c152-r1/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh
1.
V prílohe č. 2 prvej časti riadku „typ (výrobca)“ má byť namiesto čísla „7.3.“ správne uvedené číslo „7.3.1“.
2.
V prílohe č. 2 tretej časti písmene D bode 26 majú byť namiesto slov „je byť vybavené“ správne uvedené slová „je vybavené“.
3.
V prílohe č. 2 štvrtej časti písmene C bode 2.2 majú byť namiesto slov „nie je byť rozdiel“ správne uvedené slová „nie je rozdiel“.