História predpisu 290/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2010 - 31.03.2011