História predpisu 10/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2011 - 14.04.2012