c119-r3/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 297/2010 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov
1.
V prílohe vyhlášky namiesto slov:
0050-009b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 1,504 1,504
majú byť správne uvedené slová:
050-009b   MK-a, I/50   MK-b, I/50 1,504 1,504
“.
2.
V prílohe vyhlášky namiesto slov:
i0061-029 Bučany 1 I/61, III/061069 Bučany 2 I/61, III/062008 0,603 0,603
majú byť správne uvedené slová:
061-029 Bučany 1 I/61, III/061069 Bučany 2 I/61, III/062008 0,603 0,603
“.
3.
V prílohe vyhlášky namiesto slov:
0065-031   I/65, III/018094, III/065037   I/65, III/065039 0,468 0,142
majú byť správne uvedené slová:
065-031   I/65, III/018094, III/065037   I/65, III/065039 0,468 0,142
“.
4.
V prílohe vyhlášky namiesto slov:
60066-036a Slovenská Ľupča 1 I/66, III/066042 Slovenská Ľupča 2   3,672 3,672
majú byť správne uvedené slová:
066-036a Slovenská Ľupča 1 I/66, III/066042 Slovenská Ľupča 2   3,672 3,672
“.