36/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 1. februára 2010
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
vyhlasujem
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
určujem
deň ich konania na sobotu 12. júna 2010.
Pavol Paška v. r.