
D01-016 Ilava D/1, II/574A Ladce D/1, I/61 8,613 8,613
D01-017 Ladce D/1, I/61 Beluša - Visolaje D/1, I/49A 2,988 2,988
D01-018 Beluša - Visolaje D/1, I/49A Sverepec 1 D/1, I/61 8,496 8,496
D01-019 Sverepec 2   Vrtižer 1   4,900 4,900
D01-020 Vrtižer 1   Vrtižer 2   4,695 4,695
D01-021 Vrtižer 2 D/1, I/61 Bytča D/1, PD/10 9,274 9,274
D01-022 Bytča D/1, PD/10 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 4,007 4,007
D01-023 Ivachnová D/1, I/18 Ivachnová (Lipt. Michal) D/1, I/18 1,342 1,342
D01-024 Ivachnová (Lipt. Michal) D/1, I/18 Liptovský Mikuláš D/1, II/584 13,687 13,687
D01-025 Liptovský Mikuláš D/1, II/584 Uhorská Ves D/1, III/018137 6,645 6,645
D01-026 Uhorská Ves D/1, II/584 Liptovský Peter D/1, II/537 4,611 4,611
D01-027 Liptovský Peter D/1, II/537 Hybe D/1, I/18 8,767 8,767
D01-028 Hybe D/1, I/18 Východná D/1, PD/6 4,760 4,760
D01-029 Východná D/1, PD/6 Važec D/1, PD/8 5,665 5,665
D01-030 Važec D/1, PD/8 Štrba D/1, PD/9 7,791 7,791
D01-031 Štrba D/1, PD/9 Mengusovce D/1, I/18 4,635 4,635
D01-032 Mengusovce   Poprad 1   8,000 8,000
D01-033 Poprad 1 D/1, I/18 Poprad 2 D/1, II/534 3,114 3,114
D01-034 Poprad 2 D/1, II/534 Poprad 3 D/1, I/67 3,938 3,938
D01-035 Poprad 3 D/1, I/67 Jánovce D/1, I/18 12,410 12,410
D01-036 Jablonov   Studenec   5,210 5,210
D01-037 Studenec   Behárovce   3,323 3,323
D01-038 Behárovce D/1, I/18 Behárovce (Široké)   7,796 7,796
D01-039 Behárovce (Široké)   Široké D/1, PD/7 2,935 2,935
D01-040 Široké D/1, PD/7 Fričovce D/1, I/18 3,914 3,914
D01-041 Svinia   Prešov   7,950 7,950
D01-042 Haniska D/1, III/068010 Lemešany D/1, III/068010 10,880 10,880
D01-043 Lemešany D/1, III/068010 Budimír D/1, I/68, III/068019 9,606 9,606
Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-002 Malacky D/2, II/503 Lozorno D/2, I/2 11,474 11,474
D02-003 Lozorno D/2, I/2 Záhorská Bystrica/Lamač D/2, II/505 14,316 14,049
D02-004 Petržalka D/1, D/2, I/61, MK Petržalka D/2, D/4, PD/2 6,055 5,839
D02-005 Petržalka D/2, D/4, PD/2 Hranica SR/MR   8,983 8,983
D02-006 Hranica ČR/SR zač. CK D/2
na št. hr. ČR
Hranica ČR/SR colnica D/2, II/503 1,458 1,458
D02-007 Hranica ČR/SR colnica   Kúty križ. D/2, I/2, okr. Senica 3,621 3,621
D02-008 Kúty križ. D/2, I/2, okr. Senica Malacky križ. D/2, II/503, okr. Malacky 24,091 24,091
Zoznam úsekov na diaľnici D3
D03-001 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 1,803 1,803
D03-002 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 Strážov D/3, I/18 6,859 6,859
D03-003 Oščadnica 1   Oščadnica 2 I/11A, I/11B 0,959 0,959
D03-004 Oščadnica 2 I/11A, I/11B Čadca I/11, I/11A 4,515 4,515
D03-005 Serafínov III/011057, I/12 Hranica PL/SR   0,243 0,243
Zoznam úsekov na diaľnici D4
D04-001 Hranica A/SR   Hranica A/SR colnica   0,702 0,702
D04-002 Hranica A/SR colnica   Jarovce 1 D/2, D/4, PD/2 1,842 1,842
D04-003 Jarovce 1 D/2, D/4, PD/2 Jarovce 2 D4, III/002046 0,939 0,122
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1
R01-001 Trnava I/51, I/51Z, I/61 Modranka I/51, MK 1,537 1,537
R01-002 Modranka I/51, MK Trnava-Modranka D/1, I/51 1,190 1,190
R01-003 Trnava-Modranka D/1, I/51 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 2,887 2,887
R01-004 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 2,393 2,393
R01-005 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 Sereď 1 I/51, III/051028 3,301 3,301
R01-006 Sereď 1 I/51, III/051028 Sereď 2 I/51, I/62 2,425 2,425
R01-007 Sereď 2 I/51, I/62 Dolná Streda I/51, II/507 2,084 2,084
R01-008 Dolná Streda I/51, II/507 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 4,360 4,360
R01-009 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 Šoporňa 2 I/51, III/507006 1,687 1,687
R01-010 Šoporňa 2 I/51, III/507006 Malý Báb I/51, III/051074 5,174 5,174
R01-011 Malý Báb I/51, III/051074 Veľký Báb I/51, III/513011 1,850 1,850
