297/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2010 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

297
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 9. júna 2010,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z., vyhlášky č. 26/2010 Z. z., vyhlášky č. 61/2010 Z. z. a vyhlášky č. 147/2010 Z. z. sa mení takto:
„Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 529/2009 Z. z.
ZOZNAM ÚSEKOV DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST A CIEST I. TRIEDY, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ S ÚHRADOU MÝTA
Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Celková
dĺžka úseku
v km
Spoplatnená
dĺžka úseku
v km
Zoznam úsekov na ceste I/2
002-001 Holíč 2 I/2 Kopčany III/426006, I/2 4,646 2,036
002-002a Kopčany III/426006, I/2 MK-a, I/2 0,327 0,087
002-002b1 MK-a, I/2 MK-b1, I/2 0,659 0,659
002-002b2 MK-b1, I/2 Cunín MK-b2, I/2 0,273 0,273
002-002c Cunín MK-b2, I/2 MK-c, I/2 0,657 0,657
002-002d1 MK-c, I/2 MK-d1, I/2 1,115 1,115
002-002d2 MK-d1, I/2 Gbely I/2, III/500004 4,421 4,421
002-003a Gbely I/2, III/500004 MK-a, I/2 0,627 0,200
002-003b MK-a, I/2 Brodské-sever I/2, III/426007 2,888 2,628
002-004a Brodské-sever I/2, III/426007 MK-a, I/2 0,741 0,741
002-004b MK-a, I/2 Brodské-juh MK-b, I/2 1,405 1,405
002-005 Brodské-juh MK-b, I/2 Kúty I/2, II/500 2,785 1,845
002-006a Kúty I/2, II/500 MK-a, I/2 2,078 0,739
002-006b MK-a, I/2 D/2, I/2 0,244 0,244
002-007a D/2, I/2 D2, I/2 0,476 0,476
002-007b1 D/2/I/2 MK-b1, I/2 1,704 1,704
002-007b2 MK-b1, I/2 MK-b2, I/2 0,337 0,337
002-007b3 MK-b2, I/2 MK-b3, I/2 1,010 1,010
002-007b4 MK-b3, I/2 Sekule 1 III/002026, I/2 0,724 0,473
002-008 Sekule 2 MK-c, I/2 I/2, III/002038 0,495 0,390
002-010a Moravský Svätý Ján III/002027, I/2 MK-a, I/2 0,721 0,363
002-010b MK-a, I/2 MK-b, I/2 0,884 0,884
002-010c1 MK-b, I/2 MK-c1, I/2 3,263 3,263
002-010c2 MK-c1, I/2 Závod I/2, III/002050 0,157 0,157
002-011a Závod I/2, III/002050 MK-a, I/2 2,632 2,632
002-011b MK-a, I/2 MK-b, I/2 0,725 0,725
002-011c MK-b, I/2 MK-c, I/2 0,179 0,179
002-011d MK-c, I/2 Veľké Leváre III/002032, I/2, III/002034 1,110 0,237
002-012a Veľké Leváre III/002032, I/2, III/002034 MK-a, I/2 3,845 3,232
002-012b MK-a, I/2 Malacky 1 I/2, II/503 3,358 2,681
002-013a Malacky 2 I/2, II/503 MK-a, I/2 4,117 1,604
002-013b1 MK-a, I/2 MK-b1, I/2 0,605 0,605
002-013b2 MK-b1, I/2 Plavecký Štvrtok I/2, III/002035 2,532 2,532
002-014a Plavecký Štvrtok I/2, III/002035 MK-a, I/2 0,357 0,357
002-014b MK-a, I/2 PD/1, I/2 0,997 0,997
002-015a PD/1, I/2 MK-a, I/2 1,713 1,713
002-015b MK-a, I/2 Zohor III/002037, I/2 1,956 1,956
002-016a Zohor III/002037, I/2 MK-a, I/2 0,190 0,190
002-016b MK-a, I/2 MK-b, I/2 0,186 0,186
002-016c MK-b, I/2 D/2, I/2 0,453 0,453
002-017 D/2, I/2 Lozorno I/2, II/501 0,200 0,200
002-018a Lozorno I/2, II/501 MK-a, I/2 1,634 1,634
002-018b1 MK-a, I/2 MK-b1, I/2 1,015 1,015
002-018b2 MK-b1, I/2 Stupava 1 I/2, III/002039 2,784 1,646
002-019a Stupava 2 I/2, III/002039 MK-a, I/2 1,673 0,628
002-019b MK-a, I/2 Záhorská Bystrica MK-b, I/2 0,834 0,628
Zoznam úsekov na ceste I/11
011-001a Hranica SR/ČR I/11 MK-a, I/11 0,916 0,481
011-001b MK-a, I/11 Svrčinovec I/12, I/11 2,305 1,027
011-003 Oščadnica 3 I/11, I/11A Krásno nad Kysucou 1 I/11, II/520, III/011087 1,372 1,372
011-004a Krásno nad Kysucou 1 I/11, II/520, III/011087 MK-a, I/11 2,430 2,430
011-004b MK-a, I/11 Za vodou MK-b, I/11 2,248 2,248
011-004c Za vodou MK-b, I/11 Krásno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 1,957 1,957
011-005 Krásno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 1,111 1,111
011-006 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062 0,329 0,329
011-007a Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062 MK-a, I/11 0,400 0,400
011-007b MK-a, I/11 MK-b, I/11 0,329 0,329
011-007c MK-b, I/11 MK-c, I/11 0,439 0,439
011-007d MK-c, I/11 Povina 1 I/11, III/011078 1,964 1,848
011-008a Povina 2 I/11, III/011064 MK, I/11 1,040 0,830
011-008b MK, I/11 Kysucké Nové Mesto III/011065, I/11, III/011063 0,905 0,279
011-009a Kysucké Nové Mesto III/011065, I/11, III/011063 MK-a, I/11 2,080 1,720
011-009b MK-a, I/11 Snežnica 1 III/011066, I/11 0,416 0,416
011-010a Snežnica 1 III/011066, I/11 MK-a, I/11 0,507 0,507
011-010b MK-a, I/11 MK-b, I/11 0,579 0,579
011-010c MK-b, I/11 Snežnica 2 MK-c, I/11 0,310 0,310
011-011 Snežnica 2 MK-c, I/11 Brodno 1 MK, I/11 1,002 1,002
011-012 Brodno 1 MK, I/11 Brodno 2 I/11, MK 1,433 1,433
011-013 Brodno 2 I/11, MK Žilina MK, I/11 1,185 1,185
011-015 Čadca – Horelica Oščadnica 4 I/11, I/11B 0,467 0,437
011-016 Oščadnica 1 Oščadnica 2 I/11A, I/11B 0,959 0,959
011-017 Oščadnica 2 I/11A, I/11B Čadca I/11, I/11A 4,515 4,515
Zoznam úsekov na ceste I/12
012-001 Svrčinovec I/12, I/11 Čierne 1 I/12, III/011056 2,748 1,337
012-003 Čierne 2 I/12, III/011056 Skalité III/011057, I/12 3,773 0,918
012-004 Skalité III/011057, I/12 Hranica SR/PL I/12 6,149 0,802
Zoznam úsekov na ceste I/13
013-001a Veľký Meder 1 I/13, I/63 MK-a, I/13 0,794 0,285
013-001b MK-a, I/13 Veľký Meder 2 I/13, III/063062 0,483 0,483
013-002a Veľký Meder 2 I/13, III/063062 MK-a, I/13 0,832 0,832
013-002b MK-a, I/13 Ižop I/13, III/063062 0,516 0,516
013-003a Ižop I/13, III/063062 MK-a, I/13 1,932 1,932
013-003b MK-a, I/13 MK-b, I/13 0,824 0,824
013-003c MK-b, I/13 Čiližská Radvaň I/13, III/063028 0,607 0,607
013-004a Čiližská Radvaň I/13, III/063028 MK-a, I/13 0,861 0,861
013-004b MK-a, I/13 MK-b, I/13 2,057 2,057
013-004c MK-b, I/13 Hranica SR/MR I/13 2,533 2,485
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-001 Prešov – Nižná Šebastová I/18, III/018202 Kapušany 1 I/18, II/545 3,986 3,522
018-002 Kapušany 2 III/018203, I/18, III/018203 Lada 1 III/018204, I/18 1,198 0,686
018-003 Lada 2 I/18, III/018205 Nemcovce I/18, III/018206 1,348 1,046
018-004 Nemcovce I/18, III/018206 Lipníky I/18, I/73 2,537 1,378
018-005a1 Hranica SR/ČR I/18 MK-a1, I/18 2,088 2,088
018-005a2 MK-a1, I/18 Riečky 1 MK-a2, I/18 2,131 2,131
018-005a3 Riečky 1 MK-a2, I/18 Riečky 2 MK-a3, I/18 1,430 0,219
018-006a I/18, II/487 MK-a, I/18 1,033 0,834
018-006b MK-a, I/18 MK-b, I/18 2,502 2,502
018-006c MK-b, I/18 Čadca – Bytča I/18 0,068 0,068
018-007a Čadca – Bytča I/18 Podjavorník MK-a, I/18 0,887 0,887
018-007b Podjavorník MK-a, I/18 Čiakov MK-b, I/18 3,940 3,940
018-007c Čiakov MK-b, I/18 Škoruby MK-c, I/18 1,489 1,489
018-007d Škoruby MK-c, I/18 Kolárovice MK-d, I/18 3,089 2,019
018-007e Kolárovice MK-d, I/18 Petrovice III/018082, I/18 2,847 0,459
018-008 Petrovice III/018082, I/18 Bytča 1 III/507052, I/18 2,685 2,551
018-010a Bytča 2 I/18, II/507 MK-a, I/18 0,918 0,388
018-010b MK-a, I/18 Bytča-Hrabové I/18, I/61 0,326 0,326
018-011 Bytča-Hrabové I/18, I/61 Hlboké 1 III/018084, I/18 0,950 0,950
018-012 Hlboké 1 III/018084, I/18 Hlboké 2 MK, I/18 0,928 0,928
018-013a Hlboké 2 MK, I/18 MK-a, I/18 0,633 0,633
018-013b MK-a, I/18 Hričovské Podhradie III/018085, I/18 1,299 1,009
018-014a Dolný Hričov 1 I/18, III/018261 MK-a, I/18 0,835 0,510
018-014b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,062 0,062
018-014c MK-b, I/18 Dolný Hričov 2 III/518001, I/18 0,819 0,819
018-015a Dolný Hričov 2 III/518001, I/18 MK-a, I/18 0,092 0,092
018-015b MK-a, I/18 MK-b, I/18 1,004 1,004
018-015c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,346 0,346
018-015d MK-c, I/18 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 0,928 0,928
018-016 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 Horný Hričov 2 III/018087, I/18 0,398 0,398
018-017 Horný Hričov 2 III/018087, I/18 I/18, III/018087 0,046 0,046
018-018 I/18, III/018087 Žilina 1 D/3, I/18 2,621 2,621
018-019 Žilina 1 D/3, I/18 Žilina-Strážov MK, I/18 2,297 0,223
018-020 Žilina 2 I/18, III/018089, MK Žilina 3 I/18, III/018249 1,307 0,748
018-021 Žilina 3 I/18, III/018249 Žilina 4 I/18, III/018249 0,034 0,034
018-022a Žilina 4 I/18, III/018249 MK-a, I/18 2,192 2,192
018-022b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,646 0,646
018-022c MK-b, I/18 Stráňavy 1 I/18, III/018249 1,375 1,375
018-023 Stráňavy 1 I/18, III/018249 Stráňavy 2 I/18, III/018248 0,616 0,616
018-024a Stráňavy 2 I/18, III/018248 MK-a, I/18 0,192 0,192
018-024b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,096 0,096
018-024c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,145 0,145
018-024d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,383 0,383
018-024e MK-d, I/18 MK-e, I/18 0,219 0,219
018-024f MK-e, I/18 Strečno 1 I/18, III/018160 0,270 0,270
018-025 Strečno 1 I/18, III/018160 Strečno 2 I/18, III/018160 1,131 1,131
018-026a Strečno 2 I/18, III/018160 MK-a, I/18 6,926 6,926
018-026b MK-a, I/18 Lipovec III/018092, I/18 3,663 3,313
018-028 I/65, I/18 Martin 2 I/18, III/018254 1,646 0,861
018-029a Martin 2 I/18, III/018254 MK-a, I/18 0,257 0,257
018-029b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,867 0,867
018-029c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,263 0,263
018-029d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,271 0,271
018-029e MK-d, I/18 Sučany III/018094, I/18 1,155 0,211
018-030a Sučany III/018094, I/18 MK-a, I/18 1,646 0,178
018-030b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,592 0,592
018-030c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,320 0,320
018-030d MK-c, I/18 Turany 1 III/018255, I/18 0,337 0,337
018-031a Turany 1 III/018255, I/18 MK-a, I/18 0,465 0,465
018-031b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,733 0,733
018-031c MK-b, I/18 Turany 2 I/18, III/018255 0,516 0,516
018-032a Turany 2 I/18, III/018255 MK-a, I/18 0,477 0,477
018-032b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,196 0,196
018-032c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,096 0,096
018-032d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,708 0,708
018-032e MK-d, I/18 MK-e, I/18 0,048 0,048
018-032f MK-e, I/18 MK-f, I/18 0,049 0,049
018-032g MK-f, I/18 MK-g, I/18 0,129 0,129
018-032h MK-g, I/18 MK-h, I/18 0,176 0,176
018-032i MK-h, I/18 MK-i, I/18 0,842 0,842
018-032j MK-i, I/18 Krpeľany III/018093, I/18 0,468 0,468
018-033a Krpeľany III/018093, I/18 MK-a, I/18 0,328 0,328
018-033b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,216 0,216
018-033c MK-b, I/18 Ratkovo I/18, III/018145 0,280 0,280
018-034 Ratkovo I/18, III/018145 Šútovo 1 I/18, III/018096 0,901 0,901
018-035a Šútovo 1 I/18, III/018096 MK-a, I/18 0,581 0,581
018-035b MK-a, I/18 Šútovo 2 I/18, III/018096 0,110 0,110
018-036a Šútovo 2 I/18, III/018096 MK-a, I/18 0,510 0,510
018-036b MK-a, I/18 Kraľovany 1 III/018125, I/18 2,879 2,879
018-037a Kraľovany 1 III/018125, I/18 MK-a, I/18 0,412 0,412
018-037b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,456 0,456
018-037c MK-b, I/18 Kraľovany 2 I/18, III/018125 0,309 0,309
018-038 Kraľovany 2 I/18, III/018125 Kraľovany 3 I/18, I/70 0,069 0,069
018-039 Kraľovany 3 I/18, I/70 Kraľovany 4 I/18, I/70 0,042 0,042
018-040a Kraľovany 4 I/18, I/70 MK-a, I/18 0,185 0,185
018-040b MK-a, I/18 MK-b, I/18 1,365 1,204
018-040c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,908 0,545
018-040d MK-c, I/18 Ľubochňa I/18, III/018101 2,458 2,209
018-041a Ľubochňa I/18, III/018101 MK-a, I/18 5,103 2,772
018-041b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,992 0,992
018-041c MK-b, I/18 Hrboltová MK-c, I/18 2,041 2,041
018-041d Hrboltová MK-c, I/18 Černová MK-d, I/18 0,185 0,185
018-041e Černová MK-d, I/18 Ružomberok I/18, III/018098 2,738 1,313
018-043a Štiavnička I/18, I/59 MK-a, I/18 1,364 0,709
018-043b MK-a, I/18 Lisková 1 III/018111, I/18 0,141 0,141
018-044a Lisková 1 III/018111, I/18 MK-a, I/18 1,072 1,072
018-044b MK-a, I/18 Lisková 2 III/018105, I/18 0,402 0,402
018-045a Lisková 2 III/018105, I/18 MK-a, I/18 0,219 0,219
018-045b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,281 0,281
018-045c MK-b, I/18 Liptovské Sliače I/18, III/018117 0,597 0,597
018-046a Liptovské Sliače I/18, III/018117 MK-a, I/18 1,223 1,223
018-046b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,300 0,300
018-046c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,867 0,867
018-046d MK-c, I/18 Ivachnová 1 D/1, I/18 0,310 0,310
018-047a Važec 2 I/18, PD/8 MK-a, I/18 1,164 1,164
018-047b MK-a, I/18 MK-b, I/18 1,028 1,028
018-047c MK-b, I/18 Ružomberok – Poprad MK-c, I/18 0,998 0,998
018-048a Ružomberok – Poprad MK-c, I/18 MK-a, I/18 2,238 2,238
018-048b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,115 0,115
018-048c MK-b, I/18 MK-c1, I/18 0,077 0,077
018-048d MK-c1, I/18 MK-c2, I/18 0,233 0,233
