História predpisu 118/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2011 - 31.12.2011