História predpisu 42/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.2010 - 31.01.2012