018-048e MK-c2, I/18 Štrba II/538, I/18, III/018144 0,525 0,083
018-049a Štrba II/538, I/18, III/018144 MK-a, I/18 3,460 3,337
018-049b MK-a, I/18 Mengusovce I/18, II/539 2,040 2,040
018-050a Mengusovce I/18, II/539 MK-a, I/18 0,290 0,290
018-050b MK-a, I/18 Lučivná 1 D/1, I/18 0,289 0,289
018-051a Lučivná 1 D/1, I/18 MK-a, I/18 0,129 0,129
018-051b MK-a, I/18 Lučivná 2 I/18, III/018142 1,168 1,168
018-052 Lučivná 2 I/18, III/018142 Svit 1 I/18, III/018150 2,247 0,787
018-053a Svit 1 I/18, III/018150 MK-a, I/18 2,211 0,371
018-053b MK-a, I/18 Svit 2 D/1, I/18 2,137 2,137
018-054 Svit 2 D/1, I/18 Spišská Teplica I/18, III/018152 1,218 0,590
018-056a Poprad I/18, I/67, MK MK-a, I/18 2,056 1,140
018-056b MK-a, I/18 Gánovce III/018154, I/18 0,858 0,858
018-057 Gánovce III/018154, I/18 Hozelec III/018256, I/18 1,334 1,208
018-058 Hozelec III/018256, I/18 Švábovce I/18, III/018155 1,175 0,466
018-059 Švábovce I/18, III/018155 Hôrka I/18, III/018156 1,502 0,716
018-060a Hôrka I/18, III/018156 MK-a, I/18 1,713 0,157
018-060b MK-a, I/18 MK-b, I/18 1,514 1,514
018-060c MK-b, I/18 Jánovce 1 I/18, II/536 1,794 0,646
018-061 Jánovce 2 I/18, II/536 D/1, I/18 0,894 0,894
018-062 D/1, I/18 Spišský Štvrtok 1 I/18, II/536, III/536014 1,114 1,114
018-063 Spišský Štvrtok 1 I/18, II/536, III/536014 Spišský Štvrtok 2 I/18, II/536, III/536014 0,230 0,230
018-064 Spišský Štvrtok 2 I/18, II/536, III/536014 Dravce 1 I/18, III/018164 1,612 1,612
018-065 Dravce 1 I/18, III/018164 Dravce 2 I/18, III/018164, III/018164 0,078 0,078
018-066 Dravce 2 I/18, III/018164 Dravce 3 I/18, III/018164 0,032 0,032
018-067 Dravce 3 I/18, III/018164 Dlhé Stráže 1 I/18, III/018164 3,300 3,300
018-068 Dlhé Stráže 1 I/18, III/018164 Dlhé Stráže 2 I/18, III/018164 0,040 0,040
018-069a Dlhé Stráže 2 I/18, III/018164 MK-a, I/18 0,962 0,962
018-069b MK-a, I/18 I/18, III/018165 1,158 1,158
018-070a I/18, III/018165 MK-a, I/18 1,131 1,131
018-070b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,552 0,552
018-070c MK-b, I/18 Levoča 1 I/18, II/533 1,229 0,316
018-071a Levoča 2 I/18, III/533003 MK-a, I/18 1,854 1,086
018-071b MK-a, I/18 I/18, III/018168 0,616 0,616
018-072 I/18, III/018168 Spišský Hrhov 1 III/018170, I/18 2,075 2,075
018-073a Spišský Hrhov 1 III/018170, I/18 MK-a, I/18 0,667 0,667
018-073b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,625 0,366
018-073c MK-b, I/18 Spišský Hrhov 2 I/18, III/018170 0,953 0,567
018-074 Spišský Hrhov 2 I/18, III/018170 Klčov III/018172, I/18 0,847 0,760
018-075a Klčov III/018172, I/18 MK-a, I/18 0,475 0,159
018-075b MK-a, I/18 Nemešany I/18, III/018173 0,680 0,455
018-076a Nemešany I/18, III/018173 MK-a, I/18 0,380 0,210
018-076b MK-a, I/18 Spišské Podhradie I/18, III/018252 2,622 2,622
018-077a Spišské Podhradie I/18, III/018252 MK-a, I/18 0,780 0,780
018-077b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,832 0,832
018-077c MK-b, I/18 Studenec I/18, II/547 1,476 1,476
018-078 Studenec I/18, II/547, II/547 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181 0,740 0,740
018-079 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181 I/18, III/018258 1,427 1,427
018-080 I/18, III/018258 Beharovce 3 D/1, I/18 1,015 1,015
018-081 Fričovce 2 D/1, I/18 Štefanovce III/018189, I/18 0,577 0,409
018-082a Štefanovce III/018189, I/18 MK-a, I/18 1,296 0,636
018-082b MK-a, I/18 Bertotovce I/18, III/543009 0,804 0,191
018-083 Bertotovce I/18, III/543009 Chmiňany 1 III/018190, I/18, III/018193 4,539 3,111
018-084a Chmiňany 2 I/18, III/018190, III/018193 MK-a, I/18 1,807 0,872
018-084b MK-a, I/18 MK-b, I/18 1,402 1,402
018-084c MK-b, I/18 Svinia I/18, III/018194, III/018195 0,482 0,482
018-085 Svinia I/18, III/018194, III/018195 Župčany I/18, III/018196 3,012 3,012
018-086a Župčany I/18, III/018196 MK-a, I/18 0,317 0,317
018-086b MK-a, I/18 Malý Šariš I/18, III/018197 0,708 0,452
018-087a Malý Šariš I/18, III/018197 MK-a, I/18 0,716 0,544
018-087b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,132 0,132
018-087c MK-b, I/18 Prešov I/18, II/546 0,794 0,667
018-088 Ivachnová 1 D/1, I/18 Liptovská Teplá III/018097, I/18 0,383 0,383
018-089a Liptovská Teplá III/018097, I/18 MK-a, I/18 0,814 0,559
018-089b MK-a, I/18 Ivachnová 2 D/1, I/18 0,207 0,207
018-090 Ivachnová 2 D/1, I/18 Ivachnová 3 D/1, I/18 0,232 0,232
018-091a Ivachnová 3 D/1, I/18 MK-a, I/18 0,172 0,172
018-091b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,259 0,259
018-091c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,147 0,147
018-091d MK-c, I/18 MK-d, I/18 1,521 1,521
018-091e MK-d, I/18 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 1,311 1,311
018-092 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 2,034 2,034
018-093 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 Ľubeľa III/018120, I/18, III/018119 1,814 1,814
018-094 Ľubeľa III/018120, I/18, III/018119 Gôtovany III/018122, I/18 2,311 2,311
018-095a Gôtovany III/018122, I/18 MK-a, I/18 1,889 1,889
018-095b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,699 0,699
018-095c MK-b, I/18 Svätý Kríž I/18, III/018123 0,292 0,292
018-096a Svätý Kríž I/18, III/018123 MK-a, I/18 0,926 0,926
018-096b MK-a, I/18 Galovany I/18, III/018244 0,048 0,048
018-097a Galovany I/18, III/018244 MK-a, I/18 1,940 1,940
018-097b MK-a, I/18 I/18, III/018124 0,667 0,667
018-098 I/18, III/018124 Liptovský Mikuláš I/18, II/584 3,449 1,790
018-099a Liptovský Mikuláš, Okoličné I/18, III/018132 MK-a, I/18 1,072 0,509
018-099b MK-a, I/18 Beňadiková III/018135, I/18 0,232 0,232
018-100 Beňadiková III/018135, I/18 Uhorská Ves III/018137, I/18 1,167 1,167
018-101a1 Uhorská Ves III/018137, I/18 MK-a1, I/18 0,720 0,720
018-101a2 MK-a1, I/18 Podtureň MK-a2, I/18 0,518 0,177
018-101b1 Podtureň MK-a2, I/18 MK-b1, I/18 0,979 0,594
018-101b2 MK-b1, I/18 MK-b2, I/18 0,933 0,933
018-101b3 MK-b2, I/18 Liptovský Hrádok 1 I/18, III/018140 1,554 0,121
018-102a1 Liptovský Hrádok 2 I/18, II/537 MK-a1, I/18 0,442 0,396
018-102a2 MK-a1, I/18 MK-a2, I/18 0,152 0,152
018-102a3 MK-a2, I/18 MK-a3, I/18 0,764 0,764
018-102b1 MK-a3, I/18 MK-b1, I/18 2,443 2,443
018-102b2 MK-b1, I/18 I/18, I/72 0,377 0,377
018-103a1 I/18, I/72 MK-a1, I/18 1,079 1,079
018-103a2 MK-a1, I/18 MK-a2, I/18 2,491 1,609
018-103b MK-a2, I/18 Hybe D/1, I/18 1,794 0,847
018-104 Hybe D/1, I/18 Hybe – Východná D/1, I/18 0,465 0,465
018-105a Hybe – Východná D/1, I/18 MK-a, I/18 0,894 0,894
018-105b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,409 0,409
018-105c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,328 0,328
018-105d MK-c, I/18 Východná I/18, III/018141 1,684 0,071
018-106 Východná I/18, III/018141 PD/6, I/18 1,513 0,934
018-107 PD/6, I/18 Važec 1 III/018142, I/18 4,255 4,255
018-108a Važec 1 III/018142, I/18 MK-a, I/18 0,738 0,738
018-108b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,540 0,540
018-108c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,245 0,245
018-108d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,138 0,138
018-108e MK-d, I/18 MK-e, I/18 0,159 0,159
018-108f MK-e, I/18 Važec 2 I/18, PD/8 0,183 0,183
018-109a Beharovce 3 D/1, I/18 MK-a, I/18 0,185 0,185
018-109b MK-a, I/18 Beharovce 1 I/18, III/547021 0,638 0,638
018-110 Beharovce 1 I/18, III/547021 Beharovce 2 I/18, III/018183 0,103 0,103
018-111a Beharovce 2 I/18, III/018183 MK-a, I/18 0,154 0,154
018-111b MK-a, I/18 Korytné I/18, III/018184 0,774 0,710
018-112 Korytné I/18, III/018184 III/018185, I/18 1,611 1,541
018-113a III/018185, I/18 Branisko MK-a, I/18 6,571 6,157
018-113b Branisko MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,337 0,246
018-113c MK-b, I/18 D1, I/18 0,671 0,671
018-113d D1, I/18 MK-d, I/18 0,082 0,082
018-113e MK-d, I/18 Široké 1 I/18, III/018186 2,083 1,071
018-115a Široké 2 I/18, PD/7 MK-a, I/18 2,182 0,932
018-115b MK-a, I/18 Fričovce 1 I/18, III/018188 0,938 0,034
018-116 Fričovce 1 I/18, III/018188 Fričovce 2 D/1, I/18 0,870 0,870
Zoznam úsekov na ceste I/49
049-001a Hranica SR/ČR I/49 Lysá pod Makytou MK-a, I/49 3,537 1,056
049-001b Lysá pod Makytou MK-a, I/49 Dolná Dubková MK-b, I/49 3,551 1,416
049-001c Dolná Dubková MK-b, I/49 Vydrná III/049014, I/49 1,884 0,183
049-002a Vydrná III/049014, I/49 MK-a, I/49 1,270 0,427
049-002b MK-a, I/49 III/049015, I/49 1,057 0,602
049-003 III/049015, I/49 Dohňany III/049016, I/49 1,000 0,900
049-004a Dohňany MK-a, I/49 0,691 0,075
049-004b MK-a, I/49 MK-b, I/49 0,411 0,411
049-004c MK-b, I/49 Púchov – Vieska-Bezdedov III/049017, I/49, III/049017 0,579 0,336
049-005a Púchov – Vieska-Bezdedov III/049017, I/49, III/049017 MK-a, I/49 0,696 0,478
049-005b MK-a, I/49 Púchov I/49, I/49A, II/507 1,505 0,358
049-006 Púchov I/49, I/49A, II/507 Dolné Kočkovce I/49A, MK 2,455 1,414
049-007 Dolné Kočkovce I/49A, MK I/49, I/49A 2,050 2,050
Zoznam úsekov na ceste I/50
050-001a Košice 1 I/50, III/050196 MK-a, I/50 2,652 1,029
050-001b MK-a, I/50 Košice 2 I/50 1,396 1,396
050-002 Košice 2 I/50 Hrašovík I/50, III/050200 0,159 0,159
050-003 Hrašovík I/50, III/050200 Košické Oľšany I/50, III/050201 1,439 1,201
050-004a Košické Oľšany I/50, III/050201 MK-a, I/50 1,458 1,129
050-004b1 MK-a, I/50 MK-b1, I/50 0,381 0,381
050-004b2 MK-b1, I/50 MK-b2, I/50 0,185 0,185
050-004b3 MK-b2, I/50 MK-b3, I/50 1,442 1,442
050-004b4 MK-b3, I/50 MK-b4, I/50 2,236 2,236
050-004b5 MK-b4, I/50 Ďurďošík III/050205, I/50 0,249 0,111
050-005a Ďurďošík III/050205, I/50 MK-a, I/50 0,272 0,203
050-005b MK-a, I/50 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 0,633 0,633
050-006 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 Bidovce 2 I/50, II/576 1,130 1,130
050-007a Bidovce 2 I/50, II/576 Svinica 1 MK-a, I/50 0,822 0,822
050-007b Svinica 1 MK-a, I/50 Svinica 2 MK-b, I/50 0,454 0,385
050-007c Svinica 2 MK-b, I/50 Košický Klečenov MK-c, I/50 4,133 2,318
050-007d Košický Klečenov MK-c, I/50 Borda-kúpele MK-d, I/50 2,022 1,622
050-007e1 Borda-kúpele MK-d, I/50 MK-e1, I/50 0,708 0,708
050-007e2 MK-e1, I/50 Košice – Trebišov I/50 2,078 2,078
050-008a Košice – Trebišov I/50 MK-a, I/50 1,693 1,693
050-008b MK-a, I/50 Dargov III/050208, I/50, III/050208 1,235 0,095
050-009a Dargov III/050208, I/50 MK-a, I/50 1,409 1,302
050-009b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,504 1,504
050-009c MK-b, I/50 I/50, III/050209 0,809 0,809
050-010a I/50, III/050209 MK-a, I/50 0,433 0,433
050-010b MK-a, I/50 Sečovce 1 I/50, III/050211 1,423 0,789
050-011a Sečovce 2 I/50, III/050211 MK-a, I/50 2,553 0,299
050-011b MK-a, I/50 Hriadky I/50, I/79 1,340 1,000
050-012 Hriadky I/50, I/79 Trebišov – Michalovce I/50 2,485 2,109
050-013 Trebišov – Michalovce I/50 I/50, III/050214 0,253 0,253
050-014a I/50, III/050214 MK-a, I/50 0,285 0,285
050-014b MK-a, I/50 Horovce I/50, III/050215 1,117 1,083
050-015a Horovce I/50, III/050215 MK-a, I/50 0,941 0,208
050-015b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,083 1,083
050-015c MK-b, I/50 Trhovište 1 I/50, II/554 1,215 0,132
050-016a Trhovište 2 I/50, II/554 MK-a, I/50 1,489 1,224
050-016b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,890 1,890
050-016c MK-b, I/50 Pozdišovce I/50, III/050216 0,977 0,806
050-017a Pozdišovce I/50, III/050216 MK-a, I/50 1,106 0,064
050-017b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,279 0,279
050-017c MK-b, I/50 Krásnovce I/50, III/050218 1,281 0,071
050-018a1 Michalovce II/555, I/50, II/555 MK-a1, I/50 0,577 0,286
050-018a2 MK-a1, I/50 Zalužice MK-a2, I/50 2,623 2,282
050-018b1 Zalužice MK-a2, I/50 MK-b1, I/50 2,575 0,809
050-018b2 MK-b1, I/50 Hažín III/050234, I/50 0,099 0,099
050-019a Hažín III/050234, I/50 MK-a, I/50 2,150 1,250
050-019b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,751 0,238
050-019c MK-b, I/50 Závadka I/50, III/050224 1,502 0,346
050-020a Závadka I/50, III/050224 MK-a, I/50 0,990 0,893
050-020b MK-a, I/50 Veľké Revištia I/50, III/050225 2,733 2,733
050-021 Veľké Revištia I/50, III/050225 Nižná Rybnica 1 I/50, III/050236 2,054 1,952
050-022a Nižná Rybnica 2 I/50, III/050237 MK-a, I/50 0,942 0,830
050-022b MK-a, I/50 Sobrance 1 I/50, II/582 1,271 0,473
050-023a Sobrance 2 I/50, III/552032 MK-a, I/50 0,849 0,341
050-023b MK-a, I/50 Tibava 1 II/566, I/50, II/566 1,340 0,864
050-024a Tibava 2 I/50, III/050241 Orechová MK-a, I/50 3,829 2,867
050-024b Orechová MK-a, I/50 Krčava I/50, III/050243 2,327 1,377
050-025 Krčava I/50, III/050243 Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50 2,569 0,953
050-026a Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50 MK-a, I/50 1,882 1,882
