História predpisu 280/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2010 - 30.06.2011