História predpisu 96/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2010 - 30.06.2012