História predpisu 316/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie