História predpisu 322/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.04.2012 - 04.04.2013