História predpisu 359/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2010 - 30.04.2011