050-026b MK-a, I/50 Vyšné Nemecké 2 I/50, III/050099 0,149 0,149
050-027 Vyšné Nemecké 2 I/50, III/050099 Vyšné Nemecké 3 MK, I/50 0,074 0,074
050-028a D/1, I/50 MK-a, I/50 0,360 0,360
050-028b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,219 0,219
050-028c MK-b, I/50 MK-c, I/50 0,121 0,121
050-028d MK-c, I/50 MK-d, I/50 0,167 0,167
050-028e MK-d, I/50 MK-e, I/50 0,804 0,804
050-028f MK-e, I/50 Veľké Bierovce III/050267, I/50 0,449 0,449
050-029 Veľké Bierovce III/050267, I/50 Trenčianske Stankovce 1 I/50, III/507019 0,388 0,388
050-030 Trenčianske Stankovce 1 I/50, III/507019 Trenčianske Stankovce 2 I/50, III/507019 0,029 0,029
050-031 Trenčianske Stankovce 2 I/50, III/507019 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 0,957 0,957
050-032 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507, III/507075 0,245 0,245
050-033 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná 3 I/50, II/507, III/507075 0,087 0,087
050-034a Trenčianska Turná 3 I/50, II/507, III/507075 MK-a, I/50 0,411 0,411
050-034b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,821 0,821
050-034c MK-b, I/50 Trenčianska Turná 4 I/50, II/507 0,368 0,368
050-035 Trenčianska Turná 4 I/50, II/507 Trenčianska Turná- Hámre I/50, II/507 0,040 0,040
050-036a Trenčianska Turná- Hámre I/50, II/507 MK-a, I/50 0,832 0,832
050-036b MK-a, I/50 MK-b, I/50 2,114 2,114
050-036c MK-b, I/50 MK-c, I/50 0,860 0,860
050-036d MK-c, I/50 Mníchova Lehota I/50, III/507062 0,298 0,298
050-037a Mníchova Lehota I/50, III/507062 MK-a, I/50 2,430 2,430
050-037b MK-a, I/50 I/50, III/050025 0,523 0,523
050-038a I/50, III/050025 MK-a, I/50 0,221 0,221
050-038b MK-a, I/50 Neporadza I/50, III/050030 1,098 1,098
050-039a Neporadza I/50, III/050030 MK-a, I/50 3,183 3,183
050-039b MK-a, I/50 Svinná 1 III/050032, I/50, III/050028 0,835 0,199
050-040a Svinná 1 III/050032, I/50, III/050028 MK-a, I/50 1,058 0,590
050-040b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,331 0,331
050-040c MK-b, I/50 Svinná 2 I/50, III/050025 0,444 0,444
050-041a Svinná 2 I/50, III/050025 MK-a, I/50 1,442 1,442
050-041b MK-a, I/50 Ruskovce I/50, III/050026 1,975 1,975
050-042 Ruskovce I/50, III/050026 I/50, II/516 2,222 2,222
050-043 I/50, II/516 Bánovce nad Bebravou 1 I/50, III/050034, III/050037 0,838 0,346
050-044 Bánovce nad Bebravou 2 I/50, III/050039 Bánovce nad Bebravou 3 I/50, III/050038 1,537 0,162
050-045 I/50, II/592, III/050041 I/50, III/050052 2,981 2,879
050-046 I/50, III/050052 Brezolupy 1 III/050040, I/50 0,980 0,980
050-047 Brezolupy 1 III/050040, I/50 Brezolupy 2 I/50, III/050040 0,808 0,808
050-048a Brezolupy 2 I/50, III/050040 MK-a, I/50 0,308 0,308
050-048b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,445 0,255
050-048c MK-b, I/50 MK-c, I/50 0,733 0,455
050-048d MK-c, I/50 I/50, III/050042 1,932 1,932
050-049 I/50, III/050042 Bánovce nad Bebravou – Partizánske I/50 0,043 0,043
050-050 Bánovce nad Bebravou – Partizánske I/50 Hradište I/50, II/579 2,012 1,705
050-051 Hradište I/50, II/579 I/50, III/050041 1,084 0,721
050-052a I/50, III/050041 MK-a, I/50 1,156 0,659
050-052b MK-a, I/50 MK-b, I/50 2,603 1,619
050-052c MK-b, I/50 Nitrica 1 I/50, III/050057 0,864 0,331
050-053 Nitrica 1 I/50, III/050057 Nitrica 2 III/050057, I/50 0,456 0,456
050-054 Nitrica 2 III/050057, I/50 Nitrianske Sučany III/050058, I/50 2,383 2,383
050-055a Nitrianske Sučany III/050058, I/50 MK-a, I/50 0,514 0,514
050-055b MK-a, I/50 Diviacka Nová Ves 1 I/50, II/574 0,939 0,939
050-056 Diviacka Nová Ves 1 I/50, II/574 Diviacka Nová Ves 2 I/50, II/574 0,132 0,132
050-057 Diviacka Nová Ves 2 I/50, II/574 Nováky 1 I/50, I/64 3,960 2,449
050-058a Nováky 2 I/50, I/64 MK-a, I/50 0,994 0,994
050-058b MK-a, I/50 Nováky 2 III/064076, I/50 0,532 0,532
050-059 Nováky 2 III/064076, I/50 Nováky 3 I/50, III/064076 0,195 0,195
050-060 Nováky 3 I/50, III/064076 Sebedražie I/50, III/050061 3,364 3,364
050-061 Sebedražie I/50, III/050061 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 2,506 2,506
050-062 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 0,615 0,615
050-063a Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 MK-a, I/50 1,135 1,135
050-063b MK-a, I/50 Prievidza 3 III/050067, I/50 0,348 0,348
050-064a Prievidza 3 III/050067, I/50 MK-a, I/50 0,443 0,443
050-064b MK-a, I/50 Prievidza 4 I/50, III/050067 0,078 0,078
050-065a Prievidza 4 I/50, III/050067 MK-a, I/50 0,337 0,337
050-065b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,054 1,054
050-065c MK-b, I/50 MK-c, I/50 0,271 0,271
050-065d MK-c, I/50 Prievidza 5 I/50, III/050266 0,618 0,618
050-066a Prievidza 5 I/50, III/050266 MK-a, I/50 1,340 1,340
050-066b MK-a, I/50 Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 0,399 0,399
050-067a Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 MK-a, I/50 0,314 0,314
050-067b MK-a, I/50 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 0,926 0,926
050-068 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 Chrenovec-Brusno I/50, III/050266 1,442 0,607
050-069 Chrenovec-Brusno I/50, III/050266 Ráztočno I/50, III/050071 1,795 0,730
050-070a Ráztočno I/50, III/050071 MK-a, I/50 1,312 0,633
050-070b MK-a, I/50 I/50, III/065033 0,171 0,171
050-071 I/50, III/065033 Handlová 1 MK, I/50 3,891 1,029
050-072a1 Handlová 2 MK, I/50 MK-a1, I/50 4,444 0,642
050-072a2 MK-a1, I/50 Nová Lehota MK-a2, I/50 0,132 0,132
050-072b Nová Lehota MK-a2, I/50 MK-b, I/50 0,686 0,064
050-072c1 MK-b, I/50 MK-c1, I/50 0,796 0,719
050-072c2 MK-c1, I/50 Žiar nad Hronom – Prievidza I/50 1,839 1,839
050-073a Žiar nad Hronom – Prievidza I/50 MK-a, I/50 0,304 0,304
050-073b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,230 1,230
050-073c MK-b, I/50 Janova Lehota I/50, III/050074 0,075 0,075
050-074a Janova Lehota I/50, III/050074 Lovčica-Trubín 1a MK-a, I/50 3,350 3,350
050-074b1 Lovčica-Trubín 1a MK-a, I/50 MK-b1, I/50 0,446 0,446
050-074b2 MK-b1, I/50 Lovčica-Trubín 1 I/50, III/050072 0,665 0,665
050-075 Lovčica-Trubín 1 I/50, III/050072 Lovčica-Trubín 2 I/50, III/050073 0,490 0,490
050-076 Lovčica-Trubín 2 I/50, III/050073 Lutila I/50, III/050074 2,794 2,794
050-077 Lutila I/50, III/050074 Žiar na Hronom MK, I/50 1,232 0,889
050-080 Ladomerská Vieska I/50, I/65 I/50, III/065028 1,438 1,120
050-081 I/50, III/065028 Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 0,529 0,529
050-082a Zvolen 1 MK-a, I/50 1,849 1,849
050-082b MK-a, I/50 Zvolen 2 I/50, III/066022 0,479 0,479
050-083 Zvolen 2 I/50, III/066022 Zvolen 3 III/050089, I/50 1,780 1,780
050-084a Zvolen 3 III/050089, I/50 MK-a, I/50 1,700 1,700
050-084b MK-a, I/50 Zvolenská Slatina 1 MK-b, I/50 1,436 1,056
050-085a Zvolenská Slatina 2 III/050090, I/50 MK-a, I/50 0,803 0,515
050-085b MK-a, I/50 Vígľaš 1 III/050091, I/50 0,748 0,475
050-086 Vígľaš 1 III/050091, I/50 Vígľaš 2 I/50, II/591 1,884 0,722
050-087a Vígľaš 2 I/50, II/591 MK-a, I/50 0,671 0,671
050-087b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,548 0,452
050-087c MK-b, I/50 III/050097, I/50 1,386 1,101
050-088 III/050097, I/50 Stožok I/50, III/050096 1,300 1,300
050-089 Stožok I/50, III/050096 Detva 1 I/50, III/066028 4,082 2,885
050-090a Detva 2 I/50, III/050098 MK-a, I/50 1,993 1,923
050-090b MK-a, I/50 Kriváň I/50, II/526 1,770 0,296
050-091a Kriváň I/50, II/526 MK-a, I/50 1,034 0,661
050-091b MK-a, I/50 Podkriváň 1 I/50, II/526 0,462 0,462
050-092 Podkriváň 1 I/50, II/526 Podkriváň 2 I/50, III/050100 1,211 1,211
050-093 Podkriváň 2 I/50, III/050100 Detva – Lučenec I/50 1,396 1,396
050-094 Detva – Lučenec I/50 III/050101, I/50 0,069 0,069
050-095 III/050101, I/50 Píla III/050102, I/50 2,986 2,986
050-096a Píla III/050102, I/50 MK-a, I/50 1,620 1,620
050-096b MK-a, I/50 Mýtna III/050103, I/50 1,452 0,959
050-097 Mýtna III/050103, I/50 Dobroč III/050108, I/50 1,386 0,591
050-098a Dobroč III/050108, I/50 MK-a, I/50 0,318 0,318
050-098b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,981 0,981
050-098c MK-b, I/50 Lovinobaňa 1 I/50, III/050109 0,809 0,507
050-099a Lovinobaňa 2 III/050268, I/50 MK-a, I/50 0,841 0,680
050-099b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,429 0,429
050-099c MK-b, I/50 Lovinobaňa 3 I/50, III/050268 0,528 0,528
050-100 Lovinobaňa 3 I/50, III/050268 Uderiná 1 III/050110, I/50 0,792 0,792
050-101 Uderiná 1 III/050110, I/50 Uderiná 2 I/50, III/050110 1,049 1,049
050-102 Uderiná 2 I/50, III/050110 Podrečany I/50, III/050111 1,846 1,846
050-103 Podrečany I/50, III/050111 Točnica I/50, III/050112 0,750 0,750
050-104a Točnica I/50, III/050112 MK-a, I/50 0,255 0,255
050-104b MK-a, I/50 Tomášovce III/050206, I/50, II/595 1,924 1,924
050-105a Tomášovce III/050206, I/50, II/595 MK-a, I/50 1,457 1,457
050-105b MK-a, I/50 Lučenec 1 I/50, III/508055 0,129 0,129
050-106 Lučenec 1 I/50, III/508055 I/50, III/508055 0,188 0,188
050-107a I/50, III/508055 MK-a, I/50 1,003 1,003
050-107b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,709 0,709
050-107c MK-b, I/50 MK-c, I/50 1,229 1,229
050-107d MK-c, I/50 Lučenec 2 I/50, I/75 0,601 0,601
050-108 Lučenec 2 I/50, I/75 Lučenec 3 I/50, I/71 0,183 0,183
050-109 Lučenec 3 I/50, I/71 Lučenec 4 I/50, I/71 0,108 0,108
050-110a Lučenec 4 I/50, I/71 MK-a, I/50 1,048 1,048
050-110b MK-a, I/50 Kalinovo III/050114, I/50 0,772 0,772
050-111a Kalinovo III/050114, I/50 Boľkovce MK-a, I/50 3,292 3,292
050-111b Boľkovce MK-a, I/50 Pinciná MK-b, I/50 0,623 0,512
050-111c1 Pinciná MK-b, I/50 MK-c1, I/50 2,397 1,763
050-111c2 MK-c1, I/50 Nové Hony I/50, III/571003 3,243 3,243
050-112a Nové Hony I/50, III/571003 MK-a, I/50 2,068 2,068
050-112b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,352 1,352
050-112c MK-b, I/50 Ožďany 1 I/50, I/50A 0,346 0,346
050-113a Ožďany 3 I/50, I/50A MK-a, I/50 1,830 1,830
050-113b MK-a, I/50 Rimavská Sobota 1 I/50, I/72, II/531 2,682 2,298
050-115a Rimavská Sobota 3 I/50, III/531017 MK-a, I/50 1,933 1,745
050-115b MK-a, I/50 Zacharovce I/50, III/050128 0,126 0,126
050-116a Zacharovce I/50, III/050128 MK-a, I/50 0,315 0,315
050-116b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,870 0,870
050-116c MK-b, I/50 I/50, III/050129 1,956 1,488
050-117 I/50, III/050129 Bátka 1 I/50, III/050130 5,866 4,725
050-118 Bátka 2 I/50, III/571032 Rakytník III/050137, I/50 0,512 0,459
050-119a Rakytník III/050137, I/50 MK-a, I/50 2,609 2,609
050-119b MK-a, I/50 Barca 1 I/50, III/050138 0,302 0,302
050-120 Barca 1 I/50, III/050138 Barca 2 I/50, III/050138 0,133 0,133
050-121 Barca 2 I/50, III/050138 R2, I/50B, I/50 1,543 1,543
050-122 R2, I/50B, I/50 Figa 1 I/50, III/050139 1,454 1,405
050-123 Figa 1 I/50, III/050139 Figa 2 I/50, I/50B, III/571039 1,461 0,765
050-124 Gemerská Panica 1 III/050143, I/50, III/050143 R2, I/50, I/50B 0,619 0,619
050-125a1 R2, I/50, I/50B MK-a1, I/50 1,015 1,015
050-125a2 MK-a1, I/50 Gemerská Panica 2 MK-a2, I/50 1,247 1,247
050-125b Gemerská Panica 2 MK-a2, I/50 Bretka MK-b, I/50 1,400 1,400
050-125c Bretka MK-b, I/50 Čoltovo 1 MK-c, I/50 0,827 0,827
050-125d Čoltovo 1 MK-c, I/50 Čoltovo 2 MK-d, I/50 0,653 0,332
050-125e Čoltovo 2 MK-d, I/50 Bohúňovo 1 III/050144, I/50 2,098 1,726
050-126 Bohúňovo 1 III/050144, I/50 Bohúňovo 2 III/050146, I/50 0,688 0,061
050-127a Bohúňovo 2 III/050146, I/50 MK-a, I/50 2,362 2,362
050-127b MK-a, I/50 Plešivec 1 I/50, II/587 1,222 1,071
050-129a Plešivec 2 I/50, III/050250 MK-a, I/50 1,184 0,994
050-129b MK-a, I/50 MK-b, I/50 2,085 2,085
050-129c MK-b, I/50 I/50, III/050253 0,414 0,414
050-130 I/50, III/050253 I/50, III/050154 1,330 1,330
050-131a I/50, III/050154 MK-a, I/50 0,356 0,356
050-131b MK-a, I/50 III/050204, I/50 0,946 0,946
050-132a III/050204, I/50 MK-a, I/50 0,751 0,751
050-132b MK-a, I/50 MK-b, I/50 3,659 3,659
050-132c MK-b, I/50 Brzotín 1 III/050060, I/50 0,156 0,156
050-133a Brzotín 1 III/050060, I/50 MK-a, I/50 1,711 1,711
050-133b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,153 0,153
050-133c MK-b, I/50 Brzotín 2 I/50, III/050060 0,333 0,333
050-134 Brzotín 2 I/50, III/050060 MK-a, I/50 0,286 0,162
050-135 Rožňava 2 I/50, II/526 Rožňava 3 I/50, I/67 0,643 0,643
050-136 Rožňava 3 I/50, I/67 Rožňava 4 I/50, I/67 0,082 0,082
050-137 Rožňava 4 I/50, I/67 Rožňava 5 I/50, I/67 0,118 0,118
050-138a Rožňava 5 I/50, I/67 MK-a, I/50 0,984 0,984
050-138b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,692 0,692
050-138c MK-b, I/50 MK-c, I/50 1,024 1,024
050-138d MK-c, I/50 MK-d, I/50 0,082 0,082
050-138e MK-d, I/50 MK-e, I/50 0,257 0,257
050-138f MK-e, I/50 Krásnohorské Podhradie 1 III/050159, I/50 1,797 1,797
