História predpisu 112/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.2011 - 30.04.2015