R01-012 Veľký Báb I/51, III/513011 Lužianky I/51, III/513011A 9,797 9,797
R01-013 Lužianky I/51, III/513011A Nitra – Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 2,602 2,602
R01-014 Nitra – Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 Nitra – Mlynárce 2 I/51, MK 0,484 0,484
R01-015 Nitra – Mlynárce 2 I/51, MK Nitra-Zobor I/51, I/64 2,902 2,902
R01-016 Nitra-Zobor I/51, I/64 Nitra   1,262 1,042
R01-017 Tekovské Nemce   Hronský Beňadik  I/65, I/65A, I/76 3,713 3,713
R01-018 Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 Nová Baňa I/65A, III/065011A 8,013 8,013
R01-019 Nová Baňa I/65A, III/065011A Rudno nad Hronom I/65A 4,584 4,584
R01-020 Rudno nad Hronom I/65A Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 5,124 5,124
R01-021 Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 Žarnovica 2   4,939 4,939
R01-022 Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 9,647 9,647
R01-023 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 Budča 1 I/50, III/050092 0,671 0,671
R01-024 Budča 1 I/50, III/050092 Ostrá Lúka (Budča) I/50, III/050085 1,545 1,545
R01-025 Ostrá Lúka (Budča) I/50, III/050085 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 1,931 1,931
R01-026 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 Zvolen I/50, I/69, III/050149 0,507 0,507
R01-027   I/50, I/69, III/050149   I/69, III/050085 2,484 2,484
R01-028 Zvolen I/69, III/050085 Kováčová (Hájniky) I/66, I/69 2,132 2,132
R01-029 Kováčová (Hájniky) I/66, I/69 Sliač (Hájniky) I/66, I/66C, I/69 1,130 1,130
R01-030 Sliač (Hájniky) I/66, I/66C, I/69 Sielnica I/66, III/066014 2,585 2,585
R01-031 Sielnica  I/66, III/066014 Kremnička I/66, I/69, MK 8,314 8,314
R01-032 Žarnovica   Lehôtka pod Brehmi   9,675 9,675
R01-033 Lehôtka pod Brehmi   Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 8,372 8,372
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2
R02-001 Budča I/50, I/69, III/050149 Pustý Hrad I/50, I/66 2,799 2,799
R02-002 Pustý Hrad I/50, I/66 Zvolen I/50, I/66 0,404 0,404
R02-003   I/50, I/66   I/50, III/066023 1,657 1,309
R02-004 Ožďany 1 I/50, I/50A Ožďany 2 I/50, I/50A 5,181 5,181
R02-005 Figa 1 I/50B, I/50, I/50B Figa 2 I/50, I/50B, III/571039 2,153 2,153
R02-006 Figa 2 I/50, I/50B, III/571039   I/50, I/50B, III/571039 0,296 0,296
R02-007   I/50, I/50B, III/571039 Tornaľa I/50B, I/67 3,924 3,924
R02-008 Tornaľa I/50B, I/67   I/50B, I/67 0,312 0,312
R02-009   I/50B, I/67 Gemer I/50, I/50B 6,005 6,005
R02-010 Gemer I/50, I/50B   I/50, I/50B 0,453 0,453
R02-011   I/50, MK   I/50, MK 0,346 0,346
R02-012 Košice-Šaca I/50, MK Šaca I/50, III/050187 1,837 1,837
R02-013 Šaca I/50, III/050187 Košice-Poľov I/50, III/050190 2,359 2,359
R02-014 Košice-Poľov I/50, III/050190 Košice-Poľov/Barca II/548, I/50, II/548 1,978 1,978
R02-015 Košice-Poľov/Barca II/548, I/50, II/548 Košice-Pereš I/50, III/050191 1,189 1,189
R02-016 Košice-Pereš I/50, III/050191 Košice I/50, III/050192 0,795 0,670
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R3
R03-001 Oravský Podzámok I/59, I/59A Horná Lehota I/59, I/59A 5,744 5,744
R03-002 Trstená I/59, R3 Liesek R3, II/520 5,700 5,700
R03-003 Liesek R3, II/520   R3, I/59 1,500 1,500
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R4
R04-001   D/1, I/68 III/068019   I/68, MK 2,161 2,161
R04-002   I/68, MK Ťahanovce I/68, II/547, MK 3,469 3,291
R04-003 Svidník 1   Svidník 2   4,573 4,573
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R6
R06-001 Dolné Kočkovce I/49, I/49A Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 1,743 1,743
R06-002 Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 Beluša 2 D/1, I/49A 0,400 0,400
R06-003 Beluša 2 D/1, I/49A Beluša 2 D/1, I/49A 0,140 0,140“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2010.
v z. Milan Mojš v. r.