c29-r1/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 133/2008 Z. z. o prijatí Dohody o Medzinárodnom energetickom programe
V texte oznámenia namiesto slov „Národná rada Slovenskej republiky s prístupom k dohode vyslovila súhlas svojím uznesením č. 528 z 20. júna 2007“ majú byť správne uvedené slová „Národná rada Slovenskej republiky s prístupom k dohode vyslovila súhlas svojím uznesením č. 523 z 19. septembra 2007“.