História predpisu 378/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2010 - 31.12.2012