História predpisu 411/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2010 - 30.11.2014