050-139 Krásnohorské Podhradie 1 III/050159, I/50 Krásnohorské Podhradie 2 I/50, II/549 0,505 0,190
050-140 Krásnohorské Podhradie 2 I/50, II/549 Lipovník I/50, III/050157, III/050160 2,292 1,340
050-141a Lipovník I/50, III/050157, III/050160 MK-a, I/50 3,465 3,465
050-141b MK-a, I/50 Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163 5,196 5,196
050-142a1 Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163 MK-a1, I/50 0,548 0,548
050-142a2 MK-a1, I/50 MK-a2, I/50 0,549 0,549
050-142a3 MK-a2, I/50 MK-a3, I/50 0,763 0,763
050-142a4 MK-a3, I/50 MK-a4, I/50 1,299 1,299
050-142a5 MK-a4, I/50 MK-a5, I/50 0,138 0,138
050-142a6 MK-a5, I/50 MK-a6, I/50 0,627 0,627
050-142a7 MK-a6, I/50 MK-a7, I/50 0,501 0,501
050-142b1 MK-a7, I/50 MK-b1, I/50 0,352 0,352
050-142b2 MK-b1, I/50 Hrhov 1 I/50, III/050251 0,408 0,408
050-143a Mokrance I/50, III/550002 MK-a, I/50 0,762 0,762
050-143b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,324 0,324
050-144 Čečejovce I/50, III/050182 Cestice I/50, III/050183 2,852 2,729
050-145a Cestice I/50, III/050183 MK-a, I/50 0,383 0,383
050-145b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,207 0,207
050-145c MK-b, I/50 MK-c, I/50 2,171 2,171
050-145d MK-c, I/50 Košice-Šaca III/050184, I/50, III/050256 2,812 2,065
050-147 Ožďany 1 R2, I/50, I/50A Ožďany 2 III/050115, I/50 1,572 0,898
050-148a Ožďany 2 III/050115, I/50 Ožďany 3 MK-a, I/50 3,021 2,301
050-148b Ožďany 3 MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,636 0,636
050-148c MK-b, I/50 MK-c, I/50 0,269 0,269
050-148d MK-c, I/50 R2, I/50, I/50A 0,218 0,218
050-149a Figa 2 I/50, I/50B, III/571039 Stránska MK-a, I/50 1,305 0,714
050-149b Stránska MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,066 0,804
050-149c MK-b, I/50 Tornaľa-Behynce MK-c, I/50 1,657 0,726
050-149d Tornaľa-Behynce MK-c, I/50 Otročok II/532, I/50 0,445 0,281
050-150 Otročok II/532, I/50 Gemer III/050142, I/50 1,137 1,137
050-151 Gemer III/050142, I/50 Tornaľa 1 I/50, I/67 0,814 0,124
050-152a Tornaľa 1 I/50, I/67 Tornaľa-Starňa MK-a, I/50 2,610 0,475
050-152b Tornaľa-Starňa MK-a, I/50 Gemerská Panica 1 III/050143, I/50 0,922 0,751
050-153 Hranica SR/ČR I/50 III/050265, I/50 1,296 1,296
050-154a III/050265, I/50 MK-a, I/50 0,168 0,168
050-154b MK-a, I/50 I/50, III/050259 2,557 2,557
050-155a I/50, III/050259 MK-a, I/50 0,197 0,197
050-155b MK-a, I/50 Drietoma I/50, III/050264 1,293 1,293
050-156a Drietoma I/50, III/050264 MK-a, I/50 3,230 2,000
050-156b MK-a, I/50 III/050221, I/50 1,071 0,107
050-157 III/050221, I/50 I/50, III/050221 0,283 0,283
050-158a I/50, III/050221 MK-a, I/50 1,479 1,479
050-158b MK-a, I/50 I/50, I/61 0,866 0,866
050-159 I/50, I/61 D/1, I/50 0,215 0,215
050-160a D/1, I/50 MK-a, I/50 0,209 0,209
050-160b MK-a, I/50 D/1, I/50 0,209 0,209
050-161 I/50, III/050156 Jovice I/50, III/050157 0,453 0,453
050-162 Jovice I/50, III/050157 Rožňava 2 I/50, II/526 0,110 0,110
050-163a Hrhov 1 I/50, III/050251 MK-a, I/50 0,104 0,104
050-163b MK-a, I/50 Hrhov 2 I/50, III/050165 0,691 0,691
050-164a Hrhov 2 I/50, III/050165 MK-a, I/50 1,163 1,163
050-164b MK-a, I/50 Včeláre I/50, III/050166 2,071 2,071
050-165a Včeláre I/50, III/050166 MK-a, I/50 1,670 1,670
050-165b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,317 0,317
050-165c MK-b, I/50 Dvorníky I/50, III/050167, III/050238 0,122 0,122
050-166a Dvorníky I/50, III/050167, III/050238 MK-a, I/50 0,730 0,730
050-166b MK-a, I/50 MK-b, I/50 2,668 2,668
050-166c MK-b, I/50 MK-c, I/50 0,365 0,365
050-166d MK-c, I/50 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175 0,366 0,366
050-167 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175 I/50, III/050238 0,654 0,654
050-168a I/50, III/050238 Drienovec 1 MK-a, I/50 3,518 3,518
050-168b Drienovec 1 MK-a, I/50 Drienovec 2 MK-b, I/50 1,162 0,290
050-168c Drienovec 2 MK-b, I/50 Moldava II/550, I/50 2,579 2,226
050-169a Moldava II/550, I/50 MK-a, I/50 0,581 0,581
050-169b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,990 1,990
050-169c MK-b, I/50 MK-c, I/50 1,780 1,780
050-169d MK-c, I/50 Mokrance I/50, III/550002 0,199 0,199
050-170 MK-a, I/50 I/50, III/050156 0,239 0,239
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-001a Trnovec I/51, III/051009 MK-a, I/51 0,756 0,756
051-001b MK-a, I/51 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 0,739 0,739
051-002 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 I/51, III/051009 0,064 0,064
051-003 I/51, III/051009 Popudinské Močidľany I/51, III/051009 2,088 2,088
051-004a Popudinské Močidľany I/51, III/051009 MK-a, I/51 1,919 1,919
051-004b MK-a, I/51 MK-b, I/51 0,274 0,274
051-004c MK-b, I/51 I/51, III/051009 1,065 1,065
051-005 I/51, III/051009 I/51, III/051015 0,693 0,693
051-007a Radošovce I/51, III/051010 MK-a, I/51 0,763 0,456
051-007b MK-a, I/51 Oreské I/51, III/051035 3,386 3,386
051-008a Oreské I/51, III/051035 MK-a, I/51 0,510 0,510
051-008b MK-a, I/51 Častkov I/51, III/500013 0,679 0,679
051-009 Častkov I/51, III/500013 Rohov I/51, II/581, III/051011 1,911 1,911
051-010 Rohov I/51, II/581, III/051011 Rovensko I/51, III/500012 1,040 1,040
051-011a Rovensko I/51, III/500012 MK-a, I/51 1,478 1,478
051-011b MK-a, I/51 I/51, III/051010 2,357 2,117
051-013a Senica-juh I/51, III/051019 MK-a, I/51 1,064 1,002
051-013b MK-a, I/51 Hlboké III/051020, I/51, III/051019 2,527 2,527
051-014a Hlboké III/051020, I/51, III/051019 MK-a, I/51 1,389 1,389
051-014b1 MK-a, I/51 MK-b1, I/51 0,437 0,437
051-014b2 MK-b1, I/51 MK-b2, I/51 0,292 0,292
051-014b3 MK-b2, I/51 Nový dvor MK-b3, I/51 1,065 1,065
051-014c1 Nový dvor MK-b3, I/51 MK-c1, I/51 0,421 0,421
051-014c2 MK-c1, I/51 Jablonica 1 I/51, II/501 1,466 0,656
051-015b Jablonica 2 I/51, II/501 MK-b, I/51 5,778 5,648
051-015c1 MK-b, I/51 MK-c1, I/51 2,310 2,310
051-015c2 MK-c1, I/51 MK-c2, I/51 0,561 0,561
051-015d MK-c2, I/51 Trstín 1 I/51, II/502 1,206 0,300
051-016a Trstín 2 I/51, II/502 Bínovce MK-a, I/51 2,466 1,378
051-016b Bínovce MK-a, I/51 Boleráz 1 III/051027, I/51 3,122 2,376
051-017a Boleráz 1 III/051027, I/51 Boleráz 2 MK-a, I/51 1,453 0,192
051-017b1 Boleráz 2 MK-a, I/51 MK-b1, I/51 4,269 1,899
051-017b2 MK-b1, I/51 Šelpice I/51, III/051029 1,118 0,129
051-018a Šelpice I/51, III/051029 MK-a, I/51 1,792 1,792
051-018b MK-a, I/51 Trnava I/51, II/504 3,540 2,211
051-019 Trnava 1 I/51, I/51C, I/61 I/51, III/051031 1,479 1,479
051-020 I/51, III/051031 Trnava 2 I/51, MK 0,944 0,944
051-021 Trnava 2 I/51, MK Trnava 3 I/51, I/61 1,264 1,264
051-022 Hranica SR/ČR I/51 Holíč 1 MK, I/51 3,811 2,707
051-023 Holíč 1 MK, I/51 Trnovec MK, I/51 1,847 0,938
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-003a1 Banská Bystrica-Uľanka I/14, I/59 MK-a1, I/59 1,590 1,354
059-003a2 MK-a1, I/59 MK-a2, I/59 0,735 0,735
059-003a3 MK-a2, I/59 MK-a3, I/59 0,415 0,415
059-003a4 MK-a3, I/59 Polkanová MK-a4, I/59 0,246 0,114
059-003b Polkanová MK-a4, I/59 Staré Hory III/059050, I/59 3,465 2,108
059-004a Staré Hory III/059050, I/59 Dolný Jelenec 1 MK-a, I/59 2,919 2,385
059-004b Dolný Jelenec 1 MK-a, I/59 Dolný Jelenec 2 MK-b, I/59 0,725 0,725
059-004c Dolný Jelenec 2 MK-b, I/59 Horný Jelenec 3 MK-c, I/59 0,204 0,204
059-004d Horný Jelenec 3 MK-c, I/59 Motyčky I/59, III/059007 1,023 1,023
059-005a1 Motyčky I/59, III/059007 MK-a1, I/59 0,477 0,477
059-005a2 MK-a1, I/59 MK-a, I/59 0,170 0,170
059-005b MK-a, I/59 Štubne MK-b, I/59 0,323 0,323
059-005c1 Štubne MK-b, I/59 MK-c1, I/59 0,263 0,263
059-005c2 MK-c1, I/59 MK-c2, I/59 1,704 1,704
059-005c3 MK-c2, I/59 MK-c3, I/59 1,407 1,407
059-005c4 MK-c3, I/59 Donovaly-Hanesy MK-c4, I/59 0,477 0,382
059-005d1 Donovaly 2 MK-c4, I/59 MK-d1, I/59 3,648 2,387
059-005d2 MK-d1, I/59 MK-d2, I/59 0,663 0,663
059-005d3 MK-d2, I/59 Korytnica I/59, III/059005 0,748 0,748
059-006a Korytnica I/59, III/059005 MK-a, I/59 3,257 3,257
059-006b MK-a, I/59 Liptovská Osada 1 I/59, III/059007 3,936 2,905
059-007a1 Liptovská Osada 2 I/59, III/059008 MK-a1, I/59 0,767 0,571
059-007a2 MK-a1, I/59 MK-a2, I/59 0,520 0,520
059-007a3 MK-a2, I/59 MK-a3, I/59 0,540 0,540
059-007a4 MK-a3, I/59 MK-a4, I/59 0,348 0,348
059-007a5 MK-a4, I/59 MK-a5, I/59 1,484 1,484
059-007b1 MK-a5, I/59 MK-b1, I/59 0,850 0,850
059-007b2 MK-b1, I/59 Podsuchá MK-b2, I/59 0,317 0,317
059-007c1 Podsuchá MK-b2, I/59 MK-c1, I/59 0,666 0,666
059-007c2 MK-c1, I/59 MK-c3, I/59 0,599 0,599
059-007d1 MK-c3, I/59 MK-d1, I/59 0,905 0,905
059-007d2 MK-d1, I/59 MK-d2, I/59 0,587 0,587
059-007d3 MK-d2, I/59 MK-d3, I/59 0,316 0,316
059-007d4 MK-d3, I/59 Vlkolínec MK-d4, I/59 0,489 0,489
059-007e Vlkolínec MK-d4, I/59 Ružomberok I/59, III/059012 6,018 0,261
059-008a Likavka I/59, III/059016 MK-a, I/59 1,674 0,509
059-008b1 MK-a, I/59 MK-b1, I/59 0,404 0,404
059-008b2 MK-b1, I/59 Valaská Dubová 1 MK-b2, I/59 2,841 2,841
059-008c1 Valaská Dubová 1 MK-b2, I/59 MK-c1, I/59 0,496 0,496
059-008c2 MK-c1, I/59 MK-c2, I/59 0,245 0,245
059-008c3 MK-c2, I/59 Valaská Dubová 2 I/59, III/059011 0,354 0,354
059-009 Valaská Dubová 2 I/59, III/059011 Komjatná I/59, III/070001 0,430 0,430
059-010a Komjatná I/59, III/070001 MK-a, I/59 0,441 0,441
059-010b MK-a, I/59 MK-b, I/59 1,972 1,972
059-010c MK-b, I/59 MK-c, I/59 0,516 0,516
059-010d MK-c, I/59 MK-d, I/59 0,932 0,932
059-010e MK-d, I/59 Jasenová III/059027, I/59 0,285 0,285
059-011 Jasenová III/059027, I/59 I/59, III/059027 0,174 0,174
059-012a I/59, III/059027 MK-a, I/59 0,307 0,307
059-012b MK-a, I/59 Vyšný Kubín I/59, III/059017 0,626 0,443
059-013 Vyšný Kubín I/59, III/059017 Dolný Kubín 1 I/59, III/059018 2,012 0,438
059-014a Dolný Kubín 2 I/59, I/70 MK-a, I/59 0,742 0,431
059-014b MK-a, I/59 Dolný Kubín 3 I/59, III/059006 2,245 2,245
059-015 Dolný Kubín 3 I/59, III/059006 Dolný Kubín 4 I/59, III/059006 0,048 0,048
059-016a Dolný Kubín 4 I/59, III/059006 MK-a, I/59 1,968 1,968
059-016b MK-a, I/59 MK-b, I/59 0,925 0,925
059-016c MK-b, I/59 MK-c, I/59 0,454 0,454
059-016d MK-c, I/59 R3, I/59, I/59A 0,346 0,346
059-017a R3, I/59, I/59A MK-a, I/59 0,563 0,563
059-017b MK-a, I/59 Oravský Podzámok 1 I/59, III/059022 1,539 0,792
059-018a Oravský Podzámok 2 I/59, I/78 Oravský Podzámok – Dolná Lehota MK-a, I/59 1,994 1,102
059-018b Oravský Podzámok – Dolná Lehota MK-a, I/59 Horná Lehota MK-b, I/59 1,913 0,662
059-018c Horná Lehota MK-b, I/59 R3, I/59, I/59A 1,507 1,157
059-019a R3, I/59, I/59A MK-a, I/59 0,887 0,887
059-019b MK-a, I/59 MK-b, I/59 0,587 0,206
059-019c MK-b, I/59 Dlhá nad Oravou III/059024, I/59 1,694 0,564
059-020a1 Dlhá nad Oravou III/059024, I/59 MK-a1, I/59 1,372 0,649
059-020a2 MK-a1, I/59 MK-a2, I/59 0,595 0,595
059-020a3 MK-a2, I/59 MK-a3, I/59 1,039 1,039
059-020a4 MK-a3, I/59 Krivá MK-a4, I/59 0,860 0,347
059-020b Krivá MK-a4, I/59 Podbiel 1 I/59, III/059026 3,487 2,865
059-021a Podbiel 2 I/59, II/584 MK-a, I/59 2,398 0,731
059-021b MK-a, I/59 Tvrdošín 1 I/59, III/059038 2,557 1,370
059-022a Tvrdošín 2 MK-a, I/59 0,539 0,509
059-022b MK-a, I/59 Trstená 1 I/59, III/059041 1,455 1,455
059-023a Trstená 1 I/59, III/059041 Trstená 2 MK-a, I/59 0,410 0,410
059-023b Trstená 2 MK-a, I/59 MK-b, I/59 0,348 0,277
059-024a Trstená 3 I/59, III/059044 MK-a, I/59 0,863 0,426
059-024b MK-a, I/59 MK-b, I/59 0,183 0,183
059-024c MK-b, I/59 MK-c, I/59 0,969 0,969
059-024d MK-c, I/59 MK-d, I/59 2,863 2,863
059-024e MK-d, I/59 colný priestor I/59 0,506 0,506
059-025 colný priestor I/59 Hranica SR/PL I/59 0,171 0,171
059-026 Donovaly-Hanesy MK-c4, I/59 Donovaly 1 0,796 0,424
059-027 Tvrdošín 1 I/59, III/059038 Tvrdošín 3 0,663 0,255
Zoznam úsekov na ceste I/61
061-001a D/1, I/61 MK-a, I/61 0,101 0,101
061-001b MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,616 0,616
061-001c MK-b, I/61 Považská Bystrica 1 I/61, III/061056 1,410 0,986
061-003a Považská Bystrica 2 I/61, II/517 MK-a, I/61 3,001 1,142
061-003b MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,611 0,611
061-003c MK-b, I/61 Považská Bystrica 3 III/061057, I/61 0,411 0,411
061-004 Považská Bystrica 3 III/061057, I/61 Považská Bystrica 4 I/61, III/061059 0,342 0,342
061-005a Považská Bystrica 4 I/61, III/061059 MK-a, I/61 0,646 0,646
061-005b MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,341 0,341
061-005c MK-b, I/61 Vrtižer D/1, I/61 0,840 0,840
061-006a Vrtižer D/1, I/61 MK-a, I/61 0,660 0,660
061-006b MK-a, I/61 Plevník I/61, III/061073 0,204 0,204
061-007a Plevník I/61, III/061073 MK-a, I/61 0,726 0,726
061-007b MK-a, I/61 MK-b, I/61 1,322 1,322
061-007c MK-b, I/61 Plevník-Drienové I/61, III/061073 0,266 0,266
061-008 Plevník-Drienové I/61, III/061073 Maršová-Rašov 1 MK, I/61 0,182 0,182
