História predpisu 465/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2011 - 30.11.2014