História predpisu 62/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.02.2010 - 28.02.2011