19/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 11. januára 2011 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie od 1. 1. 2011 až 31. 12. 2013 z 15. decembra 2010 uzavretá medzi Zväzom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2011 až 2013 z 20. decembra 2010 uzavretá medzi Združením odborárov energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 z 22. decembra 2010 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 z 21. decembra 2010 uzavretá medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
5.
Dodatok č. 9 z 30. novembra 2010 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 až 2006 z 29. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.