História predpisu 178/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.06.2011 - 31.12.2012