459/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

459
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje skončenie platnosti týchto medzinárodných zmlúv:
4. mája 2007 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov podpísanej v Prahe 24. júna 1981 (oznámenie č. 111/1982 Zb.),
4. mája 2005 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike podpísanej v Prahe 14. apríla 1982 (oznámenie č. 43/1983 Zb.),
4. októbra 2006 sa skončila platnosť Protokolu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o rovnocennosti vysvedčení, titulov a diplomov udieľaných na stredných školách, univerzitách a na iných vzdelávacích a vedeckých organizáciách a inštitúciách v Československej socialistickej republike a v Indickej republike podpísanej v Novom Dillí 17. októbra 1975 (oznámenie č. 21/1977 Zb.),
20. mája 2005 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní, ako aj dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch udeľovaných v Československej socialistickej republike a v Irackej republike podpísanej v Bagdade 17. októbra 1989 (oznámenie č. 69/1990 Zb.),
11. mája 2005 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o udelení vedeckých hodností, vydávaných v Československej socialistickej republike a v Mongolskej ľudovej republike podpísanej v Ulánbátare 27. mája 1988 (oznámenie č. 85/1989 Zb.),
30. novembra 2005 sa skončila vo vzťahu k Srbsku a Čiernej Hore platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii podpísanej v Belehrade 12. septembra 1989 (oznámenie č. 89/1991 Zb.),
6. mája 2005 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Ukrajine podpísanej v Kyjeve 3. septembra 1999 (oznámenie č. 326/2000 Z. z.),
4. júla 1996 sa skončila vo vzťahu k Ruskej federácii platnosť Protokolu o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík podpísaného v Prahe 6. júna 1972.
Skončenie platnosti uvedených medzinárodných zmlúv schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 220 z 10. marca 2004.