História predpisu 260/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.2010 - 31.12.2010