286/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

286
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 10. júna 2010 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2010 – 2012 z 28. apríla 2010 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2010 z 30. apríla 2010 uzatvorená medzi Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry a Odborovým zväzom KOVO
a
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2010 z 25. mája 2010 uzatvorená medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 28. mája 2010 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.