c119-r1/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) č. 355/2009 Z. z.
V „Pravidle 63 ods. 3“ namiesto:
„Po vypracovaní čiastočnej správy o rešerši vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby obmedzil nároky na predmet, na ktorý bola vypracovaná rešerš, ak zistí, že námietka podľa odseku 1 bola neoprávnená.“
má byť správne uvedené:
„Po vypracovaní čiastočnej správy o rešerši vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby obmedzil nároky na predmet, na ktorý bola vypracovaná rešerš, okrem prípadu, keď zistí, že námietka podľa odseku 1 bola neoprávnená.“.