História predpisu 54/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.02.2010 - 25.02.2011