História predpisu 447/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.11.2010 - 31.10.2011