463/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

463
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. decembra 2010
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 12. marca 2011;
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Richard Sulík v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 463/2010 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 12. marca 2011
Obec Volí sa Okres Kraj
Haluzice   poslanec Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
Rudnianska Lehota   poslanec Prievidza
Horné Lefantovce   poslanec Nitra Nitriansky kraj
Bajtava starosta   Nové Zámky
Kovarce   poslanec Topoľčany
Bobrovček starosta   Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
Ižipovce starosta    
Laskár   poslanci Martin
Rakovo   poslanci  
Budiš starosta   Turčianske Teplice
Harmanec starosta   Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Braväcovo starosta   Brezno
Dolná Lehota starosta    
Hubovo tarosta   Rimavská Sobota
Chrastince   poslanci Veľký Krtíš
Ľuboriečka starosta    
Podzámčok starosta   Zvolen
Hudcovce starosta   Humenné Prešovský kraj
Harakovce starosta   Levoča
Červená Voda starosta   Sabinov
Legnava starosta   Stará Ľubovňa
Soľník starosta   Stropkov
Komárovce starosta   Košice-okolie Košický kraj
Honce starosta   Rožňava
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 463/2010 Z. z.
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 12. marca 2011
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb
 
 
obec
 
 17. 12. 2010
 
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné
zastupiteľstvo
 
6. 1. 2011
 
 
 
 
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti
 
16. 1. 2011
 
 
 
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva
 
politické strany 16. 1. 2011
 
 
 
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna
volebná komisia
21. 1. 2011
 
 
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obce
 
miestna
volebná komisia
26. 1. 2011
 
 
40 dní 10 – 2 Určenie volebných miestností
 
starosta obce
 
 
31. 1. 2011
 
 
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov
 
 
miestna
 volebná komisia
5. 2. 2011
 
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie
 
obvodná
volebná komisia
10. 2. 2011
 
 
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb
 
obec
 
 
 
15. 2. 2011
 
 
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva
 
politické strany 20. 2. 2011
 
 
 
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane
 
politické strany
a nezávislí kandidáti
 
23. 2. 2011
 
 
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie
 
okrsková
volebná komisia
25. 2. 2011
 
 
 
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane
 
politické strany
a nezávislí kandidáti
 
10. 3. 2011
 
 
 
  26 – 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia
12. 3. 2011