História predpisu 14/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.01.2011 - 29.02.2012