História predpisu 137/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2011 - 30.06.2012