História predpisu 33/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.02.2010 - 30.10.2011