292/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

292
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
z 18. júna 2010,
ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 21b ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Krajiny so sťaženými životnými podmienkami, v ktorých patrí zamestnancovi, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, náhrada za sťažené životné podmienky, sú Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Angola, Arménsko, Azerbajdžan, Bangladéš, Benin, Bielorusko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Burkina, Burundi, Čad, Čierna Hora, Čína, Dominikánska republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Eritrea, Etiópia, Fidži, Filipíny, Gabon, Gambia, Ghana, Gruzínsko, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Jamajka, Jemen, Juhoafrická republika, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Kazachstan, Keňa, Kirgizsko, Kolumbia, Kongo, Konžská demokratická republika, Kuba, Kuvajt, Laos, Lesotho, Libanon, Libéria, Líbya, Macedónsko, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánia, Mexiko, Mikronézia, Moldavsko, Mongolsko, Mozambik, Nepál, Nigéria, Nikaragua, Pakistan, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Peru, Pobrežie Slonoviny, Rwanda, Salvádor, Samoa, Saudská Arábia, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Srbská republika iba provincia Kosovo, Srí Lanka, Stredoafrická republika, Sudán, Surinam, Svazijsko, Sýria, Šalamúnove ostrovy, Tadžikistan, Tanzánia, Thajsko, Togo, Trinidad a Tobago, Uganda, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Východný Timor, Zambia, Zimbabwe.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Miroslav Lajčák v. r.