c127-r1/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
V prílohe k vyhláške má byť kód „2111“ správne zaradený v stĺci „Trieda“.