História predpisu 339/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2010 - 14.11.2011