História predpisu 94/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.03.2010 - 31.08.2011