História predpisu 181/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2011 - 30.04.2013