061-009 Maršová-Rašov 1 MK, I/61 Maršová-Rašov 2 III/061065, I/61 0,160 0,160
061-010 Maršová-Rašov 2 III/061065, I/61 Maršová-Rašov 3 I/61, III/061065 0,067 0,067
061-011a Maršová-Rašov 3 I/61, III/061065 MK-a, I/61 0,566 0,566
061-011b MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,814 0,814
061-011c MK-b, I/61 MK-c, I/61 1,371 1,371
061-011d MK-c, I/61 Predmier 1 I/61, III/061065 0,309 0,309
061-012 Predmier 1 I/61, III/061065 Predmier 2 III/061060, I/61 0,572 0,572
061-013 Predmier 2 III/061060, I/61 Predmier 3 I/61, III/061060 0,085 0,085
061-014a Predmier 3 I/61, III/061060 MK-a, I/61 1,450 0,325
061-014b MK-a, I/61 Bytča-Hrabové I/18, I/61 0,953 0,816
061-015a D/1, I/61 MK-a, I/61 0,550 0,360
061-015b MK-a, I/61 Ivanka pri Dunaji III/061004, I/61 1,070 1,070
061-016a Ivanka pri Dunaji III/061004, I/61 MK-a, I/61 0,094 0,094
061-016b MK-a, I/61 MK-b, I/61 1,187 1,187
061-016c MK-b, I/61 MK-c, I/61 1,718 1,718
061-016d MK-c, I/61 MK-d, I/61 0,550 0,550
061-016e MK-d, I/61 MK-e, I/61 0,405 0,405
061-016f MK-e, I/61 Bernolákovo 1 I/61, III/502002 0,478 0,478
061-017a1 Bernolákovo 1 I/61, III/502002 MK-a1, I/61 0,615 0,615
061-017a2 MK-a1, I/61 MK-a2, I/61 0,150 0,150
061-017a3 MK-a2, I/61 Bernolákovo 2 MK-a3, I/61 0,437 0,437
061-017b1 Bernolákovo 2 MK-a3, I/61 MK-b1, I/61 0,318 0,318
061-017b2 MK-b1, I/61 MK-b2, I/61 0,498 0,498
061-017b3 MK-b2, I/61 Veľký Biel I/61, III/503007 3,126 2,327
061-018a Veľký Biel I/61, III/503007 MK-a, I/61 0,918 0,319
061-018b MK-a, I/61 Senec 1 I/61, I/62, II/503 0,740 0,504
061-019a Senec 2 I/61, III/061002 MK-a, I/61 1,109 0,235
061-019b MK-a, I/61 MK-b, I/61 1,119 1,119
061-019c MK-b, I/61 D/1, I/61 0,697 0,697
061-020 D/1, I/61 Blatné 1 I/61, III/061009 2,056 1,378
061-021a Blatné 2 I/61, III/061011 MK-a, I/61 0,874 0,761
061-021b MK-a, I/61 MK-b, I/61 1,504 1,504
061-021c MK-b, I/61 MK-c, I/61 1,322 1,322
061-021d MK-c, I/61 Kaplna 1 I/61, III/062004, III/504002 0,357 0,131
061-022a Kaplna 1 I/61, III/062004, III/504002 MK-a, I/61 0,635 0,460
061-022b MK-a, I/61 Kaplna 2 I/61, III/061012 0,504 0,504
061-023a1 Kaplna 2 I/61, III/061012 MK-a1, I/61 1,975 1,975
061-023a2 MK-a1, I/61 Cífer 1 MK-a2, I/61 0,600 0,600
061-023b1 Cífer 1 MK-a2, I/61 MK-b1, I/61 0,095 0,095
061-023b2 MK-b1, I/61 MK-b2, I/61 0,326 0,326
061-023b3 MK-b2, I/61 Cífer 2 I/61, III/061013 0,341 0,341
061-024 Cífer 2 I/61, III/061013 Cífer 3 I/61, III/061016 0,051 0,051
061-025a Cífer 3 I/61, III/061016 MK-a, I/61 1,791 1,791
061-025b MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,893 0,893
061-025c MK-b, I/61 MK-c, I/61 0,282 0,282
061-025d MK-c, I/61 I/61, III/061070 1,615 1,615
061-026a I/61, III/061070 MK-a, I/61 0,622 0,622
061-026b MK-a, I/61 Hrnčiarovce nad Parnou III/061017, I/61 0,660 0,660
061-027a1 Hrnčiarovce nad Parnou III/061017, I/61 MK-a1, I/61 0,185 0,185
061-027a2 MK-a1, I/61 MK-a2, I/61 0,225 0,225
061-027b1 MK-a2, I/61 MK-b1, I/61 0,085 0,085
061-027b2 MK-b1, I/61 Trnava 4 MK-b2, I/61 1,484 0,343
061-028a1 Trnava 5 I/51, I/51C, I/61 MK-a1, I/61 1,449 1,449
061-028a2 MK-a1, I/61 MK-a2, I/61 0,426 0,426
061-028b MK-a2, I/61 MK-b, I/61 0,667 0,667
061-028c1 MK-b, I/61 MK-c1, I/61 2,583 2,583
061-028c2 MK-c1, I/61 MK-c2, I/61 0,693 0,693
061-028c3 MK-c2, I/61 MK-c3, I/61 0,175 0,175
061-028c4 MK-c3, I/61 MK-c4, I/61 0,570 0,570
061-028c5 MK-c4, I/61 Bučany 1 I/61, III/061069 0,566 0,566
0061-029 Bučany 1 I/61, III/061069 Bučany 2 I/61, III/062008 0,603 0,603
061-030a Bučany 2 I/61, III/062008 MK-a, I/61 0,350 0,350
061-030b MK-a, I/61 Trakovice I/61, II/513, III/061019 0,862 0,862
061-031a Trakovice I/61, II/513, III/061019 MK-a, I/61 0,150 0,150
061-031b MK-a, I/61 MK-b, I/61 1,666 1,666
061-031c MK-b, I/61 Žlkovce I/61, III/504015 1,101 1,101
061-032 Žlkovce I/61, III/504015 D/1, I/61 0,626 0,626
061-033 D/1, I/61 Červeník 1 D/1, I/61 0,622 0,622
061-034a Červeník 1 D/1, I/61 Červeník 1a MK-a, I/61 0,695 0,695
061-034b1 Červeník 1a MK-a, I/61 MK-b1, I/61 0,192 0,192
061-034b2 MK-b1, I/61 MK-b2, I/61 0,264 0,264
061-034b3 MK-b2, I/61 Červeník 2 III/513002, I/61 0,738 0,738
061-035a1 Červeník 2 III/513002, I/61 MK-a1, I/61 0,180 0,180
061-035a2 MK-a1, I/61 Madunice 1 MK-a2, I/61 1,203 0,555
061-035b Madunice 1 MK-a2, I/61 Madunice 2 I/61, III/504019 1,487 0,438
061-036a Madunice 2 I/61, III/504019 MK-a, I/61 0,174 0,174
061-036b MK-a, I/61 I/61, III/061077 2,093 2,093
061-037a1 I/61, III/061077 MK-a1, I/61 0,589 0,589
061-037a2 MK-a1, I/61 MK-a2, I/61 0,379 0,379
061-037a3 MK-a2, I/61 Drahovce 1 MK-a3, I/61 0,343 0,343
061-037b Drahovce 1 MK-a3, I/61 Drahovce 2 I/61, III/061077 0,696 0,522
061-038a1 Drahovce 2 I/61, III/061077 MK-a1, I/61 2,168 1,965
061-038a2 MK-a1, I/61 Jozefov MK-a2, I/61 0,485 0,485
061-038b Jozefov MK-a2, I/61 MK-b, I/61 2,134 2,134
061-038c MK-b, I/61 Piešťany 1 I/61, II/499 2,934 1,088
061-039a Piešťany 2 I/61, III/061021 MK-a, I/61 1,246 0,113
061-039b MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,446 0,446
061-039c MK-b, I/61 MK-c, I/61 2,790 2,790
061-039d MK-c, I/61 MK-d, I/61 0,119 0,119
061-039e MK-d, I/61 D/1, I/61 0,567 0,567
061-040 D/1, I/61 Horná Streda I/61, III/061023 1,365 0,313
061-041a Horná Streda I/61, III/061023 Brunovce 1 MK-a, I/61 1,420 1,354
061-041b Brunovce 1 MK-a, I/61 Brunovce 2 MK-b, I/61 0,256 0,256
061-041c Brunovce 2 MK-b, I/61 Potvorice MK-c, I/61 1,564 0,787
061-041d Potvorice MK-c, I/61 MK-d, I/61 0,755 0,357
061-041e MK-d, I/61 Považany 1 MK-e, I/61 1,820 0,337
061-041f Považany 1 MK-e, I/61 Považany 2 MK-f, I/61 0,657 0,111
061-041g1 Považany 2 MK-f, I/61 MK-g1, I/61 1,630 1,630
061-041g2 MK-g1, I/61 MK-g2, I/61 0,372 0,372
061-041g3 MK-g2, I/61 Nové Mesto n/V I/54, I/54, I/61, II/515 3,451 0,603
061-042a Nové Mesto n/V I/54, I/54, I/61, II/515 MK-a, I/61 0,812 0,571
061-042b MK-a, I/61 I/61, III/061024 3,657 3,657
061-043a I/61, III/061024 MK-a, I/61 1,000 1,000
061-043b MK-a, I/61 Štvrtok I/61, III/061028 0,680 0,680
061-044a Štvrtok I/61, III/061028 Ivanovce 1 MK-a, I/61 2,247 2,247
061-044b Ivanovce 1 MK-a, I/61 Ivanovce 2 MK-b, I/61 0,441 0,441
061-044c Ivanovce 2 MK-b, I/61 Melčice MK-c, I/61 1,568 1,568
061-044d Melčice MK-c, I/61 Adamovské Kochanovce MK-d, I/61 1,649 1,649
061-044e1 Adamovské Kochanovce MK-d, I/61 MK-e1, I/61 1,743 1,743
061-044e2 MK-e1, I/61 Velčice I/50, I/61 0,470 0,470
061-045a Velčice I/50, I/61 MK-a, I/61 0,353 0,353
061-045b MK-a, I/61 MK-b, I/61 1,475 1,475
061-045c MK-b, I/61 Záriečie I/61, III/061028 0,080 0,080
061-046 Záriečie I/61, III/061028 Trenčín-Záblatie III/061031, I/61 2,393 2,212
061-048 Trenčín 1 D/1, PD/5 Trenčín 2 I/61, MK, PD/5 1,300 0,905
061-049a MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,422 0,397
061-049b MK-b, I/61 MK-c, I/61 0,896 0,150
061-049c MK-c, I/61 Trenčianska Teplá II/516, I/61 1,628 0,686
061-050a Trenčianska Teplá II/516, I/61 MK-a, I/61 0,685 0,182
061-050b MK-a, I/61 Nová Dubnica I/61, III/061064 0,737 0,737
061-051 Nová Dubnica I/61, III/061064 I/61, III/061037, III/507027 0,798 0,798
061-052 I/61, III/061037, III/507027 I/57, I/61 0,870 0,870
061-053a I/57, I/61 MK-a, I/61 1,992 0,277
061-053b MK-a, I/61 MK-b, I/61 2,374 0,497
061-053c MK-b, I/61 Dubnica I/61, III/061039 0,482 0,328
061-054 Dubnica I/61, III/061039 Ilava I/61, II/574 3,275 0,892
061-055 Ilava I/61, II/574 Košeca I/61, III/061040 2,184 0,846
061-056a Košeca I/61, III/061040 MK-a, I/61 1,722 0,364
061-056b MK-a, I/61 MK-b, I/61 0,419 0,307
061-056c MK-b, I/61 Ladce 1 0,792 0,411
061-057a Ladce 2 D/1, I/61 MK-a, I/61 0,273 0,273
061-057b MK-a, I/61 I/61, I/61A, III/061047 1,165 1,165
061-058 I/61, I/61A, III/061047 Beluša 1 I/61A, III/061049 1,502 1,334
061-059a Beluša 2 I/49, I/49A, I/61 Visolaje MK-a, I/61 1,794 1,154
061-059b Visolaje MK-a, I/61 III/061050, I/61 1,639 1,119
061-060 III/061050, I/61 I/61, III/061051 0,307 0,307
061-061a I/61, III/061051 Sverepec 1 MK-a, I/61 1,961 0,799
061-061b Sverepec 1 MK-a, I/61 D/1, I/61 1,585 0,477
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-001 Senec 3 I/61, I/62, II/503 Senec 4 III/061005, I/62 0,792 0,787
062-002 Senec 4 III/061005, I/62 Senec 5 I/62, II/503, III/503022 1,417 1,417
062-003 Senec 5 I/62, II/503, III/503022 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 1,125 1,125
062-004 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 Veľký Grob I/62, III/062012 3,669 3,669
062-005a Veľký Grob I/62, III/062012 MK-a, I/61 1,925 1,925
062-005b MK-a, I/61 I/62, III/062005 2,573 2,573
062-006 I/62, III/062005 Veľké Úľany I/62, II/510, III/062002 4,859 4,859
062-007a Veľké Uľany I/62, II/510, III/062002 MK-a, I/61 1,886 1,886
062-007b MK-a, I/61 Sládkovičovo 1 I/62, III/062004 0,861 0,861
062-008 Sládkovičovo 1 I/62, III/062004 Sládkovičovo 2 I/62, III/062008 0,735 0,735
062-009 Sládkovičovo 2 I/62, III/062008 Malá Mača 1 I/62, I/75 0,772 0,772
062-010a Malá Mača 1 I/62, I/75 MK-a, I/61 0,047 0,047
062-010b MK-a, I/61 Malá Mača 2 I/62, I/75 0,057 0,057
062-011 Malá Mača 2 I/62, I/75 I/62, III/062002 0,990 0,990
062-012a I/62, III/062002 MK-a, I/61 2,113 2,113
062-012b MK-a, I/61 I/62, III/062011 0,124 0,124
062-013a I/62, III/062011 MK-a, I/61 1,032 1,032
062-013b MK-a, I/61 I/62, III/507005 0,612 0,612
062-014a I/62, III/507005 MK-a, I/61 0,130 0,130
062-014b MK-a, I/61 Veľká Mača I/62, III/062011 0,721 0,721
062-015 Veľká Mača I/62, III/062011 R1, I/51, I/62 2,453 2,453
062-016 R1, I/51, I/62 R1, I/51, I/62 0,609 0,609
062-017 R1, I/51, I/62 Sereď 1 I/62, III/051028 1,065 0,235
062-018a Sereď 2 I/62, II/507 MK-a, I/61 1,838 0,558
062-018b MK-a, I/61 Šintava I/51, I/62, II/573 2,037 2,037
Zoznam úsekov na ceste I/63
063-001a Bratislava-Podunajské Biskupice III/063059, I/63, III/063059 MK-b, I/63 1,542 0,407
063-001b MK-b, I/63 MK-c, I/63 0,129 0,129
063-001c MK-c, I/63 Rovinka I/63 0,623 0,623
063-002a Rovinka I/63 MK-b, I/63 0,820 0,144
063-002b MK-b, I/63 MK-c, I/63 1,392 0,363
063-002c MK-c, I/63 MK-d, I/63 0,184 0,184
063-002d MK-d, I/63 Dunajská Lužná 1 I/63, III/063002 0,896 0,307
063-003a Dunajská Lužná 2 I/63, III/063006, III/063060 MK-b, I/63 4,537 4,017
063-003b MK-b, I/63 Šamorín 1 I/63, III/063005 0,988 0,534
063-004 Šamorín 2 I/63, III/063009 Šamorín 3 I/63, III/063009, III/063011 0,678 0,678
063-005a Šamorín 3 I/63, III/063009, III/063011 MK-b, I/63 2,220 2,220
063-005b MK-b, I/63 Báč 1 I/63, II/506 0,652 0,485
063-006a Báč 2 III/063013, I/63 MK-b, I/63 0,875 0,832
063-006b MK-b, I/63 Rohovce 1 III/063014, I/63 0,744 0,744
063-007 Rohovce 1 III/063014, I/63 Rohovce 2 III/063015, I/63 0,968 0,968
063-008 Rohovce 2 III/063015, I/63 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 1,492 1,492
063-009 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 0,743 0,743
063-010a Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 MK-b, I/63 0,255 0,255
063-010b MK-b, I/63 MK-c, I/63 0,144 0,144
063-010c MK-c, I/63 MK-d, I/63 1,433 1,433
063-010d MK-d, I/63 MK-e, I/63 0,325 0,325
063-010e MK-e, I/63 MK-f, I/63 0,286 0,286
063-010f MK-f, I/63 Holice III/063019, I/63, III/063023, III/063024 0,901 0,901
063-011a Holice III/063019, I/63, III/063023, III/063024 MK-b, I/63 0,040 0,040
063-011b MK-b, I/63 MK-c, I/63 1,044 1,044
063-011c MK-c, I/63 MK-d, I/63 0,545 0,545
063-011d MK-d, I/63 I/63, III/572011 1,614 1,614
063-012a I/63, III/572011 MK-b, I/63 1,295 1,295
063-012b MK-b, I/63 Kráľovičove Kračany III/063061, I/63, III/063025 1,178 1,178
063-013 Kráľovičove Kračany III/063061, I/63, III/063025 Lesné Kračany 1 I/63, III/063025, III/063061 0,263 0,263
063-014 Lesné Kračany 1 I/63, III/063025, III/063061 Lesné Kračany 2 I/63, III/063025, III/063061 0,298 0,298
063-015 Lesné Kračany 2 I/63, III/063025, III/063061 Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 1,634 1,634
063-016a Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 MK-b, I/63 1,675 1,675
063-016b MK-b, I/63 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 0,580 0,580
063-017 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 Povoda 1 I/63, III/063028 1,865 1,865
063-018 Povoda 1 I/63, III/063028 I/63, II/572 1,063 1,063
063-019 I/63, II/572 Povoda 2 I/63, III/063030 0,671 0,571
063-020 Povoda 2 I/63, III/063030 Dolný Bar 2,100 0,870
063-021 Dolný Bar I/63, III/063032 Dolný Štál 1 2,682 2,370
063-022 Dolný Štál 2 I/63, III/063039 Dolný Štál 3 I/63, III/561009 0,490 0,146
063-023 Dolný Štál 3 I/63, III/561009 Dolný Štál 4 I/63, III/561009 0,117 0,117
063-024a Dolný Štál 4 I/63, III/561009 MK-a, I/63 5,460 5,460
063-024b MK-a, I/63 MK-c1, I/63 2,215 2,215
063-024c1 MK-c1, I/63 MK-c2, I/63 0,291 0,291
063-024c2 MK-c2, I/63 Veľký Meder 3 I/13, I/63 0,747 0,343
063-025 Veľký Meder 4 I/63, II/561 Brestovec III/063031, I/63 2,367 1,112
063-026 Brestovec III/063031, I/63 Sokolce I/63, III/063044 1,584 1,584
063-027a Sokolce I/63, III/063044 MK-b, I/63 0,262 0,262
063-027b MK-b, I/63 Bodza I/63, III/063045 1,399 0,765
063-028 Bodza I/63, III/063045 Holiare I/63, III/063045 0,976 0,541
063-029 Holiare I/63, III/063045 Tôň III/063046, I/63, III/063048 2,536 2,179
063-030a Tôň III/063046, I/63, III/063048 MK-b, I/63 0,715 0,174
063-030b MK-b, I/63 MK-c, I/63 1,635 1,635
063-030c MK-c, I/63 Zemianska Olča III/063047, I/63 0,723 0,723
063-031 Zemianska Olča III/063047, I/63 Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053 1,427 1,427
063-032a Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053 MK-a, I/63 2,844 2,844
063-032b MK-a, I/63 Horná Zlatná 1,466 1,466
063-032c Horná Zlatná Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 1,534 1,534
063-033a Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 MK-b, I/63 0,652 0,652
063-033b MK-b, I/63 MK-c, I/63 0,660 0,660
063-033c MK-c, I/63 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63 0,247 0,247
063-034 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63 I/63, III/063057 0,883 0,883
063-035 I/63, III/063057 Pavel III/063058, I/63 1,810 1,810
063-036a Pavel III/063058, I/63 Komárno-Nová Stráž 2,669 1,490
063-036b1 Komárno-Nová Stráž MK-b2, I/63 1,452 0,455
063-036b2 MK-b2, I/63 Komárno 1 I/63, II/573 2,494 1,283
063-037 I/64, MK Šamorín 2 I/63, III/063009 0,297 0,297
Zoznam úsekov na ceste I/64
064-001a Komárno 2 I/63, I/64 MK-b, I/64 1,563 0,249
064-001b MK-b, I/64 Tehelňa III/064001, I/63, I/64 0,559 0,559
064-002a1 Tehelňa III/064001, I/63, I/64 MK-a2, I/64 0,904 0,904
064-002a2 MK-a2, I/64 Ďulov Dvor 1 0,812 0,812
064-002b Ďulov Dvor 1 Ďulov Dvor 2 0,411 0,411
064-002c1 Ďulov Dvor 2 MK-c2, I/64 2,346 2,346
064-002c2 MK-c2, I/64 Chotín I/64, II/589 0,692 0,692
064-003a1 Chotín I/64, II/589 MK-a2, I/64 0,436 0,436
064-003a2 MK-a2, I/64 Briežky 0,995 0,995
064-003b Briežky Holanovo 2,699 2,699
064-003c Holanovo Martovce I/64, III/064001 1,580 0,282
064-004 Martovce I/64, III/064001 Imeľ I/64, III/064019 0,505 0,505
064-005 Imeľ I/64, III/064019 Hurbanovo 1 I/64, III/064007 1,924 0,389
064-006a Hurbanovo 2 I/64, III/064010 MK-b, I/64 1,276 0,781
064-006b MK-b, I/64 MK-c, I/64 0,698 0,555
064-006c MK-c, I/64 Pavlov Dvor 1 I/64, II/511 0,637 0,311
064-007 Pavlov Dvor 1 I/64, II/511 Pavlov Dvor 2 I/64, II/511 0,153 0,153
064-008 Pavlov Dvor 2 I/64, II/511 Bajč I/64, II/509 2,088 0,949
064-009a Bajč I/64, II/509 Kotelnica 1,849 1,631
064-009b1 Kotelnica MK-b2, I/64 0,914 0,914
064-009b2 MK-b2, I/64 Nové Zámky 1 I/64, III/064019 2,881 1,423
064-010a Nové Zámky 2 I/64, I/75 MK-a, I/64 0,779 0,779
064-010b MK-a, I/64 Nitrianska osada 1 3,127 3,127
064-010c Nitrianska osada 1 Nitrianska osada 2 0,230 0,230
064-010d Nitrianska osada 2 MK-d, I/64 1,356 1,356
064-010e MK-d, I/64 Albertov 2,024 2,024
064-010f Albertov Šurany I/64, II/580 0,728 0,728
064-011a Šurany I/64, II/580 MK-b, I/64 0,535 0,535
064-011b MK-b, I/64 MK-c, I/64 1,091 1,091
064-011c MK-c, I/64 I/64, III/064024 2,483 2,483
064-012 I/64, III/064024 Komjatice 1 I/64, III/064027 3,069 2,560
064-013a Komjatice 2 I/64, III/064025 Veľký Kýr 4,061 0,128
064-013b1 Veľký Kýr MK-b2, I/64 1,547 0,848
064-013b2 MK-b2, I/64 Branč I/64, III/064028 1,465 0,895
064-014 Branč I/64, III/064028 Ivanka pri Nitre I/64, III/064030 3,824 0,732
064-015a Ivanka pri Nitre I/64, III/064030 Nitra-Horné Krškany 3,004 1,283
064-015b Nitra-Horné Krškany Nitra 1 I/64 3,235 0,232
064-016 Nitra-Dražovce 2 II/593, I/64 Čakajovce I/64, III/513015 1,987 1,565
064-017a Čakajovce I/64, III/513015 Jelšovce 1,906 0,913
064-017b1 Jelšovce MK-b2, I/64 0,930 0,519
064-017b2 MK-b2, I/64 Ludovítová 0,655 0,655
064-017c Ludovítová Výčapy-Opatovce 1,544 0,831
064-017d Výčapy-Opatovce Koniarovce III/064087, I/64, III/064052 2,551 0,416
064-019a1 Ludanice I/64, III/064055, III/064056 MK-a2, I/64 0,907 0,330
064-019a2 MK-a2, I/64 MK-b, I/64 0,544 0,544
064-019b MK-b, I/64 Chrabrany 1 I/64, III/064057 2,188 1,263
064-020 Chrabrany 2 I/64, III/064058 III/064042, I/64 0,832 0,527
064-021 III/064042, I/64 Solčany III/064059, I/64 3,551 3,551
064-022 Solčany III/064059, I/64 Topoľčany I/64, II/499 0,851 0,482
064-024a Horné Chlebany I/64, III/064062 MK-b, I/64 2,219 0,340
064-024b MK-b, I/64 Nadlice I/64, II/592 0,868 0,868
064-025 Nadlice I/64, II/592 Chynorany I/64, III/064069 1,252 1,252
064-026a Chynorany I/64, III/064069 MK-b, I/64 0,214 0,214
064-026b MK-b, I/64 MK-c, I/64 0,374 0,374
064-026c MK-c, I/64 MK-d, I/64 0,654 0,654
064-026d MK-d, I/64 Žabokreky nad Nitrou 1 I/64, III/064092 1,421 0,556
064-027a Žabokreky nad Nitrou 2 I/64, III/050047 MK-b, I/64 1,720 1,298
064-027b MK-b, I/64 Partizánske-Malé Bielice III/064070, I/64 1,108 0,426
064-028 Partizánske I/64, III/064072 Veľké Uherce III/064093, I/64, II/511 3,115 1,483
064-029 Veľké Uherce III/064093, I/64, II/511 Pažiť I/64, III/064072 0,440 0,440
064-030 Pažiť I/64, III/064072 II/512, I/64 1,681 1,681
064-031a II/512, I/64 MK-b, I/64 0,379 0,379
064-031b MK-b, I/64 Oslany III/064073, I/64 1,326 0,303
064-032a Oslany III/064073, I/64 MK-b, I/64 1,659 0,250
064-032b MK-b, I/64 Bystričany III/064074, I/64 1,760 0,982
064-033a Bystričany III/064074, I/64 MK-b, I/64 0,589 0,462
064-033b MK-b, I/64 MK-c, I/64 1,247 0,792
064-033c MK-c, I/64 MK-d, I/64 0,158 0,158
064-033d MK-d, I/64 Zemianske Kostoľany 1 I/64, III/064075 1,527 1,030
064-034a1 Zemianske Kostoľany 2 III/064095, I/64 MK-a2, I/64 1,907 1,176
064-034a2 MK-a2, I/64 MK-b1, I/64 0,394 0,394
064-034b MK-a, I/64 MK-b2, I/64 0,242 0,242
064-035 I/64, R1 Nitra-Dražovce 1 I/64, MK 2,493 2,486
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-001 Nitra 2 I/51, I/64, I/65, III/051037 Pohranice 1 I/65, III/065001 1,666 0,736
065-002a Pohranice 1 I/65, III/065001 MK-b, I/65 1,139 1,139
065-002b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,596 0,596
065-002c MK-c, I/65 Pohranice 2 I/65, III/064034 1,476 1,476
065-003a Pohranice 2 I/65, III/064034 MK-b, I/65 0,628 0,628
065-003b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,887 0,887
065-003c MK-c, I/65 Kolíňany 1 III/064035, I/65 1,389 1,389
065-004a Kolíňany 1 III/064035, I/65 MK-b, I/65 0,759 0,759
065-004b MK-b, I/65 Kolíňany 2 I/65, III/064033 0,687 0,687
065-005a Kolíňany 2 I/65, III/064033 MK-b, I/65 1,938 1,938
065-005b MK-b, I/65 Neverice 1 2,346 2,346
065-006a Neverice 1 MK-b, I/65 0,600 0,600
065-006b MK-b, I/65 Neverice 2 III/065002, I/65 1,251 1,251
065-007a Neverice 2 III/065002, I/65 MK-b, I/65 1,111 1,111
065-007b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,357 0,357
065-007c MK-c, I/65 Beladice I/65, III/065003 0,233 0,233
065-008a Beladice I/65, III/065003 MK-b, I/65 0,556 0,556
065-008b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,199 0,199
065-008c MK-c, I/65 Choča III/065006, I/65 1,927 1,927
065-009a Choča III/065006, I/65 MK-b, I/65 0,747 0,747
065-009b MK-b, I/65 MK-c, I/65 1,534 1,534
065-009c MK-c, I/65 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 1,043 1,043
065-010 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 1,860 1,860
065-011a Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 MK-b, I/65 0,928 0,928
065-011b MK-b, I/65 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 1,289 1,289
065-012 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 0,684 0,684
065-013 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 Zlaté Moravce 4 I/65, III/511009 0,120 0,120
065-014a Zlaté Moravce 4 I/65, III/511009 MK-b, I/65 1,733 1,733
065-014b MK-b, I/65 MK-c, I/65 1,999 1,999
065-014c MK-c, I/65 Volkovce I/65, III/511012 1,245 0,905
065-015 Žarnovica 1 Žarnovica 2 I/65, II/428 0,213 0,213
065-016 Žarnovica 2 I/65, II/428 Žarnovica 3 III/065016, I/65 0,487 0,487
065-017a Žarnovica 3 III/065016, I/65 MK-b, I/65 0,520 0,520
065-017b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,181 0,181
065-017c MK-c, I/65 MK-d, I/65 0,384 0,384
065-017d MK-d, I/65 Bzenica III/065021, I/65, III/065017 1,370 1,092
065-018a Bzenica III/065021, I/65, III/065017 MK-b, I/65 1,856 1,693
065-018b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,444 0,444
065-018c MK-c, I/65 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 0,548 0,548
065-019 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026 1,327 0,257
065-020a Hliník nad Hronom 2 I/65, III/065026 Lehôtka pod Brehmi 1 0,345 0,270
065-020b Lehôtka pod Brehmi 1 Lehôtka pod Brehmi 2 0,411 0,411
065-020c Lehôtka pod Brehmi 2 Lehôtka pod Brehmi 3 0,248 0,248
065-020d Lehôtka pod Brehmi 3 MK-e1, I/65 0,396 0,396
065-020e1 MK-e1, I/65 I/65, R1 0,676 0,676
065-020e2 I/65, R1 MK-e3, I/65 0,211 0,211
065-020e3 MK-e3, I/65 MK-f1, I/65 2,778 2,778
065-020f1 MK-f1, I/65 MK-f2, I/65 0,369 0,369
065-020f2 MK-f2, I/65 Ladomerská Vieska I/50, I/65 2,244 0,312
065-021a Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 Stará Kremnička 1 0,694 0,694
065-021b Stará Kremnička 1 Stará Kremnička 2 1,807 1,807
065-021c Stará Kremnička 2 Bartošova Lehôtka I/65, III/050080 5,089 4,495
065-022a1 Bartošova Lehôtka I/65, III/050080 I/65, MK-a2 0,858 0,183
065-022a2 I/65, MK-a2 Dolná Ves I/65, MK-b1 0,297 0,297
065-022b1 Dolná Ves I/65, MK-b1 I/65, MK-b2 0,480 0,480
065-022b2 I/65, MK-b2 Horná Ves 1 0,534 0,534
065-022c Horná Ves 1 Horná Ves 2 1,092 1,092
065-022d1 Horná Ves 2 I/65, MK-d2 0,826 0,826
065-022d2 I/65, MK-d2 Kremnica-Lúčky I/65, III/065029 1,307 0,609
065-024a Kremnica I/65, II/578 I/65, MK-b 2,989 1,143
065-024b I/65, MK-b I/65, MK-c 0,308 0,308
065-024c I/65, MK-c I/65, MK-d 0,725 0,180
065-024d I/65, MK-d Kremnické Bane –
Krahule
I/65, III/578003 0,522 0,080
065-025 I/65, III/065031 Turček III/065032, I/65 2,563 2,251
065-026a Turček III/065032, I/65 I/65, MK-b 2,258 1,628
065-026b I/65, MK-b Sklenné I/65, III/065033 0,415 0,415
065-027a Sklenné I/65, III/065033 I/65, MK-b 0,398 0,398
065-027b I/65, MK-b I/65, MK-c 1,694 1,694
065-027c I/65, MK-c I/65, III/065035 0,096 0,096
065-028a I/65, III/065035 Horná Štubňa 3,496 2,486
065-028b1 Horná Štubňa I/65, MK-b2 1,910 1,124
065-028b2 I/65, MK-b2 Turčianske Teplice – Šturec I/14, I/65 0,134 0,134
065-029 Turčianske Teplice – Šturec I/14, I/65 I/65, III/065067 0,096 0,096
065-030a I/65, III/065067 I/65, MK-b 1,343 1,343
065-030b I/65, MK-b Turčianske Teplice I/65, III/065036 1,387 1,387
065-031 I/65, III/018094, III/065037 I/65, III/065039 0,468 0,142
065-032 I/65, III/065045 Mošovce I/65, III/065040 3,622 3,418
065-033a Mošovce I/65, III/065040 I/65, MK-b 0,230 0,230
065-033b I/65, MK-b I/65, MK-c 0,722 0,722
065-033c I/65, MK-c III/065069, I/65 1,598 1,598
065-034 III/065069, I/65 Laskár III/065070, I/65 2,503 2,503
065-035 Laskár III/065070, I/65 III/065071, I/65 0,785 0,785
065-036 III/065071, I/65 Blatnica III/065047, I/65 0,456 0,456
065-037a Blatnica III/065047, I/65 I/65, MK-b 0,140 0,140
065-037b I/65, MK-b I/65, MK-c 1,530 1,530
065-037c I/65, MK-c Daňová I/65, III/065048 0,142 0,142
065-038a Daňová I/65, III/065048 I/65, MK-b 0,844 0,844
065-038b I/65, MK-b I/65, MK-c 0,992 0,992
065-038c I/65, MK-c I/65, MK-d 0,112 0,112
065-038d I/65, MK-d Príbovce I/65, II/519 0,550 0,550
065-039 Príbovce I/65, II/519 Košťany nad Turcom 3,343 3,263
065-040 Turčiansky Peter I/65, III/065049, III/065051 I/65, I/65D 1,110 0,873
065-041 I/65, I/65D Martin 1 I/65, III/065052 2,002 0,542
065-042 Hronský Beňadik 1 I/65, I/65A, I/76 Hronský Beňadik 2 I/65, I/65A, I/76 0,357 0,357
065-043a Hronský Beňadik 2 I/65, I/65A, I/76 I/65, MK-b 2,020 2,020
065-043b I/65, MK-b Orovnica III/065007, I/65 0,209 0,161
065-045a Tekovská Breznica I/65, MK-a 0,504 0,384
065-045b I/65, MK-a I/65, MK-b 2,639 2,639
065-045c I/65, MK-b Nová Baňa III/065011A, I/65, III/065009 1,226 0,824
065-046 Volkovce I/65, III/511012 Olichov I/65, III/510026 0,353 0,216
065-047a Olichov I/65, III/510026 I/65, MK-b 0,602 0,602
065-047b I/65, MK-b Čaradice I/65, III/076001 0,695 0,695
065-048 Čaradice I/65, III/076001 Tekovské Nemce R1 3,970 3,970
065-049 Kremnické Bane – Krahule I/65, III/578003 I/65, III/065031 0,563 0,563
065-050 Turčianske Teplice I/65, III/065036 I/65, III/018094, III/065037 1,084 1,084
065-051 I/65, I/65D I/65D, MK 1,730 1,730
065-052 I/65D, MK I/65D, MK 1,176 1,124
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-001 Hranica SR/MR Šahy 1 I/66, III/510008 1,188 0,566
066-002 Šahy 1 I/66, III/510008 Šahy 2 II/527, I/66 0,832 0,652
066-003a1 Šahy 3 I/66, III/066001 I/66, MK-a2 1,723 1,538
066-003a2 I/66, MK-a2 Hrnkovce 1,324 0,995
066-003b1 Hrnkovce I/66, MK-b2 1,266 0,566
066-003b2 I/66, MK-b2 Tupá I/66, III/508020 1,142 1,142
066-004 Tupá I/66, III/508020 I/66, III/508020 0,168 0,168
066-005a I/66, III/508020 Horné Semerovce 1 I/66, I/75 1,220 1,220
066-005b Horné Semerovce 1 I/66, I/75 Horné Semerovce 2 I/66, I/75 0,083 0,083
066-006a Horné Semerovce 2 I/66, I/75 I/66, MK-b 0,394 0,394
066-006b I/66, MK-b I/66, MK-c 0,423 0,423
066-006c I/66, MK-c I/66, MK-d 0,357 0,163
066-006d I/66, MK-d I/66, I/75 0,982 0,414
066-007 I/66, I/75 Hokovce I/66, III/066069 2,469 1,974
066-008 Hokovce I/66, III/066069 I/66, III/051062 1,025 0,356
066-009 I/66, III/051062 Dudince 0,353 0,353
066-010 Dudince I/66, III/066004 0,868 0,183
066-011a I/66, III/066004 I/66, MK-b 1,491 0,771
066-011b I/66, MK-b Hontianske Tesáre 1 I/66, III/051063 2,172 1,249
066-012 Hontianske Tesáre 1 I/66, III/051063 Hontianske Tesáre 2 I/66, III/066005, III/066031 0,645 0,521
066-013 Hontianske Tesáre 3 Hontianske Tesáre 4 I/66, III/066031 0,404 0,263
066-014 Hontianske Tesáre 4 I/66, III/066031 I/66, III/066006 0,192 0,192
066-015 I/66, III/066006 I/66, III/066007 0,254 0,254
066-016a I/66, III/066007 Pírovské 2,076 2,076
066-016b Pírovské Domaníky I/66, III/066001 5,596 5,004
066-017 Domaníky I/66, III/066001 Hontianske Nemce 1 I/51, I/66 2,248 1,739
066-018a Hontianske Nemce 2 I/66, III/066008 I/66, MK-a 1,169 0,470
066-018b I/66, MK-a Devičie III/066010, I/66 2,059 1,764
066-019a Devičie III/066010, I/66 I/66, MK-b 0,200 0,094
066-019b I/66, MK-b I/66, MK-c 0,458 0,458
066-019c I/66, MK-c I/66, II/526 0,662 0,662
066-020 I/66, II/526 Bzovík I/66, II/526 0,168 0,168
066-021a Bzovík I/66, II/526 I/66, MK-b 0,863 0,863
066-021b I/66, MK-b Krupina 1 I/66, III/066009 1,142 1,142
066-022a Krupina 1 I/66, III/066009 I/66, MK-a 0,775 0,775
066-022b I/66, MK-a I/66, MK-b 0,358 0,358
066-022c I/66, MK-b Krupina 2 0,663 0,549
066-023a1 Krupina 3 III/066011, I/66 MK-a2, I/66 0,289 0,251
066-023a2 MK-a2, I/66 MK-b, I/66 2,690 2,690
066-023b MK-b, I/66 Krupina – Zvolen 1,918 1,918
066-024a Krupina – Zvolen I/66, MK-b 0,700 0,700
066-024b I/66, MK-b Babiná 1 III/066071, I/66 0,890 0,890
066-025a Babiná 1 III/066071, I/66 I/66, MK-b 0,992 0,992
066-025b I/66, MK-b Babiná 2 I/66, III/066071 0,910 0,910
066-026 Babiná 2 I/66, III/066071 I/66, II/527 0,899 0,899
066-027a1 I/66, II/527 MK-a2, I/66 1,596 1,596
066-027a2 MK-a2, I/66 Dobrá Niva MK-b1, I/66 1,024 0,308
066-027b1 Dobrá Niva MK-b1, I/66 MK-b2, I/66 1,585 0,458
066-027b2 MK-b2, I/66 Podzámčok III/066012, I/66 1,754 1,297
066-028a Podzámčok III/066012, I/66 MK-b, I/66 0,769 0,679
066-028b MK-b, I/66 Breziny I/66, III/066013 1,336 1,336
066-029a Breziny I/66, III/066013 MK-b, I/66 0,508 0,508
066-029b MK-b, I/66 MK-c, I/66 0,385 0,385
066-029c MK-c, I/66 Michalková I/66, III/066070 1,384 1,384
066-030 Michalková I/66, III/066070 Zvolen 4 I/50, I/66 4,255 3,128
066-031 Zvolen 5 I/50, I/66 Zvolen 6 I/66, III/066022 0,917 0,917
066-032a Zvolen 6 I/66, III/066022 MK-b, I/66 0,595 0,595
066-032b MK-b, I/66 MK-c, I/66 0,300 0,300
066-032c MK-c, I/66 Zvolen 7 I/66, III/050085, III/069002 0,308 0,308
066-033 Zvolen 7 I/66, III/050085, III/069002 I/65, R1 1,609 1,609
066-034 III/066033, I/66 Môlča I/66, III/066035 2,333 1,697
066-035 Môlča I/66, III/066035 Slovenská Ľupča 1 I/66, III/066042 1,209 1,209
066-036a Slovenská Ľupča 1 I/66, III/066042 Slovenská Ľupča 2 3,672 3,672
066-036b Slovenská Ľupča 2 Slovenská Ľupča 3 0,520 0,520
066-036c1 Slovenská Ľupča 3 MK-c2, I/66 2,006 2,006
066-036c2 MK-c2, I/66 I/66, III/066042 2,668 2,668
066-037 I/66, III/066042 Ľubietová I/66, III/066043 0,283 0,283
066-038 Ľubietová I/66, III/066043 Medzibrod 1 I/66, III/066044 0,614 0,614
066-039a Medzibrod 1 I/66, III/066044 MK-b, I/66 0,846 0,846
066-039b MK-b, I/66 Medzibrod 2 I/66, III/066044 1,012 1,012
066-040 Medzibrod 2 I/66, III/066044 Brusno 1 I/66, III/066046 0,153 0,153
066-041 Brusno 1 I/66, III/066046 Brusno 2 III/066045, I/66 0,943 0,943
066-042a Brusno 2 III/066045, I/66 MK-b, I/66 0,208 0,208
066-042b MK-b, I/66 I/66, III/066046 1,218 1,218
066-043 I/66, III/066046 Ráztoka III/066047, I/66, , III/066057 1,011 1,011
066-044a Ráztoka III/066047, I/66, III/066057 MK-b, I/66 0,628 0,628
066-044b MK-b, I/66 MK-c, I/66 0,978 0,978
066-044c MK-c, I/66 MK-d, I/66 0,733 0,733
066-044d MK-d, I/66 MK-e, I/66 0,464 0,464
066-044e MK-e, I/66 Predajná 1 I/66, III/066057 0,952 0,952
066-045 Predajná 1 I/66, III/066057 Predajná 2 I/66, III/066057 0,056 0,056
066-046 Predajná 2 I/66, III/066057 Predajná 3 I/66, III/066057 0,053 0,053
066-047a Predajná 3 I/66, III/066057 MK-b, I/66 0,980 0,980
066-047b MK-b, I/66 Lopej 1 I/66, III/066057 2,703 2,528
066-048 Lopej 2 I/66, III/066057 Podbrezová-Skalica 1,686 0,740
066-049 I/65, R1 I/66, I/69 0,180 0,180
Zoznam úsekov na ceste I/68
068-001 Košice-Barca Šebastovce 1,989 1,106
068-002b Šebastovce MK-b, I/68 3,650 3,248
068-002c MK-b, I/68 MK-c, I/68 0,620 0,620
068-002d MK-c, I/68 Haniska I/68, III/050187, III/068025 0,264 0,264
068-003a Haniska I/68, III/050187, III/068025 Haniska-Grajciar 2,093 1,874
068-003b Haniska-Grajciar Belža I/68, III/068027 1,081 0,730
068-004a Belža I/68, III/068027 MK-b, I/68 0,710 0,710
068-004b MK-b, I/68 Seňa I/68, III/068028 2,275 0,423
068-005a Kechnec III/068030, I/68 MK-b, I/68 0,694 0,621
068-005b MK-b, I/68 Milhosť I/68, III/068030 0,973 0,973
068-006a Milhosť I/68, III/068030 MK-b, I/68 0,098 0,098
068-006b MK-b, I/68 Hranica SR/MR 0,685 0,685
068-007a1 Prešov III/068010, I/68 MK-a2, I/68 0,918 0,451
068-007a2 MK-a2, I/68 Haniska 0,805 0,601
068-007b1 Haniska MK-b2, I/68 0,877 0,710
068-007b2 MK-b2, I/68 MK-c1, I/68 0,250 0,250
068-007c1 MK-c1, I/68 MK-c2, I/68 1,325 1,325
068-007c2 MK-c2, I/68 Kendice 1,280 0,522
068-007d1 Kendice MK-d2, I/68 0,831 0,274
068-007d2 MK-d2, I/68 Tekeriš 0,713 0,713
068-007e Tekeriš Drienovská Nová Ves 1,380 1,012
068-007f Drienovská Nová Ves Ličartovce 2,653 2,041
068-007g Ličartovce Lemešany 1 I/68, III/546001 2,527 1,706
068-008 Lemešany 1 I/68, III/546001 Lemešany 2 I/68, III/06801 0,414 0,414
068-009a Lemešany 2 I/68, III/068010 Lemešany 3 0,613 0,134
068-009b Lemešany 3 Janovník 1,950 0,184
068-009c Janovník Bretejovce 1,175 0,290
068-009d Bretejovce I/68, III/068009 1,484 0,884
068-010 I/68, III/068009 Budimír 1 I/68, III/068016 1,148 1,098
068-011 Budimír 2 Budimír 3 D/1, I/68, III/068019 1,201 0,330
068-012 Budimír 3 D/1, I/68, III/068019 D/1, I/68, III/068019 0,320 0,320
Zoznam úsekov na ceste I/69
069-001 Kováčová I/69, III/069001 I/66, I/66C, I/69 1,301 1,095
069-002 I/66, I/66C, I/69 I/69, III/069002 0,577 0,577
069-003a I/69, III/069002 MK-b, I/69 0,302 0,302
069-003b MK-b, I/69 Sliač III/066014, I/69, III/066015 0,750 0,098
069-004a1 Sliač III/066014, I/69, III/066015 MK-a2, I/69 1,478 0,627
069-004a2 MK-a2, I/69 MK-a3, I/69 0,707 0,707
069-004a3 MK-a3, I/69 MK-a4, I/69 0,883 0,883
069-004a4 MK-a4, I/69 Hronsek 0,961 0,961
069-004b1 Hronsek MK-b2, I/69 0,696 0,696
069-004b2 MK-b2, I/69 MK-c, I/69 0,244 0,244
069-004c MK-c, I/69 Vlkanová I/69, III/066019, III/066024 0,733 0,733
069-005a Vlkanová I/69, III/066019, III/066024 MK-b, I/69 0,147 0,147
069-005b MK-b, I/69 MK-c, I/69 0,186 0,186
069-005c MK-c, I/69 MK-d, I/69 0,525 0,525
069-005d MK-d, I/69 MK-e, I/69 0,428 0,428
069-005e MK-e, I/69 I/69, III/066021 0,142 0,142
069-006a I/69, III/066021 MK-b, I/69 1,232 1,232
069-006b MK-b, I/69 I/66, I/69, MK 1,292 1,292
069-007 I/65, R1 Kováčová I/69, III/069001 0,349 0,240
Zoznam úsekov na ceste I/72
072-001 Valaská Bystrá I/72, II/584 3,344 1,967
072-002a Bystrá I/72, II/584 Mýto pod Ďumbierom 1 2,429 1,360
072-002b Mýto pod Ďumbierom 1 Mýto pod Ďumbierom 2 I/72, III/066056 1,529 0,513
072-003a Mýto pod Ďumbierom 2 I/72, III/066056 MK-b, I/72 0,128 0,128
072-003b MK-b, I/72 Jarabá MK-c, I/72 4,373 4,349
072-003c Jarabá MK-c, I/72 MK-d, I/72 2,090 0,597
072-003d MK-d, I/72 MK-e, I/72 0,244 0,244
072-003e MK-e, I/72 Vyšná Boca 1 MK-f1, I/72 5,243 5,243
072-003f1 Vyšná Boca 1 MK-f1, I/72 MK-f2, I/72 3,459 3,459
072-003f2 MK-f2, I/72 Vyšná Boca 2 MK-g1, I/72 0,332 0,332
072-003g1 Vyšná Boca 2 MK-g1, I/72 MK-g2, I/72 0,700 0,700
072-003g2 MK-g2, I/72 Vyšná Boca 3 MK-h, I/72 0,575 0,575
072-003h Vyšná Boca 3 MK-h, I/72 MK-i, I/72 1,291 1,291
072-003i MK-i, I/72 Nižná Boca 1,161 0,881
072-003j1 Nižná Boca MK-j2, I/72 1,010 0,516
072-003j2 MK-j2, I/72 Malužiná 3,321 3,321
072-003k1 Malužiná MK-k2, I/72 2,060 2,060
072-003k2 MK-k2, I/72 MK-k3, I/72 0,185 0,185
072-003k3 MK-k3, I/72 MK-k4, I/72 1,016 1,016
072-003k4 MK-k4, I/72 MK-l1, I/72 1,826 1,826
072-003l1 MK-l1, I/72 MK-l2, I/72 0,262 0,262
072-003l2 MK-l2, I/72 Kráľova Lehota 1 III/072001, I/72 0,339 0,339
072-004 Kráľova Lehota 1 III/072001, I/72 Kráľova Lehota 2 I/72, III/072001 0,210 0,210
072-005 Kráľova Lehota 2 I/72, III/072001 Kráľova Lehota 3 I/18, I/72 0,487 0,487
072-006 Kráľova Lehota 3 I/18, I/72 Kráľova Lehota 4 I/18, I/72 0,106 0,106
072-007 Kráľova Lehota 4 I/18, I/72 Kráľova Lehota 5 I/18, I/72 0,067 0,067
Zoznam úsekov na ceste I/73
073-001 Lipníky I/18, I/73 Podhrabina III/576001, I/73 1,428 0,730
073-002 Podhrabina Chmeľov 1 0,565 0,535
073-003a Chmeľov 2 I/73, III/545002 Mk-b, I/73 1,109 1,109
073-003b Mk-b, I/73 Svidník – Prešov I/73 0,933 0,933
073-004a Svidník – Prešov I/73 Mk-b, I/73 0,712 0,712
073-004b Mk-b, I/73 Kuková I/73, III/545018 0,863 0,863
073-005 Kuková I/73, III/545018 Kračúnovce 1 I/73, III/576003 1,046 0,669
073-006 Kračúnovce 2 III/576004, I/73 Železník I/73, III/576005 0,789 0,674
073-007 Železník I/73, III/576005 Giraltovce I/73, II/556 0,720 0,234
073-008a I/73, III/556005 Mk-b, I/73 4,085 2,577
073-008b Mk-b, I/73 Fijaš I/73, II/556 0,460 0,460
073-009a Fijaš I/73, II/556 Maťovce Mk-b, I/73 0,702 0,479
073-009b Maťovce Mk-b, I/73 Soboš Mk-c, I/73 0,672 0,389
073-009c Soboš Mk-c, I/73 Mk-d, I/73 0,500 0,199
073-009d Mk-d, I/73 Mk-e, I/73 0,850 0,850
073-009e Mk-e, I/73 Valkovce I/73, III/556018 1,067 1,067
073-010a Valkovce I/73, III/556018 Mk-b, I/73 0,496 0,496
073-010b Mk-b, I/73 Mk-c, I/73 0,743 0,743
073-010c Mk-c, I/73 Okrúhle I/73, III/556019 0,779 0,094
073-011 Okrúhle I/73, III/556019 Radoma I/73, III/557014 1,985 1,159
073-012 Radoma I/73, III/557014 Šarišský Štiavnik I/73, III/557028 1,741 0,649
073-013a Šarišský Štiavnik I/73, III/557028 Mk-b, I/73 2,151 1,203
073-013b Mk-b, I/73 Mk-c, I/73 1,703 1,703
073-013c Mk-c, I/73 Rakovčík I/73, III/073001 1,554 1,036
073-014a Rakovčík I/73, III/073001 Mk-b, I/73 0,093 0,093
073-014b Mk-b, I/73 Mk-c, I/73 0,430 0,430
073-014c Mk-c, I/73 Mk-d, I/73 0,848 0,848
073-014d Mk-d, I/73 Mk-e, I/73 0,307 0,307
073-014e Mk-e, I/73 Stročín 2 I/15, I/73 0,179 0,179
073-015 Stročín 2 I/15, I/73 I/15, I/73 0,155 0,155
073-016a I/15, I/73 Mk-b, I/73 0,280 0,280
073-016b Mk-b, I/73 Mk-c, I/73 0,657 0,657
073-016c Mk-c, I/73 Stročín 1 Mk-d, I/73 0,564 0,072
073-016d Stročín 1 Mk-d, I/73 Mk-e, I/73 0,610 0,231
073-016e Mk-e, I/73 Nová Polianka I/73, III/557017 0,651 0,651
073-017a Nová Polianka I/73, III/557017 Mk-b, I/73 0,350 0,350
073-017b Mk-b, I/73 Svidník I/73, I/77, III/073001 3,515 1,075
073-018 Svidník I/73, I/77, III/073001 Kapišová I/73, III/556021 3,255 1,408
073-019a Kapišová I/73, III/556021 Mk-b, I/73 1,160 1,160
073-019b Mk-b, I/73 Ladomirová I/73, III/556025 0,828 0,719
073-020 Ladomirová I/73, III/556025 Krajné Čierno III/556026, I/73 3,146 2,293
073-021a Krajné Čierno III/556026, I/73 Mk-b, I/73 0,579 0,579
073-021b Mk-b, I/73 Hunkovce I/73, III/556027 0,704 0,182
073-022 Hunkovce I/73, III/556027 Krajná Bystrá I/73, III/556029 1,564 0,712
073-023 Krajná Bystrá I/73, III/556029 Bodružal I/73, III/556030 1,296 0,568
073-024a Krajná Poľana I/73, III/556030 MK-a, I/73 0,853 0,730
073-024b MK-a, I/73 MK-b, I/73 0,717 0,394
073-024c1 MK-b, I/73 MK-c1, I/73 0,903 0,667
073-024c2 MK-c1, I/73 MK-c2, I/73 0,458 0,458
073-024d MK-c2, I/73 MK-d, I/73 0,701 0,701
073-024e MK-d, I/73 Vyšný Komárnik 0,896 0,896
073-024f1 Vyšný Komárnik MK-f1, I/73 0,373 0,373
073-024f2 MK-f1, I/73 MK-f2, I/73 0,358 0,358
073-024g MK-f2, I/73 Hranica SR/PL 0,951 0,951
Zoznam úsekov na ceste I/76
076-001 Štúrovo I/76, II/564 Nána I/76, III/510009 0,770 0,510
076-002a1 Nána I/76, III/510009 MK-a1, I/76 1,854 0,577
076-002a2 MK-a1, I/76 MK-a2, I/76 0,839 0,839
076-002a3 MK-a2, I/76 MK-a3, I/76 3,271 2,191
076-002b1 MK-a3, I/76 Mk-b1, I/76 1,183 0,548
076-002b2 Mk-b1, I/76 Kamenný Most I/76, III/510010 0,797 0,797
076-003 Kamenný Most I/76, III/510010 Kamenín I/76, III/510011 2,953 2,433
076-004a Kamenín I/76, III/510011 Bíňa 1 Mk-b, I/76 3,650 1,931
076-004b Bíňa 1 Mk-b, I/76 Bíňa 2 III/510012, I/76 0,862 0,182
076-005a Bíňa 2 III/510012, I/76 Kolónia 0,857 0,857
076-005b Kolónia Čata 1,892 1,142
076-005c1 Čata Mk-c1, I/76 2,334 0,118
076-005c2 Mk-c1, I/76 Pohronský Ruskov Mk-c2, I/76 1,618 0,145
076-005c3 Pohronský Ruskov Mk-c2, I/76 Hronovce I/76, III/510015 0,538 0,379
076-006a Hronovce I/76, III/510015 Mk-b, I/76 3,035 0,499
076-006b Mk-b, I/76 Želiezovce 1 I/76, III/509012 3,166 2,052
076-007a Želiezovce 2 I/76, III/509020 Svobodov 2,100 0,577
076-007b1 Svobodov Mk-b1, I/76 0,754 0,247
076-007b2 Mk-b1, I/76 Veľké Šarovce 2,241 1,621
076-007c Veľké Šarovce Šarovce I/75, I/76 1,480 0,231
076-008a Šarovce I/75, I/76 Mk-b, I/76 1,257 1,257
076-008b Mk-b, I/76 Jur nad Hronom I/76, III/510018 0,646 0,646
076-009a Jur nad Hronom I/76, III/510018 Mk-b, I/76 2,058 2,058
076-009b Mk-b, I/76 Mk-c, I/76 0,383 0,383
076-009c Mk-c, I/76 Mk-d, I/76 1,063 1,063
076-009d Mk-d, I/76 Turá I/76, III/510019 0,410 0,410
076-010 Turá I/76, III/510019 Tekovský Hrádok I/76, III/580004 1,923 1,923
076-011a Tekovský Hrádok I/76, III/580004 Mk-b, I/76 0,331 0,331
076-011b Mk-b, I/76 Mk-c, I/76 0,492 0,492
076-011c Mk-c, I/76 Mk-d, I/76 0,577 0,577
076-011d Mk-d, I/76 Mk-e, I/76 1,945 1,945
076-011e Mk-e, I/76 Bajka I/76, III/510020 0,419 0,419
076-012 Bajka I/76, III/510020 Kalná nad Hronom 1 I/76, II/580 0,785 0,685
076-013a Kalná nad Hronom 2 I/51, I/76 Mk-b, I/76 1,055 1,055
076-013b Mk-b, I/76 Kalná nad Hronom 3 I/76, III/511010 0,321 0,321
076-014a Kalná nad Hronom 3 I/76, III/511010 Kálnica 0,314 0,314
076-014b Kálnica Nový Tekov 3,518 1,958
076-014c Nový Tekov Malé Kozmálovce III/511014, I/76 3,370 2,084
076-015a Malé Kozmálovce III/511014, I/76 Mk-b, I/76 0,967 0,430
076-015b Mk-b, I/76 Mk-c, I/76 0,365 0,365
076-015c Mk-c, I/76 Mk-d, I/76 0,402 0,402
076-015d Mk-d, I/76 Tlmače I/76, II/564, III/510041 0,761 0,650
076-016a Tlmače I/76, II/564, III/510041 Mk-b, I/76 1,464 1,208
076-016b Mk-b, I/76 Kozárovce 1 I/76, III/510026 0,738 0,738
076-017a Kozárovce 2 Hronský Beňadik-Psiare 2,535 1,960
076-017b Hronský Beňadik-Psiare Hronský Beňadik I/76, III/076001 1,930 1,042
076-018 Hronský Beňadik I/76, III/076001 I/65, I/65A, I/76, I/76 2,053 0,764
Zoznam úsekov na ceste I/79
079-001 Hranica SR/MR I/79, III/553016 Slovenské Nové Mesto 1 I/79, III/553042 0,113 0,113
079-002 Slovenské Nové Mesto 1 I/79, III/553042 Slovenské Nové Mesto 2 I/79, III/553017 1,261 0,062
079-003 Slovenské Nové Mesto 2 I/79, III/553017 Borša I/79, III/552023 3,053 0,932
079-004a Borša I/79, III/552023 Mk-b, I/79 0,902 0,431
079-004b Mk-b, I/79 Viničky 1 Mk-c, I/79 1,520 0,223
079-004c Viničky 1 Mk-c, I/79 Viničky 2 III/553019, I/79 0,653 0,067
079-005 Viničky 2 III/553019, I/79 Streda nad Bodrogom 1 III/553020, I/79 0,457 0,445
079-006a Streda nad Bodrogom 2 I/79, III/553021 Mk-a, I/79 0,146 0,146
079-006b Mk-a, I/79 Mk-b, I/79 0,864 0,864
079-006c Mk-b, I/79 Somotor 1 Mk-c, I/79 2,581 2,310
079-007 Somotor 2 III/553028, I/79 Somotor 3 I/79, III/553028 1,212 0,926
079-008 Somotor 3 I/79, III/553028 Somotor-Nová Vieska pri Bodrogu I/79, III/553029 0,312 0,312
079-009 Somotor-Nová Vieska pri Bodrogu I/79, III/553029 Svätá Mária III/553030, I/79 2,249 1,982
079-010 Svätá Mária III/553030, I/79 Rad III/553031, I/79 1,205 0,851
079-011 Rad III/553031, I/79 Svätuše 1 I/79, III/553033 4,434 3,566
079-012 Svätuše 2 I/79, III/553044 Kráľovský Chlmec 1 III/553051, I/79, III/553034, I 3,994 3,420
079-013a Kráľovský Chlmec 2 III/553049, I/79 Mk-b, I/79 1,039 1,039
079-013b Mk-b, I/79 Mk-c, I/79 0,411 0,411
079-013c Mk-c, I/79 Dobrá nad Krčavou 1 III/553035, I/79 1,362 1,362
079-014 Dobrá nad Krčavou 2 I/79, III/553035 Bačka I/79, III/553036 2,105 2,105
079-015 Bačka I/79, III/553036 Boťany III/553039, I/79 1,827 1,827
079-016 Boťany III/553039, I/79 Čierna 1 I/79, III/553041 1,677 1,287
079-017 Čierna 1 I/79, III/553041 Čierna 2 III/553040, I/79 0,709 0,532
079-018 Čierna 2 III/553040, I/79 I/79, III/553037 1,375 0,922
079-020 Streda nad Bodrogom 1 III/553020, I/79 Streda nad Bodrogom 2 I/79, III/553021 0,498 0,498
Zoznam úsekov na diaľnici D1
D01-001 Bratislava-Trnávka, Bratislava-Vajnory D/1, I/61 Senec D/1, II/503 12,908 11,921
D01-002 Senec D/1, II/503 Senec – Blatné D/1, I/61 3,749 3,749
D01-003 Senec – Blatné D/1, I/61 Trnava – Voderady D/1, III/06117 13,195 13,195
D01-004 Trnava – Voderady D/1, III/06117 Trnava-Modranka D/1, I/51 6,141 6,141
D01-005 Trnava-Modranka D/1, I/51 Trakovice D/1, II/513 15,884 15,884
D01-006 Trakovice D/1, II/513 Žlkovce D/1, I/61 2,584 2,584
D01-007 Žlkovce D/1, I/61 Piešťany D/1, II/499 15,280 15,280
D01-008 Piešťany D/1, II/499 Horná Streda D/1, I/61 8,145 8,145
D01-009 Horná Streda D/1, I/61 Lúka D/1, PD/4 3,853 3,853
D01-010 Lúka D/1, PD/4 Beckov D/1, II/515 10,234 10,234
D01-011 Beckov D/1, II/515 Chocholná-Velčice D/1, I/50 13,064 13,064
D01-012 Chocholná-Velčice D/1, I/50 Záblatie D/1, PD/5 5,766 5,766
D01-013 Záblatie D/1, PD/5 Zlatovce D/1, MK 1,722 1,722
D01-014 Zlatovce D/1, MK Dubnica nad Váhom D/1, I/57 11,492 11,492
D01-015 Dubnica nad Váhom D/1, I/57 Ilava D/1, II/574A 7,259 7,259
D01-016 Ilava D/1, II/574A Ladce D/1, I/61 8,613 8,613
D01-017 Ladce D/1, I/61 Beluša-Visolaje D/1, I/49A 2,988 2,988
D01-018 Beluša-Visolaje D/1, I/49A Sverepec 2 D/1, I/61 8,496 8,496
D01-019 Sverepec 2 Vrtižer 1 4,900 4,900
D01-020 Vrtižer 1 Vrtižer 2 4,695 4,695
D01-021 Vrtižer 2 D/1, I/61 Bytča D/1, PD/10 9,274 9,274
D01-022 Bytča D/1, PD/10 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 4,007 4,007
D01-023 Ivachnová 1 D/1, I/18 Ivachnová D/1, I/18 1,342 1,342
D01-024 Ivachnová D/1, I/18 Liptovský Mikuláš 1 D/1, II/584 13,687 13,687
D01-025 Liptovský Mikuláš 1 D/1, II/584 Uhorská Ves D/1, III/018137 6,645 6,645
D01-026 Uhorská Ves D/1, II/584 Liptovský Peter D/1, II/537 4,611 4,611
D01-027 Liptovský Peter D/1, II/537 Hybe D/1, I/18 8,767 8,767
D01-028 Hybe D/1, I/18 Východná D/1, PD/6 4,760 4,760
D01-029 Východná D/1, PD/6 Važec D/1, PD/8 5,568 5,568
D01-030 Važec D/1, PD/8 Štrba D/1, PD/9 7,791 7,791
D01-031 Štrba D/1, PD/9 Mengusovce D/1, I/18 4,635 4,635
D01-032 Mengusovce Poprad 1 8,000 8,000
D01-033 Poprad 1 D/1, I/18 Poprad 2 D/1, II/534 3,114 3,114
D01-034 Poprad 2 D/1, II/534 Poprad 3 D/1, I/67 3,938 3,938
D01-035 Poprad 3 D/1, I/67 Jánovce D/1, I/18 12,410 12,410
D01-036 Jablonov Studenec 5,210 5,210
D01-037 Studenec Beharovce 3,323 3,323
D01-038 Beharovce D/1, I/18 Beharovce-Široké 7,796 7,796
D01-039 Beharovce-Široké Široké D/1, PD/7 2,935 2,935
D01-040 Široké D/1, PD/7 Fričovce D/1, I/18 3,914 3,914
D01-041 Svinia Prešov 7,075 7,075
D01-042 Haniska D/1, III/068010 Lemešany D/1, III/068010 10,980 10,980
D01-043 Lemešany D/1, III/068010 Budimír D/1, I/68, III/068019 9,606 9,606
Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-002 Malacky D/2, II/503 Lozorno D/2, I/2 11,474 11,474
D02-003 Lozorno D/2, I/2 Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Lamač D/2, II/505 14,316 14,049
D02-004 Petržalka 1 D/1, D/2, I/61, MK Petržalka 2 D/2, D/4, PD/2 6,055 5,839
D02-005 Petržalka 2 D/2, D/4, PD/2 Hranica SR/MR 8,983 8,983
D02-006 Hranica SR/ČR zač. CK D/2 na št. hr. CZ Hranica SR/ČR colnica D/2, II/503 1,458 1,458
D02-007 Hranica SR/ČR colnica Kúty 1 križ. D/2, I/2, okr.Senica 3,621 3,621
D02-008 Kúty 1 križ. D/2, I/2,
okr. Senica
Malacky križ. D/2, II/503, okr.Malacky 24,091 24,091
Zoznam úsekov na diaľnici D3
D03-001 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 1,803 1,803
D03-002 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 Strážov D/3, I/18 6,859 6,859
D03-005 Serafínov III/011057, I/12 Hranica SR/PL 0,243 0,243
Zoznam úsekov na diaľnici D4
D04-001 Hranica SR/A Hranica SR/A colnica 0,702 0,702
D04-002 Hranica SR/A colnica Jarovce 1 D/2, D/4, PD/2 1,842 1,842
D04-003 Jarovce 1 D/2, D/4, PD/2 Jarovce 2 D4, III/002046 0,939 0,822
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1
R01-001 Trnava I/51, I/51Z, I/61 Modranka I/51, MK 1,456 1,347
R01-002 Modranka I/51, MK Trnava-Modranka D/1, I/51 1,268 1,268
R01-003 Trnava-Modranka D/1, I/51 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 2,887 2,887
R01-004 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 2,393 2,393
R01-005 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 Sereď 1 I/51, III/051028 3,301 3,301
R01-006 Sereď 1 I/51, III/051028 Sereď 2 I/51, I/62 2,425 2,425
R01-007 Sereď 2 I/51, I/62 Dolná Streda I/51, II/507 2,084 2,084
R01-008 Dolná Streda I/51, II/507 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 4,360 4,360
R01-009 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 Šoporňa 2 I/51, III/507006 1,687 1,687
R01-010 Šoporňa 2 I/51, III/507006 Malý Báb I/51, III/051074 5,174 5,174
R01-011 Malý Báb I/51, III/051074 Veľký Báb I/51, III/513011 1,850 1,850
R01-012 Veľký Báb I/51, III/513011 Lužianky I/51, III/513011A 9,797 9,797
R01-013 Lužianky I/51, III/513011A Nitra-Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 2,602 2,602
R01-014 Nitra-Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 Nitra-Mlynárce 2 I/51, MK 0,484 0,484
R01-015 Nitra-Mlynárce 2 I/51, MK Nitra-Zobor I/51, I/64 2,902 2,902
R01-016 Nitra-Zobor I/51, I/64 Nitra 1,262 1,042
R01-017 Tekovské Nemce Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 3,132 3,132
R01-018 Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 Nová Baňa I/65A, III/065011A 8,013 8,013
R01-019 Nová Baňa I/65A, III/065011A Rudno nad Hronom I/65A 2,761 2,761
R01-020 Rudno nad Hronom I/65A Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 7,011 7,011
R01-021 Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 Žarnovica 2 4,675 4,675
R01-022 Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 9,647 9,647
R01-023 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 Budča 1 I/50, III/050092 0,671 0,671
R01-024 Budča 1 I/50, III/050092 Ostrá Lúka – Budča I/50, III/050085 1,545 1,545
R01-025 Ostrá Lúka – Budča I/50, III/050085 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 1,931 1,931
R01-026 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 0,507 0,507
R01-027 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 Zvolen I/69, III/050085 2,484 2,484
R01-028 Zvolen I/69, III/050085 Kováčová I/66, I/69 2,132 2,132
R01-029 Kováčová I/66, I/69 Sliač-Hájniky I/66, I/66C, I/69 1,130 1,130
R01-030 Sliač-Hájniky I/66, I/66C, I/69 Sielnica I/66, III/066014 2,585 2,585
R01-031 Sielnica I/66, III/066014 Kremnička I/66, I/69, MK 8,314 8,314
R01-032 Žarnovica 2 Lehôtka pod Brehmi 9,675 9,675
R01-033 Lehôtka pod Brehmi Šášovské Podhradie I/50, I/65, III/050092 8,372 8,372
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2
R02-001 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 Pustý hrad I/50, I/66 2,799 2,799
R02-002 Pustý hrad I/50, I/66 Zvolen 8 I/50, I/66 0,404 0,404
R02-003 Zvolen 8 I/50, I/66 Zvolen 9 I/50, III/066023 1,657 1,309
R02-004 Ožďany 4 I/50, I/50A Ožďany 5 I/50, I/50A 5,181 5,181
R02-005 Figa I/50B, I/50, I/50B Figa 3 I/50, I/50B, III/571039 2,153 2,153
R02-006 Figa 3 I/50, I/50B, III/571039 I/50, I/50B, III/571039 0,302 0,302
R02-007 I/50, I/50B, III/571039 Tornaľa 2 I/50B, I/67 3,924 3,924
R02-008 Tornaľa 2 I/50B, I/67 I/50B, I/67 0,312 0,312
R02-009 I/50B, I/67 Gemer I/50, I/50B 6,005 6,005
R02-010 Gemer I/50, I/50B I/50, I/50B 0,453 0,453
R02-011 I/50, MK Košice I/50, III/050192 8,584 8,119
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R3
R03-001 Oravský Podzámok I/59, I/59A Horná Lehota I/59, I/59A 5,744 5,744
R03-002 Trstená I/59, R3 Liesek R3, II/520 4,700 4,700
R03-003 Liesek R3, II/520 R3, I/59 2,500 2,500
R03-004 Horná Štubňa 1 Horná Štubňa 2 4,321 4,321
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R4
R04-001 D/1, I/68, III/068019 Košice-Ťahanovce I/68, II/547, MK 5,630 5,452
R04-003 Svidník 1 Svidník 2 4,573 4,573
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R6
R06-001 Dolné Kočkovce I/49, I/49A Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 1,743 1,743
R06-002 Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 Beluša 2 D/1, I/49A 0,400 0,400
R06-003 Beluša 2 D/1, I/49A Beluša 3 D/1, I/49A 0,140 0,140“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Ľubomír Vážny v. r.