História predpisu 321/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2010 - 30